veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakevälittäjä, sijoittaja odottaa raporttiasi – kattava raportti auttaa verosuunnittelussa

Osakevälittäjä, sijoittaja odottaa raporttiasi – kattava raportti auttaa verosuunnittelussa
20.11.2020

Mitä tavallinen arvo-osuustiliasiakas toivoo välittäjän raportoinnilta? Esimerkiksi tietoa, jonka avulla voi vaikuttaa loppuvuoden verotukseensa.

Osakevälittäjien raportointipalveluissa on eroja. Yksityissijoittajien suosikkivälittäjistä Nordea jättää osakkeiden hankintahintojen päivittämisen sijoittajan omalle vastuulle. Nordnet ja Danske Bank tarjoavat laajinta palvelua.

Sijoittajat arvostavat yhteenvetoa sijoitustensa tuotoista ja tappioista etenkin loppuvuonna. Yhteenveto auttaa arvioimaan, millaisia veroseuraamuksia on tuloillaan. Yleensä tiedot sijoitustuotoista ja -tappioista voi tarkistaa haluamaltaan ajanjaksolta pankin tai muun välittäjän verkkopankista.

Nordean asiakkaat ovat kuitenkin tänä vuonna joutuneet pettymään. Pankin verkkopalvelusta ei nimittäin enää löydy maksutonta raporttia sijoitusten tuotoista ja tappioista. Nämä tiedot saa vain tilaamalla raportin, joka maksaa 26,21 euroa. Sijoitustuotejohtaja Tanja Erosen mukaan haitta on väliaikainen: verkkopalvelusta poistunut raportti on tarkoitus palauttaa loppuvuonna pankin uudistuneeseen verkkopalveluun.

Nordea on myös yksityissijoittajien suosimista välittäjistä ainoa, joka jättää hankintahintojen päivittämisen kokonaan tavallisten asiakkaidensa vastuulle. Nordean asiakkaiden pitää huomata päivittää hankintahinnat itse verkkopalvelussa. Pankki huolehtii ainoastaan private banking- ja suurimpien premium-asiakkaidensa hankintahintojen päivityksistä.

Hankintahinnat kaipaavat päivittämistä, jos omistusaikaan on osunut niin sanottuja yhtiötapahtumia. Niitä ovat esimerkiksi osakeannit, splitit eli osakkeen nimellisarvon jakamiset useampaan osaan, pääoman palautukset sekä sulautumiset. Hankintahintojen lisäksi ne voivat vaikuttaa osakkeiden hankinta-aikoihin.

Nordnet, Danske Bank ja OP ilmoittavat, että hankintahinnat päivittyvät niiden palveluissa automaattisesti.

Tarkka sijoittaja tosin katsoo niidenkin raportointia kriittisesti. Virheitä sattuu ja vaikeuskerroin kasvaa, etenkin jos on omistanut osakkeet pitkään. Esimerkiksi Danske Bankin mukaan hankintahinnat ovat voitto- ja tappiolaskelmissa pääosin ajan tasalla, mikäli omistukset on hankittu aikaisintaan vuoden 2004 syyskuussa.

Päivitysapua niukasti tarjolla

Asiantuntija-apua hankintahintojen selvittelyyn tarjoaa ainoastaan Nordnet, jolta saa apua 90 euron tuntihinnalla. Pankin mukaan sitä käyttävät lähinnä uudet asiakkaat, joiden aiempi palveluntarjoaja ei ole yhtiötapahtumia hankintahintoihin päivittänyt.

Danske Bank ja OP puolestaan lupaavat päivittää hankintahinnat sekä voitto- ja tappiolaskelmat maksutta uusille asiakkaille, mikäli nämä siirtävät arvo-osuustilinsä osakkeineen pankkiin ja toimittavat niille myös osakkeidensa hankintahistorian.

Realisoimattomat voitot ja tappiot

Tässä vertailussa mukana olleista pankeista ainoastaan Danske Bank ja Nordnet pitävät lukua realisoimattomista voitoista ja tappioista osakelajikohtaisesti ja ostoerittäin. Näistä laskelmista ilmenee, minkä verran voittoa tai tappiota syntyisi, jos sijoittaja myisi omistamiaan osakkeita raportointihetken markkinahinnalla.

Toisin sanoen nämä raportit auttavat sijoittajaa hahmottamaan toimet, joilla voi vaikuttaa tämän vuoden verotukseensa. Esimerkiksi tappioiden realisointi saattaa olla loppuvuonna verotusta ajatellen järkevää, jos sijoitustuottoja on tänä vuonna kertynyt paljon. Vastaavasti voittojen realisointi voi olla viisasta, jos plakkarissa on paljon tappiota.

Nordeakin kokoaa tiedot realisoimattomista voitoista ja tappiosta osakelajikohtaisesti. Se ei kuitenkaan tuota tietoa osake-eräkohtaisesti. Viimeksi mainittu tieto on olennainen, jos on myynyt osakkeita, joita on ostanut useassa erässä ja eri hinnoilla. Nordean asiakkaat joutuvat etsimään tiedon kauppojen vahvistuksista.

TUOTOT JA TAPPIOT RAPORTEISSA

Näin yksityissijoittajien suosikkivälittäjät raportoivat sijoitusten tuotoista ja tappioista. Raportointi välittäjien verkkopalvelussa sisältyy niiden tarjoamiin kaupankäynti- ja säilytyspalveluihin. Paperilla toimittevat tai räätälöidyt raportit ovat yleensä erikseen maksullisia.

  Danske Bank Nordea Nordnet OP
Kaupankäynti- ja säilytyspalveluiden hinnat
Koti- ja ulkomaisten osakkeiden säilytys arvo-osuustilillä 0 e 0/1,95 e/kk (maksuton, jos ainakin yksi maksullinen kauppa edellisellä vuosineljänneksellä 0 e 2,80 e/kk kotimaiset, 
0,10 %  keskimääräisestä markkina-arvosta
Kaupankäyntipalvelu Online-palvelu
2 e/kk
0 e 0 e*** 0 e
Arvopaperikauppoihin liittyvä raportointi
Hankintahintojen päivitykset yhtiötapahtumien osakeantien, splittien yms. yhteydessä Kyllä Ei. Asiakas päivittää itse hankintahinnat verkkopalvelussa. Päivitys sisältyy vain private banking- ja premium-palveluun Kyllä Kyllä
Apua hankintahintojen laskentaan esim.  yhtiötapahtumien yhteydessä Ei erillistä neuvontaa Vain private banking ja premium -asiakkaille Konsultointi  90 e/h Ei 
Arvopaperikohtaiset voitot ja tappiot Kyllä* Kyllä Kyllä Kyllä
Arvopaperikaupan voittojen ja tapioiden kertymisen seuranta verkkopankissa Kyllä Kyllä** Kyllä Kyllä
Koko salkun voitot ja tappiot 4 krt/v. Kyllä, jos asiakas päivittänyt yhtiötapahtumiin liittyvät hankintahinnat Kyllä Kyllä
Realisoimattomat voitot/tappiot osakelajeittain ja ostoerittäin Kyllä Jos asiakas päivittänyt hankintahinnat, verkkopalvelu näyttää realisoimattoman voiton, mutta vain osakelajeittain Kyllä Ei

* Voitto- ja tappiolaskelmat pääsääntöisesti verkkopankissa ajantasalla, jos sijoitukset tehty aikaisintaan elokuussa 2004.

** Poistettu Nordean vanhasta verkkopankista, palaa uuteen  vuoden loppuun mennessä. Toistaiseksi saatavilla vain maksullisena raporttina 26,21 e

***Infront-palvelut maksullisia

Helena Ranta-aho

Rahat, verot, työ & eläke, koti