veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osaketilistä uusi työkalu osakesäästäjälle?

Osaketilistä uusi työkalu osakesäästäjälle?
9.11.2017

”Olisi tärkeää, ettei osakesäästäjä tekisi sijoituspäätöksiään verotuksen perusteella”, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Osakesäästötili auttaisi tässä.

Sari LounasmeriOsakesäästötili on tuttu asia monille naapureillemme. Ruotsissa investeringssparkonto tuli käyttöön vuonna 2012, ja tilejä on avattu jo reilusti yli kaksi miljoonaa. Norjassa samantyyppiset tilit on otettu käyttöön tänä syksynä. Tanskakin suunnittelee tilejä.

Meillä osaketili todennäköisesti tulee pohdintaan valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä, jonka selvittää laajasti eri sijoitusmuotojen verotusta. Työryhmällä on työaikaa ensi maaliskuun loppuun.

Osaketilin idea olisi yksinkertaistetusti se, että sijoittaja ostaisi osakkeita omalle osaketililleen. Hän voisi vapaasti käydä kauppaa tilillään olevilla osakkeilla ilman veroseuraamuksia. Tilille hän voisi kerätä myös muun muassa osakkeidensa osinkotulot mahdollisesti uusia sijoituksia varten. Veroa hän maksaisi, kun hän nostaisi varoja pois tililtään.

”Erilaisten sijoitusten verokohtelu linjaan”

Pörssisäätiön tehtävä on edistää arvopaperisäästämistä. Säätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mielestä osaketileille olisi perusteltu tarve jo siksi, että osakesäästäminen tulisi verotuksellisesti samalle viivalle monien muiden sijoitusmuotojen kanssa.

Osakesijoittaja maksaa veroa osingoistaan, ja jos hän vaihtaa sijoituskohteitaan, osakekaupoissa hän maksaa veroa mahdollisista luovutusvoitoistaan.

Esimerkiksi rahastosijoittaja maksaa veroa vasta, kun hän myy rahasto-osuuksiaan tai nostaa tuottoa rahastostaan. Sen sijaan hänen käyttämänsä sijoitusrahasto voi vaihtaa sijoituskohteitaan ilman veroseuraamuksia, eikä rahasto maksa veroa myöskään osinkotuloista.

Myös monissa sijoitusvakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa sijoituskohteita voi vaihtaa ja varoja sijoittaa uudelleen ilman veroseuraamuksia, ja sijoittajaa verotetaan vasta, kun hän nostaa varojaan. ”Osaketili kuitenkin lisäisi sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä, toisin kuin vakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset”, Sari Lounasmeri huomauttaa.

Entä verot? Kevenisikö osakesäästäjien verotus? Kutistuisivatko valtion verotulot?

Ruotsissa osaketilin omistajalta peritään vuotuista veroa (nyt noin 0,4 %) koko tilillä olevasta summasta (siis ei vain tuotosta, vaan myös pääomasta), mutta veroa ei mene, kun varoja nostetaan. ”Sijoittajalle turvallisempaa olisi, että veroa perittäisiin vain tuotosta varoja nostettaessa”, Sari Lounasmeri sanoo.

Tällöin valtion verotulot saattaisivat kutistua hieman aluksi, kun osaketili otettaisiin käyttöön. Vaikutus riippuisi siitä, miten nopeasti ja miten suurin joukoin ihmiset siirtyisivät osaketilin käyttäjiksi.

”Mutta sitten, kun järjestelmä pyörisi, verotuloja varmaan kertyisi jokseenkin samaan tahtiin kuin nyt”, Sari Lounasmeri arvelee.

”Osaketilin ansiostahan kukaan ei välttäisi veroja, vaan veronmaksu vain lykkäytyisi”, hän sanoo. ”Sijoittaja hyötyisi esimerkiksi siten, että hänellä olisi mahdollisuus sijoittaa osinkotulonsa uudelleen ilman, että hän maksaisi osingoista välillä veroa.”

Näin sijoittaja voisi saada tuottoa myös sille osingon osuudelle, joka nykyään menee osinkoveroon.

”Osaketilillä sijoittaja pystyisi myös ilman veroseuraamuksia vaihtamaan sijoituskohteitaan esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa. Nyt yleinen ongelma on sijoitussalkun lukkiutuminen: kun osakekurssit muuttuvat, salkun painotukset vääristyvät, mutta verojen vuoksi sijoittaja ei myy.”

”Suomessa pörssiosakkeiden omistajia on noin 800 000. Yhdellä omistajalla on keskimäärin noin kolmen yhtiön osakkeita. Osaketili voisi kannustaa heitäkin aktiivisuuteen ja parempaan sijoitusten hajauttamiseen, mikä olisi riskinhallinnan kannalta hyvä asia. Osaketili palvelisi nimenomaan kotitalouksia.”

”Ps-tilin pohjalle olisi helppo rakentaa”

Koska Suomen osaketili ei oikeastaan ole vielä edes suunnittelupöydällä, verovaikutuksista tai muustakaan ei voi sanoa kovin paljon. Sari Lounasmeri kuitenkin uskoo, että meillä voisi olla mahdollisuus edetä asiassa ripeästi. Meillähän on jo ennestään pitkäaikaissäästämisen ps-tilejä, joissa on paljon samaa ajatusta kuin osaketileissä.

Sari Lounasmeri ehdottaakin, että osaketilin tekniseksi pohjaksi voitaisiin ottaa ps-tili, josta riisuttaisiin pois sekä säästämisen veroporkkanat että varojen noston ikärajoitukset. Ja kun sijoittaja nostaisi osaketililtä rahaa, hän maksaisi veroa vain tuotoistaan.

Itse ps-tili voisi säilyä nykyisellään eläkesäästötilinä.

Ps-tilille hyväksytään aika laaja kirjo erilaisia sijoituksia. Osaketili olisi Sari Lounasmeren mielestä selvintä pitää yksinkertaisena. ”Tärkeintä olisi saada tili pörssiosakkeille, koska pörssiosakkeisiin säästäminen kärsii nykyisestä epäneutraalista verotuksesta eniten.”

Ps-tili on helppo vaihtaa palveluntarjoajalta toiselle. Se olisi tärkeää myös osaketileissä, jotta kilpailu toimisi ja tilien kustannukset pysyisivät edullisina.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.