veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakesäästäjä, pörssin kuluttajatuoteyhtiöistä voi nyt tehdä löytöjä

Osakesäästäjä, pörssin kuluttajatuoteyhtiöistä voi nyt tehdä löytöjä
20.4.2023

Heikentynyt ostovoima ja kustannusten nousu painavat pörssin kuluttajasektorin yhtiöitä. Osakesäästäjän kannattaa kuitenkin arvioida niiden näkymiä vähän pidemmällä aikavälillä.

Helsingin pörssin kuluttajatuotteita myyvät ja valmistavat yhtiöt kuuluivat korona-ajan voittajiin, mutta inflaation nakertaessa kuluttajien ostovoimaa monen yhtiön myynti on sakannut.

"Palkankorotukset eivät ole pystyneet täysin kompensoimaan ostovoiman heikkenemistä", S-Pankin salkunhoitaja Juha Varis huomauttaa.

Eniten ovat kärsineet harkinnanvaraiseen kulutukseen kuuluvat tuotteet ja palvelut. Tämä on näkynyt myös niitä myyvien ja valmistavien yhtiöiden osakekurssien rajuna laskuna runsaan vuoden takaisista huipuista. Tämä näkyy esimerkiksi Fiskarsin, Marimekon, Harvian, Kamuxin tai Verkkokauppa.comin kursseissa.

"Koronan puhjettua kulutettiin vimmatusti, ja kuluttajayhtiöiden myynti nousi epänormaalin paljon. Kuluttajat ostivat uusinta kodinelektroniikkaa ja puutarhatyövälineitä. Nyt näistä tavaroista nautitaan, eikä niitä lähiaikoina uusita tai hankita lisää", Sp-Rahastoyhtiön osakesalkunhoitaja Olli Tuuri taustoittaa.

Hänen mukaansa tässä tilanteessa päivittäistavarakaupat pärjäävät hyvin, kun kuluttajat joutuvat kohdentamaan käytettävissä olevat varansa kaikista tärkeimpiin kulutuskohteisiin.

"Siksi päivittäistavarakauppa säilyy suhteellisen stabiilina. Sielläkin siirrytään kuitenkin halvempiin tuotteisiin, mikäli taloudellinen tilanne kurjistuu tarpeeksi." 

Kaupan kannattavuus koetuksella

Juha Varis huomauttaa, että kaupan alan kannattavuus on koetuksella. Sitä heikentävät kohonneet palkat, myymälöiden vuokrat ja tuotteiden sisäänostohinnat. Toisaalta sähkön hinta ja rahtikulut ovat lähteneet selvään laskuun.

Kuluttajille tuotteita myyvien yritysten liiketoimintaa on sekoittanut myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Viime vuonna yritykset haalivat varastoihinsa tavaraa, kun pelättiin saatavuuden heikkenemistä ja hintojen nousua.

"Lopulta varastot paisuivat vuoden lopulla liian suuriksi, kun heikentyneen kysynnän vuoksi tavaraa jäi myymättä. Yhtiöiden on nyt tyhjennettävä varastojaan, mikä tuskin tapahtuu kovin kovalla katteella", Varis toteaa.

Hän odottaa, että kuluttajayhtiöiden tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset jäävät vaisuiksi, mutta pohjakosketuksen pitäisi olla takanapäin. 

MISTÄ EROTTAA HYVÄN KULUTTAJAYHTIÖN? "Konseptin pitää toimia ja houkutella kuluttajia, jotta yhtiö pystyy kasvamaan markkinaa nopeammin. Ja toki myös taseen on oltava kunnossa." Salkunhoitaja Juha Varis S-Pankki 

Ostovoiman kehitys ratkaisee tulevan

Juha Variksen tavoin myös Olli Tuuri arvioi, että kuluttajayhtiöiden tulokset alkavat todennäköisesti asteittain parantua, jos inflaatiovauhti hidastuu ja kuluttajat tottuvat aiempaa korkeampaan korkotasoon.

"Normaalia pienempi kysyntä jatkuu jonkin aikaa. Sen jälkeen palataan normaalintasoiseen kuluttajakysyntään", Tuuri sanoo.

Hän korostaa, että kuluttajasektorin kasvupotentiaali riippuu pitkälti ostovoiman kehityksestä. Jos se vahvistuu, myös kuluttajayhtiöiden liikevaihdot kasvavat.

"Yrityskohtaiset riskit liittyvät yksittäisten yhtiöiden kykyyn siirtää nousevia kuluja lopputuotteiden hintoihin."

Tuurin mielestä yksittäisen yrityksen menestyminen edellyttää myös mukautumista koko ajan jatkuvaan muutokseen, jossa yhä useampi kuluttaja siirtyy kivijalkakaupoista digitaalisille alustoille.

"Jos yhtiö ei kykene siirtymään verkkokaupankäyntiin riittävän nopeasti, se menettää kilpailukykyään ja markkinaosuuttaan." 

MISTÄ EROTTAA HYVÄN KULUTTAJAYHTIÖN? "On arvioitava, miten yhtiö pärjää heikkenevässä toimintaympäristössä. Erilaiset liiketoimintamallit kestävät hyvin eri lailla kuluttajakäyttäytymisen vaihteluja." Osakesalkunhoitaja Olli Tuuri, Sp-rahastoyhtiö

Potentiaalia löytyy pitkällä aikavälillä

Juha Variksen mielestä osakesäästäjän kannattaa arvioida kuluttajayhtiöiden näkymiä hieman pidemmällä aikavälillä. Helsingin pörssissä on laadukkaita alan yhtiöitä, jotka ovat pystyneet lisäämään markkinaosuuttaan.

"Monessa niissä on potentiaalia, jos talouskehitys ja kuluttajien kysyntä vain pysyvät suhteellisen normaalilla tasolla."

Varis kuitenkin huomauttaa, että Suomessa kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Siksi muita todennäköisempiä menestyjiä löytyy yhtiöistä, joiden tuotteet tai palvelut käyvät kaupaksi myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tuuri sanoo, että pitkän aikajänteen potentiaaliin verrattuna monen kuluttajayhtiön nykyinen kurssitaso on edullinen.

"Juuri nyt palkat kohoavat hitaammin kuin kulut, joten ostovoima on edelleen paineessa. Ajan kuluessa tilanne kuitenkin tasaantuu, ja ostovoima alkaa jälleen kohota. Se lisää kuluttajasektorin liikevaihtoa."

"Lisäksi yritykset ovat nopeita ja tehokkaita sopeuttamaan toimintojaan, jolloin tuloskehitys kääntyy positiiviseen suuntaan. Aikaa myöten alenevat korotkin tukevat osakesijoituksia."

UUSISTA KUIDUISTA NOSTETTA SUOMEN TEKSTIILITEOLLISUUTEEN | Suomessa kehitetyt ekologiset tekstiilikuidut herättävät kansainvälistä kiinnostusta. Niitä kehittävät ainakin Spinnova, Infinited Fiber, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Ioncell, VTT, Fortum ja Metsä Spring. Lue lisää >>

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti