veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakerahastojen vuosituotot poikkeuksellisen hyviä

Osakerahastojen vuosituotot poikkeuksellisen hyviä
16.12.2019

Taloustaidon vertailussa ovat tällä kertaa mukana Keski- ja Itä-Eurooppaan, koko maailmaan, Kaukoitään, Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-itään ja Afrikkaan sijoittavat osakerahastot. Vertailusta ilmenee, mitä rahastojen tuotoille on tapahtunut keskimäärin yhdessä, kolmessa ja viidessä  vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Taulukossa kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 31.10.2019:

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 31.10.2019. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus   

Osakerahastojen vuosituotot näyttävät nyt poikkeuksellisen hyviltä, koska vertailukohtana, vuoden 2018 lopulla, kurssit olivat pudonneet. 

Keskimääräistä kurssikehitystä maailmanlaajuisesti kuvaava MSCI World -indeksi 11/2018-11/2019. Lähde: Factset Digital Solutions

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti