veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Myin osakkeita voitolla ja sain osinkoja – mistä summasta maksan veroa?

Myin osakkeita voitolla ja sain osinkoja – mistä summasta maksan veroa?
28.6.2021

Omistan pörssiosakkeita ja saan niistä jonkin verran osinkoja. Myin viime vuonna osakkeita 900 eurolla, josta tuli voittoa 600 euroa. Onko tämä myyntivoitto verovapaa? 

Lisäksi sain viime vuonna pääomatulo-osinkoa 1 500 euroa (85 %, 1 275 e oli veronalaista ja 15 %, 225 e oli verovapaata).

Lasketaanko myyntivoitto ja veronalainen osinkotulo yhteen, jolloin maksaisin 30 prosenttia pääomatuloveroa 1 875 eurosta?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Myyntivoittoasi ei tässä tapauksessa veroteta.  

Vain osinkotulojesi veronalainen osa, 1 275 euroa, on sinulle verotettavaa pääomatuloa. 

Myyntivoitto eli luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna myydyn omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

Jos luovutushintojen yhteismäärä ylittää 1 000 euroa, myynneistä syntyneet voitot lasketaan yhteen, ja voittojen yhteismäärä on veronalaista tuloa.

Tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntejä ei lasketa mukaan tarkasteltaessa luovutushintojen 1 000 euron yhteismäärää. Siihen ei myöskään lasketa sellaisen muun omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti