veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Millaiset ovat metsäteollisuuden pitkän aikavälin näkymät?

Millaiset ovat metsäteollisuuden pitkän aikavälin näkymät?
8.11.2018

Pellervon taloustutkimus PTT pitää suomalaisen metsäteollisuuden näkymiä myönteisinä myös ensi vuonna. Mutta miltä näyttää alan tulevaisuus hieman pidemmällä aikavälillä, PTT:n metsäekonomisti Emmi Haltia?

”Ainakin parin kolmen vuoden tähtäyksellä näkymät ovat valoisat. Pohjoismaisen sellun kysyntä kasvaa lähivuosina. Sellun määrä markkinoilla ei kuitenkaan oleellisesti kasva, sillä uusista tehdasinvestoinneista ei ole tehty toistaiseksi päätöksiä.

Markkinan kiristyminen tietää hyvää suomalaisille metsäyhtiöille. Toisaalta sellun hinta on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna korkea. Nähtäväksi jää, onnistuvatko hintojen korotukset, mutta mahdollisuuksia varmasti on.” 

Mitkä megatrendit antavat alalle kasvuvoimaa?

”Metsäteollisuus hyötyy monista globaaleista megatrendeistä, kuten kaupungistumisesta ja kehittyvien talouksien keskiluokan kasvusta ja vaurastumisesta. Selvimmin tämä näkyy Kiinassa, jonka valtavat markkinat ovat sellun tärkeä vientikohde. Siellä siirrytään yhä enemmän pakattuihin tuotteisiin. Sellua tarvitaan lisää myös pehmopaperin valmistukseen.” 

Entä mitkä ovat suurimpia riskejä?

”Ne liittyvät maailmankaupan yleisiin riskeihin, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kärjistymiseen.

Metsäteollisuuden tuotteiden tullitaso on pysynyt kohtuullisena, joten kiristynyt tilanne ei ole heijastunut toistaiseksi suomalaisyhtiöiden tuotteiden kauppaan. Riskinä kuitenkin on, että kauppasota laajenee ja hidastaa talouskasvua laajemminkin. Suurin riski on Kiinan talouskasvun hidastuminen.” 

Metsäyhtiöiden muodonmuutokseen kuuluu uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden etsiminen. Mitkä ovat mielestäsi lupaavimpia avauksia?

”Puupohjaisten tekstiilien valmistuksessa on paljon potentiaalia. Esimerkiksi Metsä Groupiin kuuluva Metsä Spring rakentaa Äänekoskelle tällaista kuitua valmistavan koelaitoksen.

Lähivuosina nähdään, miten innovaatio toimii laajemmassa tuotannossa. On kuitenkin realistista odottaa, että kymmenen vuoden päästä tuotanto voisi olla jo merkittävää.

Muovin korvaaminen on megatrendi, jossa puupohjaisilla tuotteilla on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi pakkauksissa. Myös puupohjaisten kemikaalien kehittäminen etenee. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, missä tuotteissa olisi eniten mahdollisuuksia.

Puupohjaisissa biopolttoaineissa on paljon kysymysmerkkejä niiden tuottamisesta aiheutuvien ilmastopäästöjen vuoksi. Niillä voisi kuitenkin olla kysyntää etenkin raskaan liikenteen ja lentoliikenteen polttoaineena, sillä näissä sähköiset kulkuneuvot eivät ole vaihtoehto vielä pitkään aikaan.”

Matti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.