veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Metsäyhtiöt porskuttavat – sijoittaja, älä huumaannu huimasta alkuvuodesta

Metsäyhtiöt porskuttavat – sijoittaja, älä huumaannu huimasta alkuvuodesta
11.8.2022

Metsäyhtiöt takoivat alkuvuonna ennätysmäiset tulokset, mutta talouden epävarmuus varjostaa tulevaa. Suhdanneherkkä ala on nyt syklinsä huipulla. Mitkä ovat pitkän aikavälin näkymät?

Talouden epävarmuudesta huolimatta Helsingin pörssin metsäyhtiöiden eli Metsä Boardin, Stora Enson ja UPM:n ensimmäinen vuosipuolisko sujui vahvasti.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tavoin myös huhti–kesäkuun tulosjulkistuksissa yhtiöt raportoivat odotukset ylittäneistä tulosparannuksista.

Stora Enso ja UPM olivat jo kesäkuussa nostaneet tulosnäkymiään koko vuodelle 2022.

"Positiiviset tulosvaroitukset kertovat metsäyhtiöiden markkinoiden normalisoitumisesta, vaikka koronapandemian tilalle onkin tullut uusia huolia maailmantaloudessa ja -politiikassa", Lähi-Tapiolan salkunhoitaja Timo Ritari toteaa.

Myös OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen sanoo, että sellun, paperin, kartongin ja puutuotteiden hyvä menekki johtuu talouden hyvästä syklistä, kun pandemian pahin vaihe on rauhoittunut. Tämä on näkynyt myös esimerkiksi papereiden ja sellun hintojen kovana nousuna.

"Lisäksi paperinvalmistajat hyötyvät kysynnän ja tarjonnan väliseen suhteen merkittävästä muutoksesta, kun paperitehtaiden sulkemiset ovat vähentäneet tarjontaa", Parkkinen huomauttaa.

Inflaatio voi syödä kannattavuutta

Myös sahatavaran ja muiden puutuotteiden menekki on ollut Parkkisen mielestä yllättävänkin vahvaa.

"Kuluttajat ovat remontoineet kotejaan. Lisäksi puurakentamisen suosion kasvu lisää kysyntää pidemmällä aikavälillä."

Parkkinen huomauttaa kuitenkin, että osa metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää vauhdittavista asioista kuitenkin tasoittuu ennen pitkää. Tuotteiden nykyistä hintatasoakin voi olla vaikea pitää vuosia eteenpäin yllä, kun tuotanto- ja logistiikkaongelmista kärsineet toimitusketjut normalisoituvat.

"Metsäyhtiöt löytävät myös kiihtyvän inflaation vielä edestään. Kaikkien tuotantopanosten hinnat nousevat, ja se näkyy viiveellä yhtiöiden kannattavuudessa."

Sijoittajan kannattaa katsoa pitkälle

Timo Ritarin mukaan metsäyhtiöiden hyvää markkinatilannetta varjostaa talouskasvun hidastuminen tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa ja Kiinassa. Tämä näkyy niiden tulevaa kehitystä koskevista arvioista, jotka ovat aiempaa varovaisempia.

"Metsäteollisuus kuuluu syklisiin toimialoihin. Tuotteiden menekki linkittyy hyvinkin vahvasti yleiseen talouskehitykseen. Globaali kysyntä myös määrittelee pitkälti metsäyhtiöiden päätuotteiden hinnat", Ritari sanoo.

Myös Parkkisen mielestä sijoittajan kannattaa olla tarkkana, sillä metsäteollisuus on edelleenkin taloussuhdanteista vahvasti riippuvainen toimiala. Kasvun hiipuminen sekä mahdolliset uudet käänteet koronapandemiassa ja maailmanpolitiikassa voivat heikentää tuotteiden kysyntää.

"Sijoittajan kannattaa katsoa tarpeeksi pitkälle varsinkin nyt, kun nyt ollaan suhdannesyklin huipulla. Metsäyhtiöiden uusiin liiketoimintoihin kannattaa tutustua ja puntaroida niidenkin pohjalta sijoituspäätöksiä."

Muovin tilalle puupohjaisia materiaaleja

Parkkisen mielestä sijoittajan on oleellista pystyä erottamaan tilapäiset ja pysyvämmin metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää kiihdyttävät trendit. Pidempiaikainen menekkiä edistävä asia on ilmastonmuutoksen torjunta.

"Yritykset ja kuluttajat suosivat entistä enemmän uusiutuvia materiaaleja muovin sijaan esimerkiksi elintarvikepakkauksissa. Verkkokaupan kasvu lisää taas kuljetuskartonkien ja tarramateriaalien kaltaisten erikoispaperien kysyntää."

Suomalaisiin metsäyhtiöihin myönteisesti vaikuttaviin megatrendeihin kuuluvat myös kaupungistuminen, keskiluokan kasvu ja kuluttajien ostovoiman vahvistuminen. Ne lisäävät esimerkiksi pehmopaperin kysyntää erityisesti Aasian kehittyvissä talouksissa.

Yhtiöillä valtavia investointeja

Metsäyhtiöt pyrkivät ottamaan megatrendeistä kaiken hyödyn irti tekemällä miljardiluokan investoinnit uuteen tuotantoon.

UPM rakentaa parhaillaan suurta sellutehdasta Uruguayssa ja biokemikaalijalostamoa Saksassa. Suunnitteilla on myös uuden biopolttoainelaitoksen rakentaminen Rotterdamiin.

Metsä Board on osa Metsä Groupia, joka rakentaa Kemiin uutta sellutehdasta sekä Raumalle uutta sahaa. Yhtiö selvittää myös taivekartonkikapasiteettinsa kasvattamista Suomessa tai Ruotsissa.

Stora Enso ilmoitti keväällä suunnittelevansa neljän paperitehtaansa myymistä ja viidennen muuttamista valmistamaan uusia tuotteita. Yhtiö myös pohtii tuotannon lisäämistä Oulun kartonkitehtaalla. Ruotsissa yhtiö aikoo kasvattaa muotoon puristetun kuidun ja kartongin tuotantokapasiteetteja.

Stora Enson uusiin liiketoimintoihin kuuluvat myös puupohjaiset akkumateriaalit, joita yhtiö tutkii ja kehittää Kotkan Sunilassa.

"Yhtiöt ovat tehneet viime vuosina kovasti töitä laajentaakseen tukijalkojaan. Siinä mielessä ne ovat menneet oikeaan suuntaan", Ritari sanoo.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti