veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Koronasta viis – osakerahastoissa ollut edelleen kova vauhti päällä

Koronasta viis – osakerahastoissa ollut edelleen kova vauhti päällä
2.7.2020

Taloustaidon vertailussa on tällä kertaa mukana osakerahastoja, yhdistelmärahastoja ja korkorahastoja. Vertailusta käy ilmi, mitä rahastojen vuosituotoille on tapahtunut keskimäärin yhdessä, kolmessa ja viidessä vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 31.5.2020,  parhaat 3 vuoden tuottojen mukaan: 

Sijoitusrahastot Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Rahastojen tuotto, %, 12 kk

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti