veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kaukoidän parhaissa rahastoissa kohtuullisia pidemmän aikavälin tuottoja, Latinalainen Amerikka vajoaa

Kaukoidän parhaissa rahastoissa kohtuullisia pidemmän aikavälin tuottoja, Latinalainen Amerikka vajoaa
11.6.2020

Taloustaidon vertailussa on tällä kertaa mukana Keski- ja Itä-Eurooppaan, koko maailmaan, Kaukoitään, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Lähi-itään ja Afrikkaan sijoittavia rahastoja. Vertailusta käy ilmi, mitä rahastojen vuosituotoille on tapahtunut keskimäärin yhdessä, kolmessa ja viidessä vuodessa. 

Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 30.4.2020,  parhaat 3 vuoden tuottojen mukaan: 

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuottoja 30.4.2020,  parhaat 3 vuoden tuottojen mukaan Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Rahastojen tuotto, %, 12 kk Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Rahat, verot, työ & eläke, koti