veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Ahmitko Ahtiumia? Milloin sijoittajan tappio on lopullinen verotuksessa?

Ahmitko Ahtiumia? Milloin sijoittajan tappio on lopullinen verotuksessa?
2.3.2018

Milloin osakkeen arvonmenetyksestä johtuvan luovutustappion voi vähentää verotuksessa? Tätä ovat etenkin Ahtiumin (ent. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n) osakkeenomistajat ahkerasti kyselleet.

Normaalisti tappio syntyy, kun omaisuutta myydään halvemmalla kuin se on ostettu. Mikäli omaisuutta ei saada myytyä, tappiota ei synny. 

Henkilöiden tuloverotuksessa luovutustappioon rinnastetaan kuitenkin myös sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan pitää lopullisena. Lopullinen syy on esimerkiksi konkurssi. 

Konkurssi, velkasaneeraus ja maksukyvyttömyys

Konkurssitilanteessa arvonmenetys on lopullinen viimeistään silloin, kun pesänhoitaja antaa lopputilityksensä velkojainkokouksessa.

Jos kuitenkin on selvää, että konkurssipesästä ei jää jako-osuutta osakkeenomistajille, arvonmenetys on lopullinen jo siinä vaiheessa, kun osakeyhtiö on asetettu konkurssiin. Konkurssipesän pesänhoitajan antama todistus on Verohallinnon ohjeen mukaan riittävä selvitys siitä, että jako-osuutta ei tule. 

Jos konkurssi raukeaa varojen vähäisyyden vuoksi, katsotaan osakkeet lopullisesti menetetyksi, kun yhtiö poistetaan kaupparekisteristä. Mikäli myöhemmin ilmenisi varoja, joista jäisi jako-osuuksia osakkeenomistajille, ne käsitellään verotuksessa luovutusvoittoina. Luovutusvoiton laskennassa voidaan käyttää hankintameno-olettamia. 

Velkasaneerausmenettelyn aloittaminen ei sen sijaan realisoi tappiota. 

Myöskään velallisen maksukyvyttömyydestä johtuvaa saamisen raukeamista tai menetystä ei rinnasteta luovutustappioon tuloverolaissa. 

Osakkeen kauppa markkinapaikalla

Tappion vähentäminen ei ole mahdollista pelkästään siitä syystä, että kaupankäynti yhtiön osakkeilla on keskeytetty pörssissä. 

Jos yhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tappioiden vähennyskelpoisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällainen pörssin ulkopuolinen kauppapaikka voisi olla esimerkiksi Privanetin välityspalvelu, joka välittää pörssissä listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Jos osakkeiden myyjän ja ostajan välillä ei ole intressiyhteyttä (esim. kauppoja ei olla tekemässä sukulaisten tai oman yhtiön kanssa) eikä kauppaan liity osakkeiden takaisinostoa, luovutustappio voidaan vahvistaa.

Privanet on keskeyttänyt toistaiseksi kaupankäynnin Ahtium Oyj:n (ent. Talvivaara) osakkeilla. Tämä perustuu MIFIR-sääntelyyn, jota sovelletaan 3.1.2018 alkaen.

 

Kauppa lähipiirin kanssa

Verohallinnon ohjeen mukaan pörssiosakkeiden kauppa lähipiirissä oikeuttaa tappion vähentämiseen lähinnä silloin, kun osakkeet vielä noteerataan pörssissä ja niille on saatavana markkinahinta. 

Jos vastoin Verohallinnon linjauksia vaatii veroilmoituksellaan luovutustappion vähentämistä, Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen. Veronkorotuksen määrä vaihtelee 100 eurosta 7 prosenttiin vähennysvaatimuksen määrästä laskettuna (Verohallinnon yhtenäistämisohje vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten). 

Ahtiumin tapaus

Kun pörssiyhtiö on mennyt konkurssiin, Verohallinto on yleensä ohjeistanut, milloin tappio on lopullinen yhtiön konkurssissa. 

Ahtium (Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj) ei ole konkurssissa eikä tappion vähentäminen ole mahdollista siitä syystä, että kaupankäynti Ahtiumin osakkeilla Helsingin pörssissä on keskeytetty. Jos et ole myynyt Ahtiumin osakkeita, et siis voi vielä vähentää niistä tappioita omassa verotuksessasi.

Jos myyt Ahtiumin osakkeet esim. välityspalvelun avulla (eli et lähipiirillesi) etkä lyhyen ajan kuluessa osta samoja osakkeita takaisin itsellesi, luovutustappio voidaan vahvistaa.

Oikaisuvaatimus

Tappio vähennetään sinä vuonna, jona arvonmenetys on lopullinen. Jos esimerkiksi tieto konkurssin raukeamisesta varojen puuttuessa on jäänyt huomaamatta, voit vaatia tappiota hyväksyttäväksi takautuvasti konkurssin raukeamisvuodelle.

Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tätä aiemmilta vuosilta voit tehdä oikaisuvaatimuksen viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. 

Siten esimerkiksi vuoden 2017 loppuun saakka voit vielä hakea muutosta vuoden 2011 verotukseen. Vuoden 2018 verotukseen voit hakea muutosta vuoteen 2021 saakka.

Merja-Liisa Huolman-Lakari 

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Taloustaito Bonuksessa 30.8.2017. Teksti on päivitetty 1.3.2018. Tekstiin on 5.3.2018 lisätty maininta siitä, että Privanet on keskeyttänyt toistaiseksi kaupankäynnin Ahtium Oyj:n osakkeilla.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.