veronmaksajat.fi

KOTI

Uskaltaako nyt tilata talopaketin? Tilaaja, näin voit vähentää riskejäsi

Uskaltaako nyt tilata talopaketin? Tilaaja, näin voit vähentää riskejäsi
16.1.2024

Konkurssiriskin vuoksi talotoimittajan valinnassa on nyt oltava erityisen tarkkana. Tärkeintä on arvioida yrityksen vakavaraisuutta ja maksaa vain tehdystä työstä. Talohankkeeseen kannattaa pestata avuksi tilaajan puolta pitävä ammattilainen.

Talotoimittajien ja rakennusyhtiöiden konkurssit ovat saaneet omakotitalon rakennuttajat varpailleen. Riskejä voi kuitenkin vähentää valitsemalla talorakentajan huolella ja pestaamalla hankkeeseen rakennuttajan puolta pitävän ammattilaisen.

Näin suosittelee Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen neuvontaa rakentamisessa ja talopakettien valinnassa.

"Kohonneen konkurssiriskin vuoksi talotoimittajan valinnassa kannattaa olla nyt entistäkin tarkempana", Juva huomauttaa.

Talotoimittajan taloudellista tilaa voi arvioida tilinpäätöstiedoista, jotka yritysten on toimitettava vuosittain Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tietoja voi hakea esimerkiksi maksullisesta Virre-tietopalvelusta.

Yrityksen vakavaraisuus vähentää riskiä

Liikevaihto- ja tulostietoja löytyy myös maksuttomista internetlähteistä. Lisäksi yritysten perustietoja voi tarkistaa viranomaisten yritys- ja yhteisöhausta (YTJ). Sieltä löytyvät esimerkiksi mahdolliset verovelat.

"Talouslukuja kannattaa tarkastella useamman vuoden ajalta. Näin näkee, kuinka yhtiön kannattavuus ja vakavaraisuus ovat kehittyneet."

Täysin aukotonta kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta on kuitenkin vaikea muodostaa, sillä julkiset taloustiedot laahaavat aina jonkin verran nykyhetkeä jäljessä. Esimerkiksi konkurssiin johtavaa äkillistä kassakriisiä niistä ei pysty välttämättä ennustamaan.

Myös talotoimittajan liiketoimintamallia kannattaa Juvan mielestä selvittää. Riskit kasvavat, jos yrityksen liikevaihdosta iso osa tulee talotoimituksista rakennusliikkeille. Silloin kassakriisi voi yllättää, jos rakennusliike ei saakaan taloja myydyksi.

"Vakaammalla pohjalla ovat talotehtaat, jotka toimittavat paketteja suoraan kuluttajille. Silloin maksujen saaminen asiakkailta on todennäköisempää."

Vain tehdystä työstä tulee maksaa

Talotoimittajien tarjouksissa Juva kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota maksuerien aikatauluun, jonka on vastattava urakan etenemistä. Perussääntö on, että vain tehdystä työstä tulee maksaa.

"Tilaajan kannattaa ottaa asia esille jo tarjousneuvottelussa ja esittää maksuille tarvittaessa omaa aikataulua."

Juvan havaintojen mukaan talotoimittajien ehdottamat maksuaikataulut ovat usein liian etupainotteisia. Hänestä nyrkkisääntönä voi pitää, että alkupään maksueriä kannattaa pyrkiä siirtämään pidemmälle ja noin 20 prosenttia kahteen viimeiseen maksuerään.

"Viimeisen maksuerän tulisi olla 10–15 prosenttia myyntihinnasta, jotta se kannustaa talotoimittajaa korjaamaan puutteet ja hoitamaan keskeneräiset asiat kuntoon."

Projektinjohtaja säästää hermoja

Omakotitalon rakennuttaminen voi olla etenkin ensikertalaiselle työläs ja hermoja raastava hanke. Juvan mielestä hankkeen vetämiseen ja etenemisen valvontaan kannattaa vakavasti harkita asiansa hallitsevaa ammattilaista.

"Tilaaja voi ottaa avukseen projektinjohtajan, joka on alusta lähtien mukana laatimassa tarjouspyyntöjä ja vertailemassa niitä. Hän myös vastaa hankkeen aikataulutuksesta ja hankinnoista."

Juvan mukaan maallikolta omakotitalohankkeen johtaminen vie helposti tuhat työtuntia. Rakennusalan ammattilainen voi hoitaa saman asian alle 300 tunnissa.

"Avaimet käteen -talohankkeissa projektinjohtoon voi riittää alle sata tuntia", Juva vertailee.

Omakotitalon rakentaminen vaatii aina viranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan, joka valvoo rakentamisen laatua. Juvan mukaan vastaavan työnjohtajan kanssa voi sopia myös laajemmasta toimenkuvasta, jolloin hän valvoo hankkeen etenemistä ja varmistaa, että työt tehdään sopimuksiin kirjatulla tavalla.

Ammattilainen pystyy myös arvioimaan, että sovitut työt on hoidettu ennen kunkin maksuerän maksamista.

"Projektinjohtajan, valvojan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät voi usein yhdistää samalle henkilölle", Juva vinkkaa.

Oma luottohenkilö valvomaan työmaata

Omakotitalohankkeessa ulkopuolisen asiantuntijan palkkiot projektin johtamisesta ja valvonnasta ovat tyypillisesti 10 000–20 000 euroa. Se voi kuulostaa suurelta summalta, mutta Juvan mielestä sen maksaminen yleensä kannattaa.

Projektinjohto- ja valvontapalveluja tarjoavia yrityksiä löytyy internetin hakukoneella. Juvan mukaan suosituksia voi kysyä myös talotoimittajilta.

"Kaikissa tapauksissa kannattaa kuitenkin varmistaa ammattilaisen riippumattomuus ja ammattitaito ottamalla yhteyttä aiempiin asiakkaisiin ja kysymällä, miten hankkeet sujuivat."

Oma asiantuntija toimii tilaajan silminä ja korvina työmaalla. Hän pystyy todennäköisesti havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa, jos talotoimittajalle alkaa kasautua ongelmia. Talousvaikeuksista voi esimerkiksi kertoa työvaiheiden viivästyminen, kun tekijöille ei ole pystytty maksamaan palkkoja.

"Varoituskellojen tulisi soida myös silloin, jos talotoimittaja alkaa pyytää maksujen aikaistamista."

Konkurssissa aktiivisuus ja nopeus valttia

Hyvästä varautumisesta huolimatta talotoimittajan konkurssi voi yllättää. Silloin keskeinen kysymys on, kuka talon rakentaa valmiiksi.

Konkurssipesällä on oikeus saattaa työmaa sovitusti loppuun. Jos se ei onnistu kohtuullisessa ajassa, hankkeen loppuun saattamiseksi on etsittävä uusi yritys.

"Konkurssitilanteessa talopaketin tilaajan on syytä olla aktiivinen, toimia nopeasti ja ottaa työmaa hallintaansa", Juva sanoo.

Tätä varten tilaajan on järjestettävä työmaakatselmus. Sitä vetämään kannattaa ottaa oma asiantuntija, joka myös laatii tilaisuudesta asianmukaisen pöytäkirjan.

"Katselmukseen kutsutaan mukaan konkurssipesän edustaja ja kaikki hankkeessa mukana olevat urakoitsijat ja tavarantoimittajat. Tilaisuudessa käydään läpi työmaan tilanne ja onko tilaaja velkaa vai saamassa rahaa konkurssipesältä."

Juvan mielestä mahdollista velkaa konkurssipesälle ei kannata heti maksaa. Jos konkurssipesä ei halua jatkaa rakentamista loppuun, uuden urakoitsijan hankkimisesta aiheutuu lisäkuluja. Ne on mahdollista vähentää konkurssipesälle maksettavasti velasta.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti