veronmaksajat.fi

KOTI

Rakennan omakotitaloni itse – miten lasken taloni hankintahinnan?

Rakennan omakotitaloni itse – miten lasken taloni hankintahinnan?
4.10.2022

Rakennan omakotitalon. Mahdollisesta myyntivoitosta menee vero, jos myyn sen ennen kuin olen asunut siinä kaksi vuotta (tai jos se on kesämökki).

Miten omakotitalon hankintahinta lasketaan, jos olen itse tehnyt suurimman osan rakennustöistä? Voiko omalle työlle laskea jonkin arvon, vai hyväksytäänkö hankintahinnaksi vain rahamääräiset suoritukset, jolloin omasta työstä joutuu myyntivoiton verolle?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Valitettavasti omaa työtä ei huomioida hankintamenona.

Sinulle omakotitalon hankintamenoa ovat talon rakentamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Ne pitää myös todentaa luotettavalla selvityksellä kuten menotositteilla.

Rakennuskustannuksia ovat esimerkiksi maksettu urakkahinta, työkorvaukset, työpalkat sivukuluineen sekä kulut rakennusaineista ja -tarvikkeista. Edellä mainittuihin sisältyvä arvonlisävero on myös osa vähennyskelpoista hankintamenoa.

Oman työn arvoa ei siis lueta osaksi rakennuksen hankintamenoa, eikä oman työn laskennallista arvoa muutoinkaan vähennetä luovutusvoiton verotuksessa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti