veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Milloin osakkeen hankintameno vähennetään?

Milloin osakkeen hankintameno vähennetään?
5.5.2015

Osakkeen hankintameno vähennetään, kun osake on myyty ja lasketaan osakkeen verotettavaa luovutusvoittoa.

Osakkeen hankintamenon saa vähentää vasta myynnin yhteydessä. Myynnistä voi syntyä voittoa tai tappiota. Arvopaperin arvosta ei saa omistusaikana tehdä poistoja. Osakesäästäjää verotetaan osakkeiden arvonnoususta vasta, kun ne realisoidaan eli luovutetaan vastikkeellisesti.

Osakkeiden luovutusvoitto verotetaan pääomatulona, josta vuonna 2015 maksetaan veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja ylimenevältä osuudelta 33 prosenttia.   

Tappiot vähennettävä viidessä vuodessa

Jos osakkeen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat suuremmat kuin myyntihinta, muodostuu luovutustappiota.

Luovutustappion saa vähentää luovutusvuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Sääntö koskee kaikenlaista omaisuutta. Pörssiosakkeiden luovutustappiot saa siten vähentää esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistön luovutusvoitosta.

Luovutustappiota ei kuitenkaan saa vähentää muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista.

Luovutustappioihin rinnastetaan lopulliset arvopaperin arvonmenetykset konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Verotuskäytännössä konkurssissa olevan yrityksen osakkeen hankintamenon on saanut vähentää, kun konkurssipesän hoitajalta on saatu selvitys, jonka mukaan osakkeenomistajille ei todennäköisesti kerry vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta.

Viime vuosina on osakesäästäjien keskuudessa puhuttu paljon pörssiyhtiöiden Elcoteq SE:n ja Tiimari Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksestä konkurssissa. Elcoteqin osakkeiden tappiot on katsottu voitavan vähentää vuoden 2012 verotuksessa ja Tiimarin vuoden 2013 verotuksessa.

Pienet tappiot jäävät vähentämättä

Verovuonna muodostuneiden vähäisten luovutustappioiden vähennysoikeutta on rajoitettu. Omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja lisäksi hankintamenot enintään 1 000 euroa.

Todelliset menot tai meno-olettama

Osakkeen todellista hankintamenoa ei vähennetä, jos luovutusvoitto voidaan laskea edullisemmin ns. hankintameno-olettamaa käyttäen.

Alle kymmenen vuoden omistuksen perusteella myönnettävä 20 prosentin hankintameno-olettama on osakesijoittajalle harvoin edullisempi laskentatapa kuin osakkeen todellisen hankintamenon (eli osakkeen ostohinnnan + oston ja myynnin kulujen) vähentäminen osakkeen myyntihinnasta.
Vähintään kymmenen vuotta omistetun osakkeen myyntihinnasta saa vähentää 40 prosentin hankintameno-olettaman, jos se on edullisempi tapa laskea luovutusvoitto kuin vähentää todellinen hankintameno.

Jos verotettavan luovutusvoiton laskennassa käyttää hankintameno-olettamaa, ei saa vähentää mitään kuluja.

Georg Rosbäck

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakimies

Huhtikuun Taloustaidossa kerrotaan laajemmin osakesäästäjän veroista ja verovähennyksistä. Lehti on luettavissa näköislehtenä tai tabletilla. Lehtien lukeminen edellyttää rekisteröitymistä Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti