veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Voiko dieselillä ajo olla ok?

Voiko dieselillä ajo olla ok?
12.4.2022

Voi, jos vanha auto vaihdetaan nykyaikaiseen Euro 6 -luokan dieselmoottorilla varustettuun autoon ja siinä käytetään uusiutuvaa polttoainetta. Toimisiko tällainen ratkaisu yhtä hyvin kuin vaihto täyssähköautoon?

Täyssähköauton viralliset päästöt ovat nolla ja vastaavasti esimerkiksi kuvan Volkswagen Passat Variantin ilmoitettu virallinen hiilidioksidipäästö on 153 grammaa kilometrille. Päästölukujen perusteella sähkö- ja dieselauto eivät siis ole ollenkaan samalla viivalla. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen.

Jotta asialle saataisiin hieman tieteellistä taustaa, otimme yhteyttä kahteen alan asiantuntijaan, Nesteen Teemu Sarjovaaraan ja VTT:n Petri Söderenaan. Sarjovaara edustaa nestepottoaineita jalostavaa Neste OY:tä, mutta on perehtynyt päästö- ja ilmastokysymyksiin myös laajemmin.

Keskustelussa kumpikin asiantuntijoista kertoi, että tällä hetkellä käytössä oleva, autojen ”pakoputken päästä” tehtävä päästömittaus jättää aika monta ilmaston kannalta tärkeää asiaa kokonaan huomiotta. Näitä ovat mm. se, onko käytetty polttoaine uusiutuvaa vai fossiilista, sekä auton valmistuksen tuottamat päästöt.

Sähköautojen elinkaaripäästöihin vaikuttaa olennaisesti, miten sähkö on tuotettu. Energiaviraston mukaan Suomessa vuonna 2021 tuotetusta sähköstä 87 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia. Sekin jää huomiotta, koska sähköauton päästöjä ei mitata eikä lasketa esimerkiksi verotusta varten. Ilmoitettu päästöarvo on nolla, vaikka ajamiseen käytettävä sähkö tuotettaisiin kivihiilivoimalassa.

Onko autojen päästömittaustapa siis huono ja epäoikeudenmukainen?

En sanoisi sitä suoraan huonoksi. Ohjaavathan mittaustapa ja lainsäädäntö joka tapauksessa energiankulutuksen vähentämiseen, mikä on hyvä asia. Autojen tyyppihyväksyntälainsäädäntöön pitäisi kuitenkin saada mukaan menetelmä, joka ottaa huomioon, onko energia uusiutuvaa vai fossiilista”, sanoo Petri Söderena.

”Kaikki paukut pitäisi laittaa uusiutuvan energian tuotannon ja käytön nopeaan lisäämiseen. Laajemmassa kuvassa ilmastokysymykseen ei vaikuta niinkään se, ajetaanko tulevaisuudessa sähkö- vai polttomoottoriautolla, vaan se, käytetäänkö autoissa ja muualla uusiutuvaa energiaa.”

Uusiutuva polttoaine ja elinkaaripäästöt

Dieselautoilija voi vähentää autoilun elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia siirtymällä uusiutuvaan polttoaineeseen.

Jutun alun väite ilmastovaikutuksista perustuu tuohon, mutta asia vaatii hieman taustatietoa ja perustelua.

Uusiutuva diesel ja sen valmistuksessa käytettävä eloperäinen jäteöljy sen sijaan on jo valmiiksi kuormittamassa ilmastoa omilla kasvihuonekaasupäästöillään. Tämän raaka-aineen – siis jätteen – hajoamistuloksena hiilidioksidia päätyisi joka tapauksessa ilmakehään, vaikka siitä ei tehtäisi dieselpolttoainetta.

Kasvihuonekuormitusta ei siis synny erikseen siitä, että raaka-ainetta muutetaan polttoaineeksi. Kun kuormitusta ei synny, teoriassa päästövähenemä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna on 100 prosenttia. EU-direktiivin mukaisella virallisella laskukaavalla laskettuna tulokseksi saadaan kuitenkin keskimäärin 90 prosenttia.

Entäpä sitten muut päästöt? Teemu Sarjovaara kommentoi, että viimeisimmät dieselmoottorit lähestyvät pienhiukkaspäästöiltään sekä muilta päästöiltään niin alhaisia tasoja, että niitä on jo vaikea mitata. Itse asiassa uuden dieselauton pakoputkesta tulee vähemmän pienhiukkaspäästöjä kuin sen jarrut, renkaat ja tien kuluminen aiheuttavat.

Asiantuntijat muistuttavat myös siitä, että osa tavallisestakin dieselpolttoaineesta on jo uusiutuvaa. Sekoitevelvoite tieliikenteen polttoaineessa on tällä hetkellä 19,5 prosenttia ja vuodelle 2030 se nousee vähintään 30 prosenttiin. Jokainen dieselautolla ajava siis väistämättä polttaa autossaan myös uusiutuvaa polttoainetta.

Puhtaudessa puntit lähes tasan

Tivasimme asiantuntijoilta vielä kommentteja auton koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Jos otetaan huomioon myös auton valmistus alkaen malmien louhinnasta, kumpi on puhtaampi, sähköauto vai nykyaikainen diesel uusiutuvilla polttoaineilla?

Sarjovaaran mukaan yleispätevää laskelmaa uusiutuvaa dieseliä käyttävän auton tai sähköauton paremmuudesta on aika mahdotonta tehdä.  Jokainen elinkaaripäästöihin perustuva vertailulaskelma on ”snap shot”, eli kuvaa yksittäistapausta. Valittavilla lähtöarvoilla on iso vaikutus ja ne vaihtelevat laskettavan tapauksen mukaan.

”En lähde sanomaan tarkkaa arviota, kummalla päästään parempaan lopputulokseen missäkin yksittäisessä tapauksessa. Kumpikin on ilmaston kannalta loistava ratkaisu. Lainsäädäntö ja verotus ohjaavat tällä hetkellä voimakkaasti sähköisiin voimalinjoihin.”

Kaksi selvää faktaa kuitenkin voidaan nostaa esille. Sähköauton valmistaminen tuottaa enemmän päästöjä kuin polttomoottoriauton valmistaminen. Ajonaikaiset päästöt menevät sitten toisinpäin: polttomoottoriauto ei pärjää sähköauton nollapäästöille. Sarjovaaran arvion mukaan puntit ovat tasan aikaisintaan 200 000 ajokilometrin kohdalla, jos sähköauton elinkaaripäästöjä verrataan dieselauton vastaaviin uusiutuvalla polttoaineella.

Muutos onnistuu ilman investointeja

Parasta uusiutuvaan polttoaineeseen siirtymisessä on se, että sen voi tehdä tässä ja nyt ilman auton vaihtoa tai muita investointeja. Uusiutuvaa polttoainetta voi käyttää myös vanhemmassa autokalustossa. Niissä saavutetaan aivan sama elinkaarihyöty kuin uusimmissa dieselautoissa.

Uusiutuvaa dieseliä on Suomessa tällä hetkellä myynnissä Nesteen asemilla (Neste MY Uusiutuva Diesel -tuotteena) sekä joillakin St1:n ja Shellin asemilla. Saatavuus paranee koko ajan Suomessa sekä myös muualla. Kuluttajalle haittapuolena on ainoastaan se, että uusiutuva diesel on hieman kalliimpaa kuin perinteinen.

KUUMAT KYSYMYKSET, ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT:

Vieläkö kuluttaja vuonna 2022 uskaltaa ostaa dieselauton vai onko se hukkainvestointi, jonka arvo romahtaa?

Sarjovaara: ”Kyllä uskaltaa. Ole itsekin juuri hankkimassa dieselautoa.”

Söderena: ”Kannattaa hankkia sellainen auto, joka sopii parhaiten omiin tarpeisiin. En usko, että dieselauton arvo romahtaa aivan lähitulevaisuudessa.”

Näemmekö tulevaisuudessa vielä dieselmoottorin uuden nousun esim. uusiutuvien polttoaineiden avulla?

Sarjovaara: ”Teknisesti tämä on täysin mahdollista, mutta ainakaan lähivuosina se tuskin tapahtuu, koska lainsäädäntö tai verotus ei tällä hetkellä tue sitä. Tarvittaisiin ensin uusi tapa määritellä CO2-päästöjen mittaaminen.”

Söderena: ”On tehty poliittinen päätös siitä, että sähköiset voimalinjat nostetaan ykköseksi autojen tyyppihyväksynnässä sekä Suomessa verotuksen ja muiden kannustimien avulla. Nykyisen lainsäädännön aikana dieselin uusi nousu ei siksi näytä todennäköiseltä.”

ASIANTUNTIJAT: Teemu Sarjovaara, osastopäällikkö, T&K, Products and Applications, Neste Oy
Petri Söderena, tiimipäällikkö, energiatehokkaat moottorit ja ajoneuvot, VTT

Markus Nieminen 

Kirjoittaja on Taloustaidon autoaineiston tuottaja

Artikkelin neljänteen kappaleeseen on lisätty12.4.2022 lause: Energiaviraston mukaan Suomessa vuonna 2021 tuotetusta sähköstä 87 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti