veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Matkavakuutus yli 70-vuotiaalle? Ikärajat enää harvoin esteenä vakuutusturvalle

Matkavakuutus yli 70-vuotiaalle? Ikärajat enää harvoin esteenä vakuutusturvalle
18.1.2019

Kotimaiset vakuutusyhtiöt ovat höllentäneet viime vuosina matkavakuutustensa ikärajoja. Joissakin yhtiöissä vakuutuksia myönnetään jopa yli satavuotiaille, eikä vakuutusta varten tarvita aina edes terveysselvitystä.

Matkavakuutusten ikärajat ovat nousseet, selviää Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen tuoreesta selvityksestä, jossa asiaa kysyttiin kahdeksalta vakuutusyhtiöltä. Jopa yli satavuotias voi saada matkavakuutuksen.

Finen tutkimista yhtiöistä If, Lähi-Tapiola, Turva ja Pohjantähti myönsivät matkakohtaisia matkavakuutuksia ilman yläikärajaa. Muissa tutkituissa yhtiöissä ikäraja vaihteli 70:n ja 86 vuoden välillä.

Myös jatkuvien matkavakuutusten yläikärajat ovat höllentyneet. Ilman ikärajaa jatkuvan matkavakuutuksen voi saada vakuutusyhtiö Pohjantähdestä. Muissa tutkituissa vakuutusyhtiöissä jatkuvan matkavakuutuksen yläikäraja vaihteli 70:n ja 100 vuoden välillä.

Finessä nähdään, että ikärajojen höllennys johtuu ennen kaikkea kasvaneesta kysynnästä, kun eliniät ovat pidentyneet, ikäihmiset ovat aiempaa hyväkuntoisempia ja he matkustavat entistä enemmän.

Ikäraja voi riippua kotivakuutuksesta

Joissain tapauksissa matkavakuutuksen saaminen voi edellyttää, että muut vakuutukset ovat samassa yhtiössä. Esimerkiksi Fenniasta 70–85-vuotiaat saavat jatkuvan matkavakuutuksen vain, jos heillä on kotivakuutus samassa yhtiössä.

Ennen matkavakuutuksen ottamista vakuutuksen sisältö ja rajoitukset kannattaa tarkistaa kunnolla – etenkin, jos matkavakuutuksen päätyy ottamaan muualta kuin perinteiseltä toimijalta. Esimerkiksi matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden myymien vakuutusten ehdot saattavat poiketa totutuista. Luottokortteihin liittyvissä matkavakuutuksissa puolestaan voidaan edellyttää, että matka on maksettu luottokortilla.

”Tärkeintä on tarkistaa, että matkavakuutus sisältää sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa. Se ei ole itsestään selvää, kun vakuutuksen myy joku muu kuin kotimainen vakuutusyhtiö”, Finen vakuutusasiantuntija Hanna Salo muistuttaa. 

Terveysselvitystä ei välttämättä vaadita

Matkavakuutuksen saaminen ei nykyisin enää edellytä välttämättä terveysselvitystä. Finen selvityksessä matkakohtaisen matkavakuutuksen sai kaikista yhtiöistä ilman terveysselvitystä, jos matka kesti alle 45 vuorokautta.

Myös jatkuvan matkavakuutuksen sai ilman terveysselvityksiä viidestä yhtiöstä: Fenniasta, Lähi-Tapiolasta, Pohjantähdestä, Suomen Vahinkovakuutuksesta (POP Vakuutus ja Säästöpankit) sekä AIG Europesta. 

Olemassa olevat sairaudet rajattu pois

Lähtökohtaisesti matkavakuutukset korvaavat vain matkalla alkaneita sairauksia ja tapaturmia. Matkasairauksia korvataan matkavakuutuksista yleensä korkeintaan 90 päivää sairauden alkamisesta. Tapaturmien hoitokuluja korvataan puolestaan yleensä kolmen vuoden ajan.

Matkavakuutus ei yleensä korvaa aiempia, olemassa olevia sairauksia ja niihin liittyviä hoitokuluja kuin korkeintaan ensiapuluonteisesti.

”Ikäihmisten ykkösjuttu on kiinnittää huomiota omaan terveyteen jo ennen matkalle lähtöä. Jos olemassa oleva sairaus pahenee yllättäen matkan aikana, matkavakuutuksesta voidaan korvata akuutti ensiapuhoito. Muita kuluja, kuten matkan keskeytymistä tai sairauskuljetuksia Suomeen ei korvata”, Salo kertoo.

Jos matka suuntautuu Eurooppaan, olemassa olevien sairauksien varalle voi hankkia eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saa useimmissa Euroopan maissa samanlaista hoitoa, kuin maan omatkin kansalaiset saisivat.

 

Minkä ikäiselle myönnetään jatkuva matkavakuutus?

Yhtiö

Minkä ikäiselle myönnetään?

Minkä ikäisenä vakuutus päättyy?

Eurooppalainen/Pohjola

Alle 100-vuotiaille

100-vuotiaana

Fennia

Alle 86-vuotiaille

Ei ikärajaa

If

Alle 80-vuotiaille

90-vuotiaana

Lähi-Tapiola

Alle 100-vuotiaille

100-vuotiaana

Pohjantähti

Ei yläikärajaa

Ei ikärajaa

Suomen Vahinkovakuutus (POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset)

Alle 80-vuotiaille

80-vuotiaana

Turva

Alle 100-vuotiaille

100-vuotiaana

AIG Europe S.A.

Alle 70-vuotiaille

70-vuotiaana

Lähde: Fine

Outi Airaksinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti