veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Liikennevakuutus – miten bonuksia kertyy?

Liikennevakuutus – miten bonuksia kertyy?
26.9.2018

Liikennevakuutusten bonusjärjestelmä uudistui viime vuonna. Bonusjärjestelmä vaihtelee yhtiöstä toiseen ja vakuutukset reagoivat vahinkoon tai auton vaihtamiseen eri tavoin.

Järjestelmien uudistuttua vakuutuksenottajat ovat bonuskilpailun keskellä kiinnittäneet huomiota siihen, että Lähi-Tapiolalla ja Turvalla on vakuutushinnoissaan 20 euron pohjamaksu, jota bonukset eivät koske. Muut vakuutusyhtiöt ilmoittavat, että niillä bonukset koskevat koko vakuutusmaksua.

“Lähi-Tapiolan henkilöasiakkailla autojen liikennevakuutuksen täysi bonus on 80 %. Bonusalennus annetaan vakuutuksen riskimaksuosuudesta, ei tuosta 20 euron pohjamaksusta, joka on tarkoitettu kattamaan vakuutuksesta aiheutuvia liiketoimintakuluja”, kehityspäällikkö Henna Saarelainen selventää.

”Turvan liikennevakuutuksen maksu koostuu pohjamaksusta ja riskinmukaisesta maksusta. Bonus ja liikennekäytöstä poisto vaikuttavat ainoastaan riskinmukaiseen maksuun”, tuote- ja järjestelmäneuvoja Salla Onnila kertoo.

Ifin tuotepäällikön Peter Roseliuksen mielestä Lähi-Tapiolan ja Turvan käyttämä perusmaksu voi helposti johtaa asiakasta harjaan. ”Ifillä sellaista ei ole eli Ifissä liikennevakuutuksen bonusalennuksen saa koko maksusta. Asiakkaan kannattaakin aina tarkastella liikennevakuutuksen hintaa pelkän maksimibonusprosentin sijaan”, hän painottaa.

Meillä on kaksi autoa. Miten toiselle autolle sattunut vahinko vaikuttaa bonuksiin?

Bonusjärjestelmän muututtua henkilöasiakkaalla on mahdollisuus saada samat bonukset kaikkiin hänen autoihinsa, mutta entä jos yhdelle autoista sattuu vahinko?

Useimmissa yhtiöissä bonus laskee vain vahingossa mukana olleen auton bonuksia, mutta Fenniassa kaikkien autojen bonukset putoavat, jos asiakkaalla ei ole bonusturvaa.

”Fennian uudenmallisissa liikennevakuutuksissa on mahdollista saada sama bonus useampaan ajoneuvoon. Vahinkotilanteessa bonusturva suojaa bonuksen putoamiselta. Mikäli bonusturvaa ei ole, bonus putoaa vahingon vuoksi samaan aikaan kaikista samaa liikennevakuutuksen bonusjärjestelmää käyttävistä liikennevakuutuksista”, viestintäjohtaja Eliisa Anttila toteaa.

HUOMAA: Bonukset eivät enää seuraa vakuutusyhtiön vaihtajaa, vaikka vahinkohistoria on kaikkien yhtiöiden tiedossa.

”Ifissä asiakkaan yhdelle autolle sattunut vahinko ei vaikuta hänen muiden autojensa tai perheenjäsentensä autojen bonuksiin. Vahinko ei myöskään vaikuta puolison bonuksiin, vaikka vahingon ajaneen auton bonus olisi saatu puolisolta”, Peter Roselius tarkentaa.

OP Vakuutuksessa mahdollisuus siirtää bonus puolisolle päättyi vuoden 2017 lopussa.

”Sen jälkeen on bonusta muodostettaessa tietyin edellytyksin voitu huomioida puolison nimissä oleva, yhteisen auton käytöstä kertynyt vahinkohistoria. Muutoin OP:n bonusjärjestelmään ei ole tehty muutoksia”, OP Vakuutuksen vakuutuspäällikkö Jukka Nykänen kertoo.

Olen vaihtamassa autoa. Seuraavatko vanhan auton bonukset uuden vakuutukseen? Entä vaikuttaako muutos toisen autoni vakuutukseen?

Auton vaihtamiseen eri yhtiöiden autovakuutukset reagoivat eri tavoin.

”Jos vaihdetaan vakuutusyhtiötä tai ostetaan uusi auto yhdelle autolle sattuneen vahingon jälkeen, tämä vahinko vaikuttaa uuden vakuutuksen bonukseen uudessa yhtiössä tai vastaavasti uuden auton vakuutuksen bonukseen”, OP Vakuutuksen Nykänen sanoo.

”Jos asiakas vaihtaa autoa, uuteen vakuutukseen bonus lasketaan uudestaan. Uuden vakuutuksen bonus ei vaikuta voimassaoleviin vakuutuksiin. Niissä bonukset säilyvät ennallaan”, Fennian Anttila kertoo ja samaa sanoo Lähi-Tapiolan Saarelainen.

Pohjantähden tuotepäällikön Niina Viitasenkin mukaan autonvaihtotilanteessa vahinko vaikuttaa ainoastaan vaihdettavan auton bonuksiin eli vaihtotilanteessa tarkistetaan aina bonukset uudelleen.

”Jos asiakas vaihtaa yhden autoistaan uuteen, sillä ei ole vaikutusta hänen muiden autojensa bonuksiin. Myöskään yksi edellisen auton vahinko ei vaikuta alentavasti hänen uuden autonsa bonukseen, jos asiakkaalla on täydet 80 % bonukset eikä hänellä ole ollut neljään vuoteen muita liikennevahinkoja. Tällöin asiakas saa myös uuteen autoonsa täydet bonukset”, Ifin Roselius selittää.

”Tällaisia asiakkaita on Ifissä enemmistö. Jos asiakkaalla ei uutta autoa hankkiessaan ole vielä täysiä bonuksia Ifissä, sen bonus voi olla alempi, jos hänelle itselleen on sattunut vahinko. Tällöinkin hänen muiden autojensa bonus säilyy ennallaan, vain uuden auton bonus on vahingon vuoksi alempi.”

Olen aikeissa kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä ja siirrän ehkä vakuutukseni uuteen yhtiöön. Miten bonukseni määräytyvät?

Jos asiakas vaihtaa vakuutusyhtiötä, bonuksia ei enää siirretä vakuutusyhtiöstä toiseen, vaan uusi yhtiö määrittelee bonukset asiakkaan henkilökohtaisen vakuutushistorian perusteella.

Vahinkohistoriassa näkyy asiakkaan vakuutusten voimassaoloaika sekä mahdolliset vahingot – myös sellaiset, jotka on korvattu toisesta vakuutusyhtiössä. On sitten kunkin vakuutusyhtiön päätettävissä, miten vahinko huomioidaan asiakkaan uusien vakuutusten bonusta määriteltäessä.

”On siis huomioitava, että vaikka vahinkohistoria on kaikkien vakuutusyhtiöiden käytettävissä, yhtiöt soveltavat omia bonussääntöjään sen tulkitsemiseksi. Bonussäännöt löytyvät aina vakuutusyhtiön liikennevakuutusehdoista”, Folksamin tuotevastaava Teresa Johansson kertoo.

”Bonusjärjestelmissä on eroja esimerkiksi siinä, montako vahingotonta vuotta oikeuttaa maksimibonukseen ja milloin bonusturva astuu voimaan. Tämän takia eri yhtiöiden antamissa bonusprosenteissa voi olla isojakin eroja. Moni asiakas yllättyy siitä, ettei uudessa vakuutusyhtiössä välttämättä saakaan samaa bonusta kuin vanhassa yhtiössä.”

”Jos asiakas esimerkiksi siirtää Folksamille kolmen auton vakuutukset toisesta vakuutusyhtiöstä, tarkistamme, mihin bonukseen asiakas on meidän bonussääntöjemme perusteella oikeutettu. Kun bonusprosentti on muodostettu vahinkohistorian perusteella, tämä prosentti annetaan kaikkiin kolmeen autoon.”

”Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen bonus kuitenkin nousee ja laskee ajoneuvokohtaisesti sen perusteella, montako päivää auto on ollut käytössä ja onko vakuutuksesta korvattu vahinkoa kauden aikana”, Teresa Johansson lisää.

Vakuutusyhtiö Lähtöbonus Maksimibonus Kauanko vie Bonusturva
OP Vakuutus 40 % 80 % 10 vuotta 2 vuoden kuluttua
If Alk. 30 % 80 % 5 vuotta Heti
Lähi-Tapiola Jopa 30 % 80 % 8 vuotta 3 vuoden kuluttua
Fennia 40–64 % 83 % 7 vuotta 2 vuoden kuluttua
POP-vakuutus Jopa 40 % 83 % 11 vuotta Ei bonusturvaa
Pohjantähti 31 % 81 % 11 vuotta 1 vuoden kuluttua
Turva Jopa 30 % 80 % 8 vuotta 1–3 vuoden kuluttua
Folksam 25 % 80 % 7 vuotta Heti

 

Juha Partanen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti