veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjä, onko toimeentulosi turvattu, jos joudut koronakaranteeniin?

Yrittäjä, onko toimeentulosi turvattu, jos joudut koronakaranteeniin?
12.3.2020

Jos palkansaaja joutuu koronakaranteeniin, hän saa Kelasta palkkaansa vastaavan päivärahan. Myös yrittäjä voi olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos hän sairastuu koronavirukseen tai joutuu viruksen takia karanteeniin tai erityksiin.

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Kela voi maksaa ansionmenetyksistä korvauksena tartuntatautipäivärahaa.

Myös yrittäjä on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos hän on ottanut itselleen YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus on yrittäjille pääsääntöisesti pakollinen. Päivärahan suuruus määräytyy sen mukaan, miten suureksi yrittäjä on itse oman vuosityötulonsa määritellyt. Minimissään se on 7 958,99 euroa vuodessa.

”YEL-vakuutuksessa työtulo on summa, jonka yrittäjä arvioi, että hänen pitäisi maksaa palkkana samaa työtä tekevälle toiselle ihmiselle”, vakuutusjohtaja Tiina Nurmi Ilmarisesta kertoo.

Yrittäjän itsensä ilmoittama YEL-työtulo määrittää koko hänen lakisääteisen sosiaaliturvansa. Nurmen mukaan ongelma on, että yrittäjät alivakuuttavat itsensä, jolloin myös yrittäjien sairauspäivärahat jäävät alhaisiksi.

”YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa niin sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan kuin äitiyspäivärahaankin. Työtulo on koko yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Se tuo myös kattavan eläketurvan yrittäjälle eri tilanteisiin – myös silloin, jos yrittäjällä on tarvetta esimerkiksi kuntoutukselle ennen vanhuuseläkettä”, Nurmi sanoo.

Päiväraha voi jäädä alle 30 euroon

Jos työtulon on määritellyt liian pieneksi, myös mahdollinen tartuntatautipäiväraha jää pieneksi, eikä korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttamaa ansionmenetystä. 7 958,99 euron vuosityötulolla yrittäjä saa sairastuessaan vain 26,53 euroa per arkipäivä.

Vuonna 2018 yrittäjien keskimääräinen vahvistettu YEL-työtulo oli 22 000 euroa. Miehillä se oli 23 000 euroa ja naisilla 20 000 euroa. Keskimääräisellä 22 000 euron vuosityötulolla saisi päivärahaa 73,33 euroa jokaiselta arkipäivältä.

Tiina Nurmi vinkkaa, että työtuloa saa helposti nostettua puhelimessa tai oman työeläkeyhtiön verkkosivuilla.

”Suositeltavaa on, että työtulo pidettäisiin aina ajan tasalla. Jos arvio on yläkanttiin, työtuloa voi myös alentaa. Työtuloa voi muuttaa useamman kerran vuodessa”, Nurmi sanoo.

Ei omavastuuta, mutta lääkärintodistus tarpeen

Tartuntapäivärahaa haetaan Kelasta. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, joten se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen.

Kela on ilmoittanut maksavansa koronaviruksen vuoksi karanteeniin EU:n alueella joutuneelle saman päivärahan kuin Suomessa karanteeniin määrätyille työntekijöille ja yrittäjille, joiden työnteon karanteeni estää. Kela vaatii karanteenista tai eristyksestä todistuksen lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä rajoituksia kyseisessä maassa.

EU:n ulkopuolella eristyksessä tai karanteenissa olevat eivät voi saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Vuonna 2019 tartuntatautipäivärahaa Kelalta sai 120 henkilöä ja sitä maksettiin yhteensä 324 749 euroa. Koronaviruksen takia Kelaan ei ollut tullut vielä yhtään hakemusta 9.3.2020 mennessä. 

Sairauspäivärahahakemus löytyy verkosta

Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelan sivuilla löytyvällä lomakkeella. Voit täyttää ja tulostaa sairauspäivärahahakemuksen  ja postittaa sen liitteineen Kelaan. Muista merkitä hakemukseen, että haet tartuntatautipäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun on jäänyt tartuntataudin takia pois töistä.

Lisätietoja tartuntatautipäivärahan hakemisesta: www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet

Outi Airaksinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti