veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yli 55-vuotias on pomon mielestä luotettava ja taitava – miksi heistä ei vielä taistella työmarkkinoilla?

Yli 55-vuotias on pomon mielestä luotettava ja taitava – miksi heistä ei vielä taistella työmarkkinoilla?
29.9.2022

Itsenäisiä, luotettavia, ratkaisuja löytäviä ja osaavia – sellaisia ovat yli 55-vuotiaat työelämässä, kertoo ETK:n tutkimus. Tätä mieltä olivat sekä yritysten että julkishallinnon työnantajat. Mikä kuitenkin arveluttaa yli 55-vuotiaan palkkaamisessa?

Enemmistö työnantajista pitää yli 55-vuotiaita keskimääräistä luotettavampina ja itsenäisempinä työntekijöinä, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) uusi tutkimus. Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kyky ratkaista ongelmia sekä tiedot ja taidot ovat paremmat kuin työntekijöillä keskimäärin, sanoo noin puolet tutkimukseen vastanneista työnantajista.

Lähes yhtä myönteisesti työnantajat arvioivat yli 55-vuotiaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, työmotivaatiota sekä johtamis- ja esimiestaitoja.

Ovatko työnantajien asenteet muuttuneet, vai mistä ylistävät arviot oikein johtuvat?

Erikoistutkija Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta sanoo, että joissakin aiemmissa tutkimuksissa työnantajilta on kysytty yli 55-vuotiaista tavalla, joka on vahvistanut kielteisiä mielikuvia.

"On kysytty esimerkiksi uusimpien teknologioiden osaamisesta eikä työssä yleisesti tarvittavasta osaamisesta."

Monen työnantajan mielestä yli 55-vuotiaiden kyky sopeutua muutoksiin on keskimääräistä heikompi.

"Yli puolet työnantajista on kuitenkin sitä mieltä, että näissäkin ominaisuuksissa vanhemmat työntekijät pärjäävät vähintään yhtä hyvin kuin työntekijät keskimäärin", Järnefelt toteaa.

Työnantajien suhtautuminen näyttää tarjoavan mahdollisuuksia työurien pitenemiseen ja yli 55-vuotiaiden työssäkäynnin lisääntymiseen edelleen. Työnantajat suhtautuvat keskimäärin myönteisesti vanhempien työntekijöiden työuran jatkamista tukeviin toimenpiteisiin. Selvä enemmistö on valmis työntekijöiden osaamisen kehittämiseen tai työtä muokkaaviin toimiin.

Miksi yli 55-vuotiaita ei palkata enemmän?

”Yli 55-vuotiaan palkkaamiseen liittyy kuitenkin työnantajien mielestä myös riskejä, jotka saattavat olla este palkkaamiselle", Järnefelt sanoo.

Yksi selkeimmistä esteistä on työnantajien mukaan riski vanhentuneista tiedoista ja taidoista. Sitä piti vähintään jossain määrin esteenä yli 60 prosenttia.

Työnantajista vajaa puolet sanoo, että sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeen riski on ainakin jossain määrin este yli 55-vuotiaan palkkaamiselle. Sen sijaan selvästi suurempi osuus, 65 prosenttia, työnantajista katsoo vähintään jossakin määrin esteeksi muut terveyden ja toimintakyvyn ongelmat.

Tutustu tutkimukseen: Työnantajien mielikuvat yli 55-vuotiaista työntekijöistä, tuki työurien jatkumiselle ja esteet palkkaamiselle /ETK. Tutkimus perustuu kyselyyn yksityisen ja julkisen sektorin työnantajille vuonna 2021. Vastauksia saatiin noin 1 700 toimipaikasta.

Satu Alavalkama

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti