veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Ulkomaankomennus ja koronavirus – ylimääräinen oleskelu Suomessa ei aina vaikuta palkan verovapauteen

Ulkomaankomennus ja koronavirus – ylimääräinen oleskelu Suomessa ei aina vaikuta palkan verovapauteen
5.2.2020

Ulkomaantyöskentelystä saatava palkka on Suomessa verovapaata, jos tuloverolain ns. kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaa, ettei Suomessa oleskella ulkomaantyöskentelyn aikana enempää kuin keskimäärin kuusi päivää täyttä ulkomaantyöskentelykuukautta kohti. Koronavirusepidemian takia Suomi-päivät voivat kuitenkin joissakin tapauksissa ylittyä. 

Verohallinnon kannanoton mukaan Koronavirusepidemiaa voidaan pitää kuuden kuukauden säännön tarkoittamana pakottavana ja odottamattomana, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomana syynä siltä ajalta, kun Ulkoministeriön matkustustiedotteessa kehotetaan välttämään matkustamista työntekijän työskentelypaikkakunnalle. Pakottava syy jatkuu siihen saakka, kun matkustustiedotteeseen kirjatut rajoitukset poistetaan. 

Jos työntekijä joutuu jäämään Suomeen siksi, että lentoliikenne Suomen/Euroopan ja Kiinan välillä on tilapäisesti keskeytetty, Suomessa oleskelupäivien mahdollista ylittymistä pidetään pakottavana syynä siihen saakka, kunnes lentoliikenne Kiinaan alkaa uudelleen. Kun lentoliikenne on keskeytynyt, pakottava syy voi koskea muitakin alueita kuin matkustustiedotteessa mainittuja paikkakuntia. 

KUUDEN KUUKAUDEN SÄÄNTÖ JA PAKOTTAVA SYY Pakottavaa syytä koskevan poikkeuksen mukaan ulkomaantyöskentely ei keskeydy, jos henkilön Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, hänestä ja hänen työnantajastaan riippumattomasta, odottamattomasta syystä, ja jos hän tällaisen Suomessa oleskelun jälkeen palaa työskentelyvaltioon jatkamaan kyseistä ulkomaantyöskentelyä. On myös mahdollista, että ulkomaantyöskentely päättyy ennakoitua aiemmin pakottavan syyn vuoksi.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti