veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Työeläkeote, muistitko tarkistaa?

Työeläkeote, muistitko tarkistaa?
28.10.2020

Työeläkeotteella on tiedot kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioistasi. Työeläkeote on vähän kuin veroilmoitus – tiedot kannattaa tarkistaa vuosittain.

Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteet sekä yrittäjätoimintajaksot, eläkkeeseen oikeuttavat palkattomat ajat sekä tiedon edellisvuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Lopullista eläkettä ote ei kerro. Arviot vanhuuseläkkeestä näytetään ennen vuotta 1965 syntyneille.

Näin eläkettä kertyy:

  • Vuodesta 2017 alkaen eläkettä on kertynyt työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta lähtien.
  • Vuosina 2005–2016 eläkettä kertyi yli 18-vuotiaana tehdystä työstä. Eläkettä karttuu vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Ennen vuotta 1958 syntyneillä se on 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja nuoremmilla 70 vuotta.

Otteessa ei ole tietoja ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa tehdystä työstä, nykyisen työsuhteen lisäeläkkeestä, alennetun eläkeiän mukaisesta eläkkeestä tai muusta vapaaehtoisesta eläkkeestä.

Työeläkelaitokset lähettävät otteen 18–67-vuotiaille Suomessa asuville postitse. Yksityisellä sektorilla työskentelevä saa otekirjeen joka kolmas vuosi. Vuonna 1961 ja sitä ennen syntyneille ote lähetetään vuosittain.

Julkisella sektorilla työskentelevät saavat työeläkeotteensa Kevan verkkopalvelusta.

Otteen lähetysaikataulu riippuu syntymäpäivästäsi. Vuonna 2020 ote lähetetään touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa syntyneille. Vuonna 2021 sen saavat syys-joulukuussa syntyneet. Tammi-huhtikuussa syntyneet saavat otekirjeen seuraavan kerran vuonna 2022.

Kotiin postitettavalla paperiotteella tiedot näytetään aina edellisvuoteen saakka. Sähköisellä otteella näytetään tuoreimmat mahdolliset rekisteritiedot. Sähköisen otteen voi lukea oman työeläkelaitoksen verkkopalvelussa tai työeläke.fi:ssä. Jos et halua paperista otekirjettä, voit ilmoittaa siitä oman työeläkelaitoksesi työeläkeotesivustolla.

Lähde: työeläke.fi

VIRHE TIEDOISSA? Jos työeläkeotteesi tiedoissa on korjattavaa, tee korjauspyyntö otteen antaneeseen työeläkelaitokseesi Työeläkeotteen tietojen selvityspyyntö -lomakkeella. Työeläkelaitos selvittää pyynnöstäsi puuttuvat tai virheelliset työsuhdetietosi kuuden edellisvuoden ajalta.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti