veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kiinnostaako osittainen varhennettu vanhuuseläke? Et ole yksin

Kiinnostaako osittainen varhennettu vanhuuseläke? Et ole yksin
30.10.2018

Osittainen varhennettu vanhuuseläke, OVE voi tehdä harmillisen loven lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Siitä huolimatta joka kymmenes 61 vuotta täyttävä tarttuu tänäkin vuonna tilaisuuteen.

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa käyttöön otettu osittainen varhennettu vanhuuseläke, OVE, houkuttelee. Eläketurvakeskuksen (ETK) arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta OVE:a. Se tarkoittaa, että joka kymmenes 61 vuotta täyttävä nostaa eläkettä ennakkoon.

OVE:n valitsevat useimmiten keskituloiset miehet. Kaksi kolmesta heistä työskentelee yksityisellä sektorilla.

”Kiinnostus OVE:a kohtaan on samaa luokkaa kuin aikanaan oli yksilöllisellä varhaiseläkkeellä, joka herätti kovasti keskustelua 1980-luvulla. Toisin kuin aiemmassa osa-aikaeläkkeessä, OVE:ssa ei ole kriteereitä työnteon tai minkään muunkaan suhteen. Saamisen edellytyksenä on vain 61 vuoden ikä. Voit olla työssä tai työtön ja ottaa rinnalle OVE:n. Työntekoa ei valvota millään tavalla”, kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Useimmiten OVE:en tartutaan heti, kun 61 vuotta tulee mittariin. Tänä vuonna eläkkeen voivat saada kaikki vuonna 1957 syntyneet, kunhan heillä vain on takanaan työhistoriaa.

Eläkkeen suuruus lasketaan edellisvuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä, josta OVE:na voi nostaa joko 25 prosenttia tai puolet. Valtaosa päätyy ottamaan maksimimäärän. Tällöin eläkkeen suuruus on keskimäärin 800 euroa kuukaudessa.

OVE:a saaneiden keskieläke (e/kk) on laskenut

OVE:a saaneiden keskieläke

Lopullinen eläke pienenee

OVE leikkaa lopullista vanhuuseläkettä pysyvästi. Jos OVE:a nostaa 50 prosenttia, varhennusvähennys on keskimäärin 84 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna 61 vuotta täyttävillä lopullinen eläke pienenee ETK:n laskelmien mukaan keskimäärin 110 eurolla kuukaudessa.

”Alun perin arvelin, että ehkä sata euroa olisi ollut kynnys, joka panee miettimään, kannattaako OVE:a ottaa, mutta nähtävästi näin ei ole. Toisaalta täytyy muistaa, että 90 prosenttia ikäluokasta ei ota OVE:a”, Kannisto kuvaa.

Moni vähentää OVE:n avulla työntekoa, osa lopettaa työt kokonaan. Joukossa on myös yrittäjiä, jotka luopuvat YEL-vakuutuksesta. Osalle nostajista OVE tarjoaa taloudellista tukea, jolla voi esimerkiksi maksaa pois asuntolainaansa.

”Suurin osa OVE:n ottaneista jatkaa töissä. Ansiot ovat keskitasoa, mutta joukossa on myös hyvin toimeentulevia”, Kannisto sanoo.

Entä miksi miehet tarttuvat OVE:en naisia herkemmin?

”Miehillä on ehkä parempi taloudellinen tilanne ja naiset saattavat olla turvallisuushakuisempia. Myös se vaikuttaa, että naiset työskentelevät enemmän julkisella sektorilla. Siellä on monella edelleen oikeus lisäeläkkeeseen, joka voi olla useita satoja euroja kuukaudessa. OVE leikkaa myös lisäeläkettä, mikä voi tehdä eläkkeen varhentamisesta julkisella puolella kalliin”, Kannisto sanoo. 

Veroporkkana kannustaa työntekoon eläkkeellä

OVE pienentää lopullista eläkettä, mutta leikkausta voi kompensoida jatkamalla osa-aikaista työn tekoa yli oman eläkeiän. Silloin lykkäyskorotus voi kumota varhennusvähennyksen leikkaamat eurot jopa kokonaan.

Myös verotuksellisesti palkan ja eläkkeen yhdistäminen kannattaa. Esimerkiksi 30 000 euron vuositulolla voi saada yli 4 prosenttiyksikköä pienemmän veroprosentin, jos toinen puoli tuloista tulee eläkkeestä ja toinen palkasta.

”Lainsäätäjän tarkoitus oli alun perin luoda kannustin työnteon jatkamiseen. Jos ottaa 50 prosentin eläkkeen vaikkapa vuosi ennen eläkeikää, saattaa käydä niin, että toimeentulo ei pienene ollenkaan, mutta työkuorma kevenee ja saa pari vapaapäivää viikossa lisää. Jos sitten jatkaa työuraa vuodella yli eläkeiän, saa toiseen puolikkaaseen lykkäyskorotuksen, joka likimain kompensoi varhennusvähennyksen”, Kannisto sanoo.

Syyt osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.