veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen – OVE kutistaa eläkettä noin 110 euroa kuukaudessa

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen – OVE kutistaa eläkettä noin 110 euroa kuukaudessa
14.3.2019

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden 61-vuotiaiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Joka kymmenes ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen likimain heti 61 vuoden alaikärajan täytettyään. Viime vuoden lopussa lähes 90 prosenttia eläkkeistä oli 50 prosentin tasoisia, jolloin keskimääräinen eläke oli 790 euroa kuukaudessa.

  • Miesten eläke oli keskimäärin 877 euroa kuukaudessa.
  • Naisten eläke 662 euroa kuukaudessa.
  • Osittaista vanhuuseläkettä saavista oli 57 prosenttia miehiä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Vuonna 2018 osittaisen vanhuuseläkkeen otti varhennettuna 9 800 henkilöä. Heistä viime vuonna eläkkeen alaikärajan saavuttaneita eli vuonna 1957 syntyneitä oli noin puolet. Heidän varhennusaikansa oli lähes kolme vuotta ja varhennusvähennys keskimäärin 110 euroa kuukaudessa. Varhennusvähennyksen vaikutusta voi kompensoida jatkamalla työntekoa yli vanhuuseläkeiän alarajan.

Osittainen vanhuuseläke (OVE) korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Tuolloin eläke avautui kaikille 61–68-vuotiaille, mikä lisäsi alkavien eläkkeiden määrää. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun eläkelajin alaikärajan saavutti vain yksi ikäluokka.

"Viime vuonna hakijoita oli keskimäärin 900 kuukaudessa. Tilannetta voi luonnehtia vakiintuneeksi, vaikka edelleen osittaista vanhuuseläkettä saavien määrä kasvaa. Viime vuoden lopussa heitä oli lähes 19 000", kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto tiedotteessa.

Mikä osittainen vanhuuseläke?

  • OVE korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.
  • OVE antaa 61 vuotta tai vanhemmalle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %).
  • OVE ähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä.
  • OVE on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
  • OVEen ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti