veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kiire kiusaa työpaikoilla

Kiire kiusaa työpaikoilla
18.2.2016

Tiukat aikataulut ja kiire rasittavat työpaikoilla. Tuoreen työolobarometrin mukaan palkansaajista liki joka kolmas teki töitä tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla hyvin usein ja miltei 40 prosenttia melko usein.

Viime vuosina noin puolet palkansaajista on arvioinut, että omalla työpaikalla on töitä enemmän kuin tekijöitä.

Näkemykset työllisyystilanteen ja oman työpaikan talouden muutoksista ovat olleet kielteisiä vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2015 noin joka kymmenes palkansaaja arvioi, että irtisanominen voisi osua omalle kohdalle seuraavan vuoden aikana ja 16 prosenttia piti lomautusta mahdollisena.

Työkyky edelleen hyvä 

Kiireestä ja epävarmuudesta huolimatta palkansaajien työkyky on edelleen hyvä. Noin 90 prosenttia palkansaajista arvioi työkykynsä erittäin hyväksi tai melko hyväksi.

Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita. Vuonna 2015 kolmannes oli sitä mieltä, että luonnehdinta sopii heidän työpaikkaansa erittäin hyvin ja miltei puolet sanoi sen kuvaavan työpaikkaansa melko hyvin. Silti vajaa viidennes ajatteli, että oppimismahdollisuuksia ei juuri ole.

Työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistui 54 prosenttia työntekijöistä. Koulutuspäiviä oli keskimäärin neljä. Suurin osa palkansaajista arvioi, että koulutus on helpottanut työtehtävistä suoriutumista. Kouluttautumisessa Suomi on EU-maiden kärjessä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti