veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Yllätys yksityistiellä – mitä teen, kun sain perintömetsäni vuoksi tieyksikkölaskun?

Yllätys yksityistiellä – mitä teen, kun sain perintömetsäni vuoksi tieyksikkölaskun?
11.1.2021

Maalla asuville ihmisille tien kunnossapito omilla rahoilla on arkea. Silti osalle suomalaisista yksityisin varoin ylläpidettyjen teiden olemassaolo tulee yllätyksenä, laskun muodossa. Yleensä tämä liittyy esimerkiksi metsäpalstan perimiseen.

"Kesämökkiä ostava kaupunkilainenkin yleensä ymmärtää ainakin teoriassa, mitä yksityistiet ovat, eikä asia tule täysin yllätyksenä", sanoo johtaja Simo Takalammi Tieyhdistyksestä.

Suomessa on yksityisteitä noin 350 000 km, mikä on 76 prosenttia kaikista teistä.

Silti osalle suomalaisista yksityisin varoin ylläpidetyn tien olemassaolo tulee yllätyksenä.

Yleensä tämä liittyy esimerkiksi metsäpalstan perimiseen. Kaupunkilainen perijä ei kenties ole sen enempää pohtinut uuden omaisuutensa vaikutuksia ja vastuita.

"Yleensä he kyllä ymmärtävät tilanteen ja hoitavat maksunsa, mutta kovasti kummastelevat sitä", Takalammi kuvailee.

Ota yhteys tiehoitokuntaasi

Kun totuus osallisuudesta yksityistiehen on valjennut, perijän on hyvä käyttää pari tuntia asiaan tutustumiseen.

"Fiksuinta on ottaa yhteyttä omaan tiekuntaan ja keskustella asiat selviksi. Yksityistielain mukaan maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja tien käyttöä koskevat tiedot tiekunnalle."

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Se korvasi vuoden 1963 vanhan lain, johon oli tehty vuosien mittaan kymmeniä pieniä muutoksia.

Yksityistien osakkaan näkökulmasta suurimpia lakiuudistuksia ovat tieosakkaiden toimivallan lisääntyminen, kuntien tielautakuntien lakkauttaminen ja tielautakunnissa hoidettujen tehtävien siirtyminen muille viranomaisille.

Tieosakkaat saivat mahdollisuuden päättää aiempaa useammasta asiasta ilman viranomaismenettelyä. He voivat jopa perustaa tiekunnan omalla päätöksellään, jos kyseisellä tiellä on ennestään olemassa vähintään yhden kiinteistön virallinen tieoikeus.

Tiekunnan olemassaolo on tienpitoon myönnettävien avustusten perusedellytys.

Tiehoitokunnat ovat mainettaan parempia

Tien varressa olevat kiinteistönomistajat omistavat myös tien, joten siitä on huolehdittava.

Suomalaisilla on se käsitys, että tie- ja raja-asioita ratkotaan keskimääräistä enemmän riitelemällä.

Ongelmat tiekunnassa kuitenkin johtuvat yleensä siitä, että asioissa sooloillaan ja tehdään kuten hyvältä tuntuu. Tällaisen menettelyn takana on yleensä joku klikki.

"Tiekuntien maine on huonompi kuin mitä ne oikeasti ovat. Yleensä ongelmissa on kyse siitä, että naapurukset ovat jo valmiiksi riidoissa joistakin aivan muista asioista ja tiekunnassa pakon edessä saman pöydän ääressä. Siitä ei hyvää seuraa", Takalammi näkee.

Takalammin mukaan nyt pari vuotta voimassa ollut uusi yksityistielaki ei ole tiekuntien käytännön asemaa juuri muuttanut.

Uusi laki ei vähentänyt kunnan velvoitteita

Julkisuudessa on kuitenkin nähty uudesta laista sellaisiakin tulkintoja, että kuntien velvollisuus avustaa yksityisteitä olisi siinä aiempaa vähäisempi.

Tämä ei pidä paikkaansa. Kuntien yksityisteille maksamat avustukset ovat edelleen suhteutettuja tien hoitokunnan avustusanomuksessaan osoittamiin tulo- ja menoeriin sekä omarahoitusosuuteen.

Jotkut kunnat kuitenkin käyttävät hyväkseen lakimuutosta, ja ovat antaneet ymmärtää, että "uusi yksityistielaki vaatii".

"Fiilis on vähän se, että joissakin kunnissa syytetään Helsingin herroja, että kyllähän me mutta kun nuo tuolla. Avustuspäätös on edelleen aivan paikallinen. Kunnissa on rahapula ja niukkuuden jakaminen heijastuu joka asiaan", Takalammi näkee.

Kuntien tielautakuntien kadottua on yksityistieasioiden valitustienä käräjäoikeus. Siellä hävinnyt osapuoli pannaan maksamaan kummankin osapuolen kulut.

Ennakkotapauksia alkaa tulla, mutta vielä ei ole korkeimpaan oikeuteen mennyt yhtään riitaa. Muutama ennakkojuttu on hovioikeuksissa.

Yksityistien pidon käsitteitä

  • Tieoikeus on pysyvä oikeus kulkuyhteyteen toisen kiinteistön alueella.
  • Tienkäyttöoikeus on muulle kuin kiinteistölle, esimerkiksi elinkeinonharjoittajalle tilapäisesti myönnetty oikeus käyttää tietä.
  • Tieosakas on tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden haltija. Tieosakkaat ovat velvolliset osallistumaan tienpitoon osuutensa eli tieyksikköjensä mukaisessa suhteessa.
  • Tieyksiköinti on tieosakkaan tien käytöstä saaman hyödyn mitta, joka perustuu osakkaan kokonaisliikenteen määrän arviointiin. Kokonaisliikenteen määrittämisen mittayksikkö on tonnikilometri. Kysymys ei ole autojen lukumäärästä vaan asuinkiinteistön aikaansaamasta liikenteestä.
  • Tiemaksu on tieosakkaalle tieyksiköiden perusteella määräytyvä tienpidon kustannusosuus.
  • Käyttömaksu on muulle kuin tieosakkaalle määrätty maksu yleensä tilapäisestä tienkäytöstä.
  • Tiekunta on järjestäytynyt tapa hoitaa yksityistien asioita. Kokousten enemmistöpäätökset sitovat kaikkia tieosakkaita. Tiekunta perustetaan Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa.
  • Hoitokunta tai tieisännöitsijä ovat tiekunnan asioiden valmistelijoita ja toimeenpanijoita.

Muun muassa Tieyhdistyksen nettisivuilla on saatavilla opaskirjoja ja sähköisiä luentoja yksityisteistä, niiden ylläpidosta ja maanomistajaosakkaan asemasta tien ylläpidon rahoittamisessa.

Kauko Ollila

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti