veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Voiko vuokralaisen vakuus kasvaa korkoa?

Voiko vuokralaisen vakuus kasvaa korkoa?
26.5.2023

Voisiko vuokralaisen maksamalle vakuudelle kerryttää korkotuottoa, jonka vuokralainen saisi vuokrasuhteen päättyessä? Nousevien korkojen aikaan sillä olisi merkitystä – etenkin, kun vakuus saattaa olla talletettuna hyvinkin pitkään.

Vuokralaiselta vaadittava vakuus ja vuokravakuus ovat eri asioita. Usein kuitenkin puhutaan vuokravakuudesta, vaikka ehkä tarkoitetaan vakuutta.

Vuokravakuutta voidaan nimittäin käyttää maksamattomiin vuokriin, kun taas vakuus on laajempi: se turvaa vuokranantajalle, että vuokranmaksun lisäksi kaikki muutkin vuokrasuhteen velvoitteet tulevat hoidetuiksi.

Vakuudesta voidaan korvata esimerkiksi rikkoutunut kaluste tai vaikka siivouskulut, jos vuokralainen on jättänyt asunnon siivoamatta vuokrasuhteen päättyessä.

Vuokranantaja ei kuitenkaan saa käyttää vakuusvaroja asunnon normaalista kulumisesta johtuvien jälkien korjaamiseen. Jos seinässä on taulun jälki, ei oikeutta korvaukseen ole.

Vakuuksista tulisi sopia vuokrasopimuksessa. Sopimuksessa kannattaa täsmentää, millaisesta vakuudesta on kysymys.

Samalla sovitaan vakuussummasta. ”Sopimuspohjissa on yleensä kohta, jossa määritellään vakuuden suuruus joko euromääräisenä tai mainitsemalla, että vakuus vastaa esimerkiksi kahden kuukauden vuokraa”, kertoo Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Nykyään yleisin vakuus on juuri kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. ”Maksimi on mainittu laissa ‒ se on kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa.”

Vakuus ei ole vuokranantajan

Vakuus voidaan nykyään järjestää monin tavoin. Vuokranantaja voi ottaa esimerkiksi sitä varten vakuutuksen, josta maksetaan kuukausimaksua. Vakuus voidaan järjestää henkilötakauksenakin.

Tyypillisin tapa on edelleen maksaa vakuus rahana.

Vuokralainen voi siirtää vakuusrahat vuokranantajan tilille. Vakuus ei kuitenkaan ole vuokranantajan omaisuutta, ja vaikka vakuus olisi esimerkiksi sijoitettuna, vuokranantajalla on oltava rahaa maksaa vakuus takaisin vuokralaiselle silloin, kun vakuuden palauttamisen aika on.

Toinen vaihtoehto on avata vakuuden tallettamista varten tili vuokralaisen nimellä.

Vuokralaiset ry toivoisi, että vakuudelle kertyvä korko lisättäisiin vakuuden päälle ja vuokralainen saisi vakuusvarat korkoineen vuokrasuhteen päättyessä. Se onnistuu ainakin silloin, kun tili on vuokralaisen nimissä. Tämän käytännön Vuokralaiset ry soisi yleistyvän.

”Pankki maksaa korot sille, kenen nimissä tili on. Jos vakuus on vuokranantajan tilillä, korot jäävät vuokranantajalle, ellei muuta ole erikseen vuokrasopimuksessa sovittu”, Anne Viita sanoo.

Vakuuskin voi olla kilpailukeino

Vuokravakuutta ei tavallisesti vaadita lisää, vaikka vuokrasuhteen kuluessa vuokra nousisi. ”Vakuus pysyy ennallaan, ellei vuokrasopimuksessa ole sovittu vakuuden tarkistamisesta määräajoin.”

Viime vuosina kilpailu vuokralaisista on kiristynyt, ja vuokranantajat haluavat pitää kiinni hyvistä, mahdollisesti pitkäaikaisista vuokralaisistaan. Vakuudet ovat yksi kilpailukeinoista. Ainakin jotkut isot vuokranantajat ovat luopuneet vakuuksien vaatimisesta.

Anne Viita arvelee, että suuret vuokranantajat pyrkivät näin myös keventämään hallinnollista taakkaansa. Kun vuokra-asuntoja ja vuokrasuhteita on runsaasti, vakuuksien hallinnointi vaatii paljon työtä.

Loppukatselmuksen jälkeen palautus

Vuokrasuhteen päättyessä vuokranantaja palauttaa vakuuden vuokralaiselle. Kun vuokralainen ja vuokranantaja yhdessä ovat tehneet asunnossa loppukatselmuksen, vakuus palautetaan tavallisesti 1‒2 viikon kuluessa.

Vuokralainen vastaa asunnossa vain niistä jäljistä, jotka ovat syntyneet hänen asumisensa aikana. Anne Viita painottaa katselmusten tärkeyttä: ”Muista tehdä alkukatselmus, kun vuokraat asunnon ‒ aina.”

Voi olla hyvä ajatus ottaa alkukatselmuksessa myös valokuvia asunnosta. Jos myöhemmin tulee kiistaa vaurioista, valokuvilla voi osoittaa, mitä vaurioita asunnossa mahdollisesti oli jo vuokrasuhteen alkaessa.

 Vakuuden palautuksesta tehdään harvoin papereita. Vuokranantaja saattaa pyytää palautuksesta kuittauksen, mutta yleensähän siirto näkyy joka tapauksessa tilitiedoissa.

Ulla Simola

HUOMAA: Vuokralainen ei saa jättää viimeisten vuokrakuukausiensa vuokria maksamatta vakuuteen vedoten.

Juttua korjattu 26.5.: vuokranantajan ei enää tarvitse säilyttää vakuutta erillään muista varoistaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti