veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Minulla on kiinteistön elinikäinen hallintaoikeus – kuka maksaa kiinteistöveron?

Minulla on kiinteistön elinikäinen hallintaoikeus – kuka maksaa kiinteistöveron?
5.2.2020

Pitääkö paikkansa, että kiinteistöveron maksaa se, jolla on kiinteistöön elinikäinen hallintaoikeus? Olen pidättänyt elinikäisen hallintaoikeuden kiinteistöön kaupasta laaditussa sopimuksessa.

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Et joudu tässä tapauksessa haltijana maksamaan kiinteistöveroa. 

Kiinteistöverolaissa mainittu omistajan veroinen haltija maksaa kiinteistöveron.

Merkittävin ryhmä omistajan veroisia haltijoita ovat ne, joilla on vastikkeeton hallintaoikeus kiinteistöön perintökaaren, testamentin tai muun sellaisen perusteen nojalla, jonka voimassaolo ei perustu kiinteistön omistajan tai aikaisemman omistajan tekemään sopimukseen. 

Näin ollen esimerkiksi leskeä pidetään omistajan veroisena haltijana, kun hänellä on oikeus rintaperillisen tai testamentinsaajan estämättä pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämää asuntoa tai muuta jäämistöön kuuluvaa lesken kodiksi sopivaa asuntoa.

Omistajan veroiseksi haltijaksi katsotaan myös henkilö, joka on saanut testamentilla tai lahjakirjalla itselleen kiinteistön hallintaoikeuden. Samoin, jos lahjakirjassa jättää itselleen kiinteistön hallintaoikeuden, määrätään kiinteistövero hallintaoikeuden pidättäjälle. 

Yhteinen nimittäjä näille kaikille tilanteille on se, että kyse on vastikkeettomista saannoista.

Kauppa on sen sijaan vastikkeellinen luovutus. Omistajan veroista haltijaa ei voi siis syntyä siten, että myyjä pidättää kaupan tai muun vastikkeellisen saannon yhteydessä itselleen hallintaoikeuden kiinteistöön. Tällaisessa tilanteessa omistaja maksaa kiinteistöveron. Sama koskee myös perinnönjakoa, jossa sovitaan kiinteistön hallintaoikeudesta siten, ettei se perustu perintökaaren tarkoittamaan lesken asumissuojaan tai testamenttiin.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti