veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Energiatodistuksella puhtia asuntokauppaan – omistaja vastaa hankkimisesta

Energiatodistuksella puhtia asuntokauppaan – omistaja vastaa hankkimisesta
12.1.2023

Asuntokaupan pakollisiin asiakirjoihin kuuluu energiatodistus. Se auttaa vertailemaan, mikä samankaltaisista taloista on energiatehokkain.

Energiatodistus on virallinen dokumentti, joka kuvaa rakennuksen energiatehokkuutta. A–G-energiatehokkuusluokista A on paras eli vähiten energiaa hukkaava taso. Uudehkon pientalon energialuokka on tyypillisesti B tai C, vanhoilla taloilla E–G.

Rakennuksen energiatodistus tarvitaan ennen asuntokauppaa tai vuokrasopimusta, sillä energiatehokkuusluokka on kerrottava myynti- tai vuokrausilmoituksessa.

Rakennuksen omistaja vastaa energiatodistuksen hankkimisesta. Talon tai huoneiston ostajaehdokas saa vaatia todistusta myyjältä.

E-luku kohteiden vertailuun

Rakennuksen energialuokitus perustuu energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. Se on laskettu vakioituun energiankäyttöön perustuvasta ostoenergiankulutuksesta, painotettuna energiamuotojen kertoimilla. Kertoimilla pyritään ohjaamaan vähähiiliseen energiaan.

E-luvulla voi vertailla rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien energiatehokkuutta. E-lukuun vaikuttavat muun muassa ikkunat, eristys, lämmitys ja ilmanvaihto.

E-luvulla ei voi vertailla rakennuksen toteutunutta ja laskennallista energiankulutusta.

ARA valvoo todistuksia

Energiatodistusten käyttöä asuntokaupoissa valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Se on viime vuosina pyytänyt lähes tuhannelta myyjältä selvitystä puuttuvasta todistuksesta.

Todistusta varten tarvitaan talon alkuperäiset rakennuspiirustukset ja mahdolliset laajennus- ja korjauspiirustukset; tiedot ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja muusta talotekniikasta sekä remonttitiedot. Tarvittavat tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta voi osoittaa muun muassa sähkölaskuilla ja kaukolämmön kulutustiedoilla.

Rekisteristä pätevät tekijät

Energiatodistus on virallinen vain, kun sen on laatinut FISEn energiatodistuksen laatijan pätevyyden saanut henkilö. Heidän yhteystietonsa ovat ARAn energiatodistusrekisterissä. Asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motiva Oy:stä arvioi, että aktiivisia laatijoita – yli 15 todistusta vuodessa – on noin 350.

Todistuksen laatijalta saa todistuksen yleensä viikossa tai parissa, jos rakennuksen tiedot ovat koossa, ja todistuksen laatija pääsee käymään nopeasti kohteessa. Havaintokäynti on pakollinen.

Todistuksen tilaajan on syytä tarkistaa tiedot viimeistään silloin, kun laatija toimittaa todistuksen.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistukseen kuuluvat energiatodistuksen laatijan ehdotukset toimenpiteiksi, joilla voi parantaa energiatehokkuutta.

Todistukseen on syytä kirjata, mitä ammattilainen tarkoittaa toimenpide-ehdotuksilla. Jos ammattilainen katsoo, että toimenpiteitä ei tarvita, sekin on syytä kirjata todistukseen.

Energiatodistus laaditaan ja allekirjoitetaan ARAn rekisterissä sähköisesti. Samalla todistukseen kirjataan rekisteritunnus.

Energiatodistus 10 vuodeksi

Energiatodistus on syytä pyytää sekä värillisenä tulosteena että sähköisenä pdf-tiedostona. Ne kannattaa säilyttää todistuksen voimassaoloajan eli kymmenen vuotta antopäivästä.

Motiva teki 2021 energiatodistuksen laatijoille kyselyn, jonka mukaan todistus maksoi pientaloille keskimäärin 350 euroa.

Jos taloa korjataan laajasti, energiatodistuksen voi päivittää, täydellä hinnalla.

Kevennetty energiatodistus – omalla H-tunnuksella ja omalla Motivan lomakkeella – riittää esimerkiksi, kun kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä tai myyntihinta alittaa 50 000 euroa tai kuukausivuokra jää alle 350 euron.

MILLOIN ENERGIATODISTUS? Energiatodistusta ei tarvita rakennukseen, jonka kerrosala alittaa 50 neliömetriä eikä vapaa-ajan asuntoon, jos siinä ei harjoiteta majoituselinkeinoa. Motiva: lisätietoa energiatodistuksesta

Hannu Kaskinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti