veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Energian hinta vetää asumismenoja kovaan kasvuun

Energian hinta vetää asumismenoja kovaan kasvuun
24.8.2022

Asumismenot kasvavat tänä vuonna erittäin paljon. Suurin syy on poikkeuksellinen energian kallistuminen. Voimakkaimmin asumiskustannusten kasvu iskee omistusasujiin. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä siitä johtuvat talouspakotteet ovat katkaisseet lupaavan nousuvireen, joka taloudessa nähtiin koronapandemian hellitettyä otettaan. Nyt talouden näkymät ovat hyvin epävarmat ja edessä voi olla jopa taantuma. 

Samanaikaisesti inflaatio eli kuluttajahintojen nousu on ollut erittäin nopeaa, eikä ansioiden nousu pysy kuluttajahintojen perässä. 

”Ansiotason noussee sekä tänä että ensi vuonna keskimäärin noin 3 %, kun inflaation ennustetaan olevan tänä vuonna 6,5 % ja ensi vuonna 3 %. Työeläkkeet nousevat tänä vuonna 2,3 %, mutta ensi vuonna jopa 6 %”, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ekonomisti Veera Holappa

Pellervon taloustutkimus tekee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tilauksesta vuosittain selvityksen asumismenojen kehityksestä. 

Asumismenot 2022 -selvityksessä ennustetaan, että asumismenot kasvavat tänä vuonna useita prosentteja viimevuotisesta. Pahimmillaan nousu voi olla kymmeniäkin prosentteja. 

Asumismenojen nousu panee kotitaloudet lujille, sillä samanaikaisesti kasvavat monet muutkin elämisen kustannukset. 

Asunnon lämmitysjärjestelmällä suuri vaikutus

Asumismenoja kasvattaa nyt erityisesti energian aivan poikkeuksellinen kallistuminen. ”Vastaavia nousulukemia ei ole tämän tutkimuksen yli kymmenen vuoden historiassa nähty”, Veera Holappa kertoo. 

Siksi asumiskustannusten kasvu voi vaihdella huomattavan paljon asunnon lämmitysjärjestelmästä riippuen. 

Öljyllä lämmittävä omakotiasuja kaivaa kuvettaan syvimmältä. Ylipäätäänkin omakotiasujien kustannukset ovat nyt keskimäärin nopeammassa nousussa kuin kerrostaloasujien, joiden koti lämpiää useammin kaukolämmöllä. 

”Kaukolämmön hintakehitys on ollut tähän asti keskimäärin maltillista, mutta hinta voi vaihdella paljon sen mukaan, millä polttoaineella kaukolämpö kunnassa tuotetaan”, Veera Holappa sanoo. 

Nousu ei siirry heti vuokriin

Ainakin toistaiseksi myös vuokralaiset säästynevät kovimmalta kurimukselta. ”Vuokranantajat eivät etenkään nykyisessä markkinatilanteessa pysty välittömästi siirtämään kohonneita kustannuksia täysimääräisesti vuokriin.”

Omakotiasujien kustannukset kasvavat kovimmin

Pellervon taloustutkimuksen selvityksessä tarkastellaan asumismenojen kehitysnäkymiä parissakymmenessä kaupungissa. Ennusteen mukaan kerrostaloasuntojen hoitokulut kasvavat tarkastelukaupungeissa keskimäärin 5,4 % tänä vuonna. Sen jälkeen kulujen nousu jatkuu tuntuvasti hitaampana.

Omakotitalojen asumiskulut kasvavat tänä vuonna sähkölämmitteisissä taloissa keskimäärin lähes 26 % ja öljylämmitteisissä 39 %.

Kotitalouksien maksaman sähkön odotetaan kallistuvan tänä vuonna 50 %. Ensi vuonna hinnan nousuvauhti hidastuu merkittävästi.

Kevyen polttoöljyn hinnan ennustetaan nousevan lähes 79 % tänä vuonna ja sen jälkeen hieman laskevan.

Kaukolämmön hinnan odotetaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 7 %, mutta nousupaineita on tulevina vuosina. Lisäksi hintakehitys vaihtelee paljon paikkakunnittain.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti