veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Ylen ei tarvitse luovuttaa Panama-aineistoa Verohallinnolle

Ylen ei tarvitse luovuttaa Panama-aineistoa Verohallinnolle
30.8.2017

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kolme Verohallinnon kehotusta, jotka koskevat panamalaisen asianajotoimisto Mossack Fonsecan materiaalin toimittamista Verohallinnolle. 

Panama-aineisto sisältää 11,5 miljoonaa dokumenttia. Siihen sisältyy veroparatiisiyhtiöiden perustamista ja hallinnointia koskevia tietoja, jotka luovutettiin alun perin lähdesuojan turvin saksalaiselle Süddeutsche Zeitungille. Tutkivien journalistien kansainvälinen järjestö ICIJ sai aineiston myöhemmin haltuunsa ja myönsi lukuoikeuksia aineiston sisältävään tietokantaansa Ylelle ja yhtiön kahdelle toimittajalle.

Verohallinto antoi huhtikuussa 2016 kolme päätöstä, joilla se kehotti Yleä ja papereita tutkineita kahta Ylen toimittajaa esittämään materiaalit kokonaisuudessaan Verohallinnolle.

Verottaja vetosi säännöksiin sivullisen erityisestä tiedonantovelvollisuudesta ja aineiston esittämisvelvollisuudesta verotarkastuksessa. Yle valitti päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan muun muassa, että tiedotusvälineiden mahdollisuudet saada käyttöönsä tarpeellista aineistoa voivat vaarantua, jos aineisto velvoitetaan luovuttamaan viranomaisille vastoin tiedotusvälineen ja aineistoa luovuttaneen tahon tahtoa. 

Päätöksessä hallinto-oikeus katsoo myös, ettei toimittajia voitu velvoittaa luovuttamaan materiaalia, jonka omistus- ja muut oikeudet ovat työnantajalla.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti