veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verottaja aloittaa taksien tehovalvonnan

Verottaja aloittaa taksien tehovalvonnan
19.2.2021

Verohallinto tekee tänä vuonna verotarkastuksen lähes 400 taksiyritykseen. Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten taksialan yritykset hoitavat pakolliset työnantajavelvoitteet.

Tehostetun valvonnan tavoitteena on, että taksiyrittäjät ottaisivat entistä paremmin selvää verovastuistaan ja osaisivat toimivat oikein.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen jälkeen alalle tuli paljon uusia yrittäjiä ja verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

”Uudet taksiyrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä lakisääteisiä velvollisuuksia taksitoiminnan pyörittämiseen liittyy, eivätkä siksi osaa toimia oikein. Taksiala on myös itse toivonut, että kitkisimme harmaata taloutta alalta”, Verohallinnon ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä perustelee tiedotteessa.

Esimerkkejä esiin nousseista ongelmista taksitoiminnassa ovat, ettei yrittäjällä ole taksilupaa, auton asiakirjat eivät ole kunnossa eikä asiakas pysty seuraamaan matkan hintaa.

Verohallinnon tekemät verotarkastukset ovat ennalta yrittäjien kanssa sovittuja tilaisuuksia. Verotarkastuksissa selvitetään, antaako kirjanpito yrityksen toiminnasta oikean ja riittävän kuvan. Tavoitteena on myös ohjeistaa yrittäjää toimimaan oikein.

Verotarkastukseen valikoituvat yrittäjät, joiden tuloverotuksessa, arvonlisäverojen maksamisessa tai työnantajavelvoitteiden noudattamisessa on verohallinnon tietojen perusteella mahdollisesti epäselvyyksiä.

Verohallinto on kiinnittänyt huomiota taksialan ongelmiin myös aiemmin. Verottaja on esimerkiksi osallistunut taksiratsioihin yhdessä poliisin ja Traficomin kanssa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti