veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Vuokraan siskoni kanssa omakotitaloa – miten ilmoitamme vuokratulot verottajalle?

Vuokraan siskoni kanssa omakotitaloa – miten ilmoitamme vuokratulot verottajalle?
1.2.2021

Omistan siskoni kanssa puoliksi omakotitalokiinteistön, jota olemme vuokranneet muutaman vuoden. Olemme muodostaneet ns. kiinteistöyhtymän, joka on tähän saakka tehnyt näistä vuokratuloista verottajalle yhden yhteisen veroilmoituksen. Olen kuullut, että näiden tulojen ilmoittamistapa on muuttunut keväästä 2020. Pitääkö se paikkansa?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Kyllä pitää. Ilmoittamistapanne on muuttunut.

Verovuodesta 2020 alkaen kumpikin omakotitalokiinteistön yhteisomistaja ilmoittaa itsenäisesti oman osuutensa talon vuokrauksen tuloista ja kuluista omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan keväällä 2021 joko Omaverossa tai paperilomakkeella 7K (Vuokratulot kiinteistöstä).

Jokaisen omistajan on tehtävä ja säilytettävä 1.1.2020 alkaen itsenäisesti muistiinpanot kiinteistöistä saamistaan vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista oman osuutensa mukaisesti.

Verohallinto ei ole enää 1.1.2020 alkaen muodostanut yhteisesti omistetusta kiinteistöstä kuten omakotitalostanne kiinteistöyhtymää verotusta varten. Myös aiemmat kiinteistöyhtymät on lakkautettu 31.12.2019.

Muutos ei koske sellaista kiinteistöyhtymää, joka on arvonlisäverovelvollinen tai joka on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta. Nämä kiinteistöyhtymät säilyvät ennallaan. Muutos ei liioin koske  maatalousyhtymiä tai metsäyhtymiä.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti