veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Maatila vuokraa peltoja – kenelle vuokratulo kuuluu?

Maatila vuokraa peltoja – kenelle vuokratulo kuuluu?
19.8.2020

Äidilleni on aikoinaan annettu hallintaoikeus minulle lahjoitettuun tilaan lahjaveron pienentämiseksi. Luin hiljattain, että tilan tuotto saattaisikin kuulua sille, jolla on hallintaoikeus eikä omistajalle. Tuottoa on tässä tapauksessa tilan pelloista saatava vuokratulo.

Olenko menetellyt tahattomasti väärin tulouttaessani vuokran itselleni vuosikymmenien ajan?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Vuokratuotto kuuluu lähtökohtaisesti hallintaoikeuden haltijalle. Teillä on tietysti sopimusvapaus tässä asiassa, ja vuokratuotto voi jäädä sinulle. Äitisi on siis voinut ilmoittaa sinulle, ettei hän käytä oikeuttaan pelloista saatavaan vuokratuloon ja että hän on luopunut tuotto-oikeudestaan hyväksesi.

Verotettavien pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 ja yli 30 000 eurosta 34 prosenttia. Nämä veroprosentit ovat samat sekä sinulla että äidilläsi siltä osin kuin pellonvuokratulot ovat pääomatuloa. Kaikki henkilön veronalaiset pääomatulot lasketaan mukaan, kun 30 000 euron rajaa tarkastellaan.

Siltä osin kuin maatalouden pellonvuokratulot katsotaan ansiotuloksi, vaikuttavat mm. muutkin ansiotuloina verotettavat tulonne ansiotuloina mahdollisesti verotettavien pellonvuokratulojen veroprosenttiin. Verotuksen lopputuloksen kannalta ei ole siis muun muassa tämän takia samantekevää, kenellä pellonvuokratulot verotetaan.

Jos äitisi on aluksi käyttänyt oikeuttaan pellosta saatavaan vuokratuloon ja on myöhemmin luopunut siitä, voidaan luopuminen tuotto-oikeudesta tulkita lahjaksi samoin kuin hallintaoikeudesta luopuminenkin tulkitaan.

Jos äitisi ei ole luopunut tuotto-oikeudestaan ja jos olet saanut hänelle kuuluneet vuokratuotot, sinun olisi pitänyt tehdä lahjaveroilmoitus äidiltäsi saamistasi vuokratuottorahoista, jos ne ovat olleet vähintään 5 000 euroa kolmen vuoden aikana. Tähän 5 000 euroon lasketaan mukaan myös muut sinun äidiltäsi saamat veronalaiset lahjat.

Jos sama henkilö antaa kolmen vuoden sisällä useita veronalaisia lahjoja samalle lahjansaajalle, myöhemmin annetusta lahjasta veroa määrättäessä lahjan arvoon lisätään aiempien lahjojen arvot. Lahjojen summasta määrätään lahjavero, josta vähennetään aiemmista lahjoista määrätty lahjavero.

Joka tapauksessa teidän kummankin tuloverotusta tulisi lähtökohtaisesti myös oikaista, jos väärä henkilö on ilmoittanut vuokratulot verottajalle.

Äitisi tuloverotuksessa voidaan vuonna 2020 oikaista aina sellaiset vuodelta 2014 olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet hänen ilmoittamisvelvollisuutensa laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet äitisi vahingoksi koskee sitä virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden äitisi on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

Myös sinä voit vuonna 2020 hakea oikaisua omaan verotukseesi vielä vuodelta 2014.

Rahat, verot, työ & eläke, koti