veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kuntavero kiristyy ensi vuonna 39 kunnassa – veroprosentti keskimäärin 20,02 prosenttia

Kuntavero kiristyy ensi vuonna  39 kunnassa – veroprosentti keskimäärin 20,02 prosenttia
18.11.2020

Kunnallisveroprosentti kiristyy ensi vuonna 39 kunnassa ja laskee neljässä kunnassa. Useimmat korottajat ovat pieniä kuntia, mutta korottajakuntien joukossa oli myös suuria kaupunkeja, kuten Oulu ja Pori.

Veroprosentti kiristyy 0,50 prosenttiyksikköä 28 kunnassa. 202 kunnalla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo. 

Yhteensä korottajakunnissa asuu noin 700 000 kuntalaista, Kuntaliitto kertoo. 

Ennallaan tuloveroprosentin pitää kaikkiaan 266 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4,8 miljoonaa ihmistä.

Kuntien tuloveroprosenttien muutokset 2021 Lähde: Veronmaksajat

Veroprosentti laskee noin 21 000 kuntalaisella, kun Kitee, Outokumpu, Sulkava ja Taivassalo ovat päättäneet laskea veroprosenttiaan vuodelle 2021. Aikaisempiin vuosiin verrattuna veroprosenttia laskettiin varsin maltillisesti.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin: 20,02 prosenttiin. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksikköä vuodesta 2020.

Halsua on ankarin verottaja

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti, 23,50 prosenttia, on edelleen Halsualla. Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti, 17,00 prosenttia, on Kauniaisissa. 

Nimelliset veroprosentit eivät kerro kuitenkaan sitä, kuinka paljon kunnat saavat tosiasiassa kunnallisveroilla rahaa kassaan. Esimerkiksi  Rautavaaralla efektiivinen veroaste on noin 12,4 prosenttia vuonna 2021, kun taas Kauniaisissa se on noin 14,4 prosenttia.

Nimelliste ja efektiiviset veroasteet kunnissa Lähde: Kuntaliitto

Keskimäärin efektiivinen veroaste on 14,4 prosenttia vuonna 2021.

Kiinteistöverojen korotukset maltillisia

Yleinen, vakituisen asunnon tai muu kuin vakituisen asunnon kiinteistövero nousee yhteensä 29 kunnassa ja laskee 7 kunnassa.

Kuntien kiinteistöverot vuonna 2021

Kuntien kiinteistö-
veroprosentti
Yleinen Vakituinen
a
sunto

Muu kuin
vakituinen asunto

Veroprosentin alaraja 0,93 0,41 0,93
Veroprosentin yläraja 2,00 1,00 2,00
Keskimääräinen
veroprosentti 2021
1,11 0,51 1,2
Muutos %-yks +0,03 +0,01 0
Nostajien lukumäärä 24 17 19

Lähde: Kuntaliitto

Kiinteistöverojen yhteenlaskettu tuotto on ensi vuonna arviolta 1,9 miljardia euroa. Kuntien verotuloista se on noin 8 prosenttia. Korotukset tuovat kuntien kassaan noin 41 miljoonaa euroa.

Mikä efektiivinen veroaste?

Henkilön bruttotulosta (veronalainen ansiotulo) tehdään useita vähennyksiä, joita voivat olla esim.tulonhankkimisvähennys, perusvähennys, eräät sosiaalivakuutusmaksut tai eläketulovähennys. Tulosta tehtävien vähennysten jälkeen jäljelle jää kunnallisverotuksessa verotettava ansiotulo, joka kerrotaan kunnallisveroprosentilla.

Näin saadaan kunnallisveron määrä ennen verosta tehtäviä vähennyksiä, joita ovat esimerkiksi työtulovähennys ja kotitalousvähennys. Ne voivat vaikuttaa maksettavan kunnallisveron määrään (tulotasosta riippuen).

Kun verosta tehtävät vähennykset on tehty, saadaan selville henkilön lopullinen kunnallisveron määrä. Efektiivinen kunnallisveroaste on yhtä kuin kunnallisvero jaettuna bruttotuloilla.

ESIMERKKI JARIN PALKKA JA VEROTUS Esimerkissä Jarin maksama kunnallisvero on 6 580 euroa, kun veronalainen tulo on 40 000 euroa. Efektiivinen veroaste on näin ollen noin 16,5 prosenttia (Oulun kunnallisveroprosentti on esimerkissä 20 %).

Minna Petäinen

Jutun loppuun lisätty19.11.2020: Mikä efektiivinen veroaste?

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti