veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Ex-puolisoiden ositussopimus hukassa – miten toimimme perunkirjoituksessa?

Ex-puolisoiden ositussopimus hukassa – miten toimimme perunkirjoituksessa?
18.8.2022

Olemme tekemässä entisen mieheni perunkirjoitusta. Erosimme 20 vuotta sitten ja teimme tuolloin myös omaisuuden ositusta koskevan ositussopimuksen. Ositettava omaisuus oli irtainta omaisuutta. Emme nyt kuitenkaan löydä ositussopimusta mistään.

Perunkirjoitusta tekevä henkilö pyytää ositussopimusta nähtäväksi. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Minulla ei ole asian suhteen vaateita.

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Osituksen toimittamisella tai entisen puolison tai tämän oikeudenomistajien oikeudella vaatia osituksen toimittamista ei ole laissa säädettyä määräaikaa.

Jos ositus on toimittamatta, myös entinen puoliso on kuolleen puolisonsa kuolinpesän osakas.

Teillä selvityksenä voi olla perukirjaan merkitty kuolinpesän ilmoittajan antama ilmoitus siitä, että ositus on toimitettu.

Jos on epävarmaa, onko ositus oikeasti tehty, on entiseltä puolisolta mahdollista pyytää kirjallinen ilmoitus osituksen toimittamisesta, tai ettei hänellä ole enää ositusvaadetta.

Ongelma voi muodostua silloin, jos entinen puoliso ilmoittaakin, ettei ositusta ole tehty.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti