veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Warren Buffett ei ole osakepoimija – mutta näitä osakkeita hän omistaa

Warren Buffett ei ole osakepoimija – mutta näitä osakkeita hän omistaa
8.3.2023

KARON PÖRSSI Warren Buffettia sanotaan maailman parhaaksi sijoittajaksi. Sitä hän saattaa olla, ja vielä varmemmin hän on ainakin nykyisin aktiivisista sijoittajista kaikkein tunnetuin. Tunnettuudessa hänen kanssaan kisailee lähinnä Roope Ankka.

Buffett on Berkshire Hathaway -hallinnointiyhtiön suuromistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kun tietoon tulee, että Berkshire Hathaway on ostanut tai myynyt jotain osaketta, tieto uutisoidaan laajasti halki sijoitusmedian eri mantereilla.

Kun Buffett ostaa, osakekurssi nousee.

Buffettin liikkeitä seuratessa helposti unohtuu, että Berkshire Hathaway on varsin kaukana perinteisestä finanssisijoittajasta, sellaisesta kuin osakesijoitusrahasto. Eikä ero tule pelkästään siitä, että Berkshire Hathawayn osakesalkku on varsin keskittynyt. Eikä siitäkään, että yhtiö pysyy kiinni omistuksissaan jopa vuosikymmenten ajan.

Tärkein ero osakerahaston ja Berkshire Hathawayn välillä on se, että Berkshire Hathawayn varoista suuri osa on kiinni yhtiöissä, jotka Berkshire omistaa kokonaan tai käytännössä kokonaan. Ne ovat olennainen osa Berkshiren kokonaisuutta, mutta kukaan muu sijoittaja ei voi sijoittaa rahojaan suoraan niihin. 

Liiketoimintaa, kokonaan tai osin

Warren Buffett ei ole ensisijaisesti osakesijoittaja. Hän ei osta ja myy osakkeita vaan hankkiutuu erinomaisten liiketoimintojen omistajaksi, mieluusti silloin, kun niitä saa ostaa kohtuullisella hinnalla.

Buffett nostaa asian esiin Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille suuntaamassaan perinteisessä vuosikirjeessä.

"Charlie [Munger] ja minä allokoimme sinun Berkshiressä olevat säästösi kahden toisiinsa liittyvän omistajuuden muodon kesken. Ensinnä sijoitamme liiketoimintoihin, joissa meillä on määräysvalta, yleensä niin, että ostamme ne sataprosenttisesti. –– Toisessa omistajuuden kategoriassamme ostamme julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kautta passiivisesti omistamme osuuksia liiketoiminnoista", Buffett kirjoittaa.

Kummassakin tavoitteena on tehdä sijoituksia liiketoimintoihin, joilla on suotuisat pitkän aikavälin näkymät ja hyvä johto. Omistajuuden muodot kuitenkin poikkeavat selvästi toisistaan siinä, että täysin omistamissaan yhtiöissä Berkshire valitsee johdon ja ohjaa yhtiön pääomien käyttöä, kun taas julkisesti noteeratuissa omistuksissa se istuu junanvaunussa muiden omistajien tavoin.

Buffett teroittaa Berkshiren osakkeenomistajille, että hän ja Charlie Munger eivät osta pörssiosakkeita sillä ajatuksella, että he myisivät ne kohtapuoleen.

"Charlie ja minä emme ole osakepoimijoita. Olemme liiketoimintapoimijoita." 

Vakuutuksia, rautateitä ja energiaa

Suurimmat Berkshire Hathawayn kokonaan omistamat liiketoiminnat ovat vakuutus-, rautatie- ja energiatoimialoilla.

Vakuutusbisnes on Berkshiren ydin. Siitä Warren Buffett innostui jo opiskeluaikoinaan, jolloin hän tutustui GEICO-ajoneuvovakuutusyhtiöön, jonka hallitukseen hänen opettajansa Benjamin Graham kuului. Sittemmin Berkshire Hathaway päätyi ostamaan GEICO:n pörssistä kokonaan omistukseensa. Berkshire oli alkanut laajeta vakuutusbisnekseen kuitenkin jo kauan ennen GEICO-hankintoja. Buffett muistelee tätä osakkeenomistajakirjeessään.

"Vuonna 1965 Berkshire oli yhden tempun poni, perinteikkään mutta tuhoon tuomitun Uudessa Englannissa sijaitsevan tekstiililiiketoiminnan omistaja. –– Sitten National Indemnity -yhtiö tuli saataville vuonna 1967, ja me siirsimme resurssejamme kohti vakuutusbisnestä ja muita ei-tekstiililiiketoimintoja."

Viime vuonna Berkshiren vakuutustoiminnot toivat noin 6,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin nettotuloksen. Rautatiebisneksen eli pääosin BNSF Railwayn nettotulos oli 6,0 miljardia. Berkshiren yhdyskuntapalvelut ja energia -liiketoiminta-alueen viime vuoden nettotulos oli 3,9 miljardia ja lukuisista erilaisista yhtiöistä koostuvan "valmistus, palvelut ja vähittäiskauppa" -ryhmän 12,5 miljardia dollaria.

Lukuja voi suhteuttaa siihen, että Helsingin pörssin markkina-arvoltaan suurimman yhtiön Nordean viime vuoden nettotulos oli 4,2 miljardia euroa. 

Pörssisalkussa painaa Apple

Berkshire Hathawayn pörssinoteerattujen osakkeiden salkkua seurataan useissa palveluissa. Yksi niistä on talousmedia CNBC:n "Berkshire Hathaway Portfolio Tracker".

Berkshire Hathawayn pörssisalkun ylivoimaisesti painavin osake on Apple. Vuodenvaihteen tietojen mukaan Berkshire omisti 916 miljoonaa Applen osaketta, joiden arvo nykykurssilla on 138 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Omenayhtiö muodostaa yli neljäkymmentä prosenttia Berkshiren pörssisalkusta.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ne Berkshiren Hathawayn julkisesti noteeratut omistukset, joissa Berkshiren omistuksen arvo on vähintään kymmenen miljardia Yhdysvaltain dollaria. Omistukset on laskettu vuodenvaihteen osakemäärien mukaan, ja "omistusosuus"-sarakkeen luku tarkoittaa sitä, kuinka suuren osan koko kohdeyhtiöstä Berkshire Hathaway omistaa.

Yhtiö Omistusosuus Omistuksen arvo,
mrd. USD
Apple 5,80 % 138,3
Bank of America 12,90 % 35,3
Chevron 8,80 % 27,6
American Express 20,40 % 27,2
Coca-Cola 9,20 % 23,8
Kraft Heinz 26,60 % 12,7
Occidental Petroleum 21,60 % 11,9

Lähde: CNBC / Berkshire Hathaway Portfolio Tracker. Tiedot haettu 5.3.2023.

Taikasoosina vakaa kasvu  

Berkshire Hathawayn osakkeenomistajakirjeessä Warren Buffett kirjoittaa, että suurin osa hänen Berkshiressä tekemistään pääomanallokointipäätöksistä ei ole ollut kummoisia. Tyydyttävät tulokset – tässä Buffett tekeytyy vaatimattomaksi – selittyvät tusinalla todella hyvällä päätöksellä.

Coca-Cola on yksi Buffettin suosikkiyhtiöistä. Hän palaa siihen kirjeessään kertomalla, että elokuussa 1994 Berkshire sai päätökseen seitsenvuotisen osto-ohjelmansa, jolla se päätyi nykyisinkin omistamansa 400 miljoonan Coca-Colan osakkeen omistajaksi. Ostoihin se käytti yhteensä 1,3 miljardia dollaria.

"Vuonna 1994 Coca-Cola maksoi meille 75 miljoonan dollarin käteisosingon. Vuonna 2022 osinko oli kasvanut 704 miljoonaan dollariin.

"Kasvua tuli joka vuosi, yhtä varmasti kuin syntymäpäivät. Charlien ja minun ei tarvinnut muuta kuin ottaa vastaan Coca-Colan neljännesvuosittaiset osinkosuoritukset", Buffett kirjoittaa. 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Mainituista yhtiöistä hän omistaa Berkshire Hathawayta, Nordeaa ja Coca-Colaa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti