veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Suomalaisille yli 8 miljardia euroa luovutusvoittoja vuonna 2021 − tyypillinen luovutusvoiton saaja on keski-ikäinen, uusimaalainen mies

Suomalaisille yli 8 miljardia euroa luovutusvoittoja vuonna 2021 − tyypillinen luovutusvoiton saaja on keski-ikäinen, uusimaalainen mies
8.12.2022

Suomalaisille kertyi vuonna 2021 pääomatuloja kaikkien aikojen ennätyspotti, 17,5 miljardia euroa. Summasta 8,1 miljardia kertyi luovutusvoitoista eli arvopapereiden ja muun omaisuuden myynnistä.

Verohallinnon vuoden 2021 tuloverotilastoista selviää, että luovutusvoittojen määrä on aiemmin ylittänyt 5 miljardin rajan vain kahdesti, vuosina 2007 (5,4 mrd.) ja 2020 (5,3 mrd.). Viime vuoden huimaa nousua selittää pörssikurssien ennätyksellinen nousu.

Vuonna 2021 luovutusvoittoja kertyi ennätysmäärä sekä julkisesti listattujen arvopapereiden (3,5 mrd.) että muun omaisuuden (4,6 mrd.) myynnistä. Kaikista luovutusvoitoista muun omaisuuden osuus oli vuonna 2021 noin 56 prosenttia.

Muun omaisuuden luovutusvoitto tarkoittaa muun muassa kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja virtuaalivaluutoista sekä listaamattomien yhtiöiden osakkeista saatuja tuloja.

Luovutusvoittojen kehitys 2003-2021 Kuva: Verohallinto

”Ensimmäistä kertaa viime vuonna yli 400 000 henkilöä sai luovutusvoittoja julkisesti listatuista arvopapereista. Muun omaisuuden luovutusvoittojakin sai lähes 90 000 henkilöä. Euromääräisesti valtaosalla luovutusvoitot olivat pieniä, sillä 80 prosentilla voittojen saajista tulo jäi alle 10 000 euron. Luovutusvoittojen mediaani vuonna 2021 oli 1 611 euroa”, kertoo Verohallinnon tilastoista vastaava tuoteomistaja Aki Savolainen tiedotteessa.

Suurin potti luovutusvoitoista kertyy pienelle joukolle.

”Viime vuonna suuria, yli 50 000 euron luovutusvoittoja kertyi 5,8 miljardin verran, eli 72 prosenttia kaikista luovutusvoitoista. Kuitenkin niitä saaneiden henkilöiden määrä oli reilut 23 000 eli vajaa 5 prosenttia kaikista luovutusvoittoja saaneista.”

Yli miljoonan euron luovutusvoittoja sai 846 henkilöä (0,2 %), joiden osuus kaikista luovutusvoitoista oli 2,5 miljardia euroa eli noin kolmannes (31,2 %).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna luovutusvoittoja saivat viime vuonna ensisijaisesti 40−60-vuotiaat. Erityisesti yli miljoonan euron luovutusvoitoissa tämän ikäluokan osuus on muita korkeampi.

Maakunnista korostuu Uusimaa, jonne luovutusvoitoista meni euromääräisesti lähes puolet. Miehiä luovutusvoittoa saaneista oli valtaosa.

”Yli miljoonan euron luovutusvoitoista miesten osuus oli 91 prosenttia. Kaikista luovutusvoittoja saaneista miehiä oli 81 prosenttia. Karkeasti voidaan sanoa, että eniten viime vuonna luovutusvoittoja saanut oli keski-ikäinen uusimaalainen mies”, Savolainen sanoo.

Myös osinkotuloissa viime vuosi rikkoi ennätyksen: osinkotuloja maksettiin suomalaisille viime vuonna yhteensä 5,8 miljardin verran. Tästä summasta 0,6 miljardia verotettiin ansiotulona ja 2,7 miljardia pääomatulona. Verovapaita osinkoja oli kokonaismäärästä 2,5 miljardia euroa.

Maksetuista osingoista 1,5 miljardia euroa tuli listatuista yhtiöistä, 4,1 miljardia euroa listaamattomista yhtiöistä ja 0,2 miljardia ulkomailta saaduista osingoista. Yli 100 000 euron suuruiset osingot sai noin kymmenen tuhatta henkilöä. Heille maksettujen osinkojen yhteismäärä oli reilut 2,7 miljardia eli lähes puolet kaikkien osinkojen yhteismäärästä.

Pääomatuloista kertyi veroa yhteensä 4,4 miljardia euroa, mikä on reilut 41 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti