veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten Venäjä-pakotteet näkyvät suomalaisyritysten arjessa?

Miten Venäjä-pakotteet näkyvät suomalaisyritysten arjessa?
31.1.2020

Suomalais-Venäläinen kauppakamari luotaa säännöllisesti yritysten näkemyksiä Venäjän talouden ja markkinoiden kehityksestä. Miten yritykset näkevät tällä hetkellä tilanteen, kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen?

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen

”Hieman paremmassa tilanteessa ollaan kuin vielä vuosi sitten. Yksi selittävä tekijä etenkin viennissä on kohtalaisen vakaana pysynyt rupla, joka jopa vahvistui loppuvuotta kohti.

Venäjällä on nyt paljon patoutunutta tarvetta korvata vanhentunutta tuotantoa investoinneilla, jotka ovat edelleen matalalla tasolla. Myös palvelualoilla näyttäisi olevan positiivista virettä.” 

Kuinka moni suomalaisyritys toimii Venäjän markkinoilla ja kuinka paljon joukko on viime vuosina harventunut?

”Tilastotietoja yritysten määrästä ei ole. Yleinen arvio kuitenkin on, että Venäjän markkinoilla toimii aktiivisesti itse tai edustajan kautta noin 900 suomalaista yritystä.

Joukko on vuoden 2014 jälkeen tiivistynyt. Venäjältä on poistunut eniten yrityksiä, joiden toiminta on ollut siellä vähäistä tai jotka ovat tehneet maahan vain yksittäisiä kauppoja.

Pitkään Venäjällä toimineet yritykset ovat sen sijaan miettineet Venäjä-strategiaansa ja toimintaansa uusiksi, mutta ne eivät ole poistuneet markkinoilta.” 

Miten kauppapakotteet näkyvät käytännössä?

”Venäjän vastapakotteet ovat leikanneet suomalaisen elintarvikeviennin vähiin.

Yleisesti ottaen on kuitenkin vaikea erottaa pakotteiden vaikutuksia, koska samaan aikaan Venäjän talous on hiipunut parhaista vuosista. Eniten pakotteet näkyvät arjessa siinä, että niitä koskevien määräysten selvittäminen teettää paljon työtä. Erityisen paljon ylimääräistä työtä, harmia ja jopa liiketoiminnan esteitä tulee Yhdysvaltain asettamista pakotteista.” 

Mitä tapahtuisi, jos talouspakotteita alettaisiin purkaa ainakin osittain?

”Pakotteet ovat saaneet Venäjän kiihdyttämään tuonnin korvausohjelmaansa, joka suojaa kotimaista valmistusta. En usko, että tämä suunta muuttuu, vaikka pakotteista päästäisiinkin eroon. Tässä suhteessa markkinat ovat muuttuneet ehkä pysyvästi.

Joka tapauksessa suomalaisten yritysten on oltava jatkossa entistä kilpailukykyisempiä Venäjän markkinoilla. Tämä koskee etenkin laatua ja teknologiaa.” 

SIJOITTAJA, KIINNOSTAAKO VENÄJÄ? Tukahtuiko suomalaisten pörssiyhtiöiden toiminta Venäjällä pakotteisiin ja Venäjän huonoon talouskehitykseen? Ei kaikkien. Sijoittaja löytää pörssistä myös Venäjällä onnistuneita yrityksiä.  

Matti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti