veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Ilmasto vaikuttaa sijoituksiin yhä väkevämmin

Ilmasto vaikuttaa sijoituksiin yhä väkevämmin
29.6.2020

Sijoitusalan merkittävimmät toimijat Suomessa uskovat, että ilmastoriskit ja -mahdollisuudet ohjaavat sijoituksia tulevina vuosina yhä voimakkaammin.

Tämä ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, jonka vastuullista sijoittamista edistävä Finsif ry on tehnyt jäsenkunnassaan. Kyseessä ei ole mitätön joukko, sillä yhdistykseen jäsenet hallinnoivat yhteensä 530 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.

Tutkimukseen osallistuneista jäsenistä 36 prosenttia on laatinut sijoitustoimintansa tueksi ilmastoperiaatteet. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 24 prosenttia.

Ilmastokriteereissä varainhoitajat muut sijoittajat linjaavat, miten he suhtautuvat ilmastoriskiin ja mihin toimiin ne ovat sen vuoksi ryhtyneet.

Esimerkiksi Nordean varainhoidon ilmastoperiaatteista ilmenee, että pankki pitää ilmastonmuutosta talouden yksittäisistä uhista merkittävimpänä.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritysten tulevaisuuden näkymiä selvitetään erityisten tarkasti, jos ne operoivat ilmastonmuutokselle alttiilla toimialoilla. Silloin varainhoidossa halutaan kuulla, miten yritys ottaa ilmastonmuutoksen huomioon liiketoimintastrategiassaan, investoinneissaan sekä riskienhallinnassaan.

Varainhoidon käyttöön halutaan myös analyysi siitä, miten erilaiset sääntelyn ja ympäristön muutokset saattavat ajan mittaan vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi tarvitaan kuvaus keinoista, joilla yhtiö aikoo tarttua ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Eläkeyhtiöt yrittävät pyristellä irti hiilestä

Ilmastonmuutos otetaan tosissaan myös suomalaisten eläkevaroja hoitavissa eläkeyhtiöissä. Esimerkiksi Ilmarinen linjaa sen vaikutuksia näin:

”Ilmastonmuutos on merkittävä globaali uhka, joka voi muuttua kriisiksi, mikäli yhteiskunnan eri toimijat eivät ryhdy toimiin. Päästöjen vähentäminen ei voi olla vapaaehtoisuuteen perustuva toimi, vaan edellytys yhteiskunnallisen vakauden säilymiselle.”

Varma ja Ilmarinen ovat asettaneet tavoitteekseen sijoitussalkkujensa muuttamisen hiilineutraaleiksi vuoteen 2035 mennessä. Ilmarinen tosin varoittaa, että tavoitteen saavuttaminen on mahdotonta ilman valtioiden toimia.

FAKTA: NÄIN ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA TALOUTEEN

  • Ilmastonmuutos on muuttanut ja muuttaa edelleen talouden ja yritysten toimintatapaa.
  • Ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset, kuten äärimmäiset sääolosuhteet, heikentävät yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Voimakkaat päästövähennystavoitteet synnyttävät uusia liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, esimerkiksi vähähiilisen teknologian kehittämiseen, sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
  • Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia sijoituskohteiden arvossa.
  • Ilmastonmuutos avaa kestävän kasvun mahdollisuuksia vähähiiliseen talouteen siirtymisessä.

Lähde: Ilmarinen

Helena Ranta-aho

ILMASTORAHASTOT Esimerkkejä globaaleista osakerahastoista, joiden sijoitustoimintaa ohjaavat ilmastokriteerit, on kesäkuun Taloustaidon artikkelissa Ilmastoviisas rahastosäästäjä voi hyötyä. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti