veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Kysely: Enemmistö palkansaajista tukee työpaikkansa ilmastotekoja

Kysely: Enemmistö palkansaajista tukee työpaikkansa ilmastotekoja
1.2.2023

Työntekijät kokevat työpaikkojen roolin tärkeäksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joka toinen työntekijä kertoo työtapojen muuttuneen aiempaa ilmastoystävällisemmiksi. Kaksi kolmesta sanoo, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla.

Työntekijöiden näkemyksiä oman työn ekologisesta kestävyydestä ja työpaikkojen ilmastotoimista selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen kyselyllä.

Ilmastonmuutos on laajasti tunnistettu ilmiö, ja siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan koetaan tarpeelliseksi myös työntekijöiden keskuudessa.

Lähes kaikki vastaajat ajattelevat, että maapallon ilmasto on muuttumassa. Lisäksi 78 prosenttia vastaajista arvioi, että hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteleminen on tärkeää. 75 prosenttia vastaajista kertoo, että jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista maapallon resurssien rajallisuuden takia.

Vajaa kolmannes pitää työpaikkaansa edelläkävijänä

Noin puolet kyselyn vastaajista kertoo, että työpaikalla on muutettu työn tekemisen tapoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi lähes puolet kertoo, että työpaikalla käytetään ilmastonmuutosta hillitsevää teknologiaa.

Vastauksissa nousi esiin, että kaikista työpaikkojen teoista ei viestitä työntekijöille niin, että viesti tavoittaisi työntekijät. Joka toinen vastaaja arvioi, että oman työpaikan ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista ei ole kerrottu.

"Kyselyn tulokset eivät suoraan mittaa ilmastotekojen todellista laajuutta työpaikoilla, vaan työntekijöiden käsitystä asiasta", kertoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Vajaa kolmannes vastaajista arvioi, että oma työpaikka on alallaan edelläkävijä ilmastoystävällisessä toiminnassa.

"On kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä tunnistaa omalta työpaikaltaan asioita, joilla työtä on muutettu ilmastoystävällisempään suuntaan. Toisaalta monilla työpaikoilla olisi mahdollisuuksia toimia vielä nykyistä aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi", tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitoksesta sanoo. 

Yleisin ilmastoteko suomalaisilla työpaikoilla oli ilmastoystävällisten työskentelytapojen kehittäminen yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken: tästä raportoi 28 prosenttia vastaajista.

Lisäksi joka neljäs vastaaja kertoi, että omalla työpaikalla on ilmasto-ohjelma tai -strategia. Joka viides vastaaja kertoi, että työntekijöiden ehdotukset ovat johtaneet työpaikalla ilmastoystävällisten työtapojen muutokseen.

Yli puolet vastaajista oli miettinyt, miten oma työ vaikuttaa ilmastoon. Puolet vastaajista kertoi tehneensä itse muutoksia työkäytäntöihin tai työmenetelmiin toimiakseen ekologisesti kestävämmillä tavoilla työssä.

  • Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mittareita, joilla arvioidaan  ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 1 917 palkansaajaa eri toimialoilta keväällä 2022. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti