veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Työhyvinvointi hukkateillä?

Minna Petäinen

Tuoreen kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee, että heidän työpaikallaan ei edistetä lainkaan tai edistetään melko huonosti suunnitelmallista työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Erityisen tyytymättömiä ovat alle 35-vuotiaat.

Vain 39 prosenttia oli STTK:n teettämän tuoreen kyselyn mukaan sitä mieltä, että heidän työpaikallaan edistetään erittäin tai melko hyvin työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Ammattiaseman mukaan tarkasteltuna ylemmistä toimihenkilöistä tyytyväisiä työhyvinvoinnin edistämiseen oli 53 prosenttia, mutta toimihenkilöistä vain 46 ja työntekijöistä vain 33 prosenttia vastaajista.

Työnantajasektorilla oli vaikutusta tyytyväisyyden tunteeseen. Valtiolla 57 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän työpaikallaan tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista erittäin tai melko hyvin. Kuntasektorilla näin ajatteli vain 41 prosenttia vastaajista. Hurjimmat lukemat tarjoaa ehkä hieman yllättäen yksityinen sektori, jonka työntekijöistä vain 36 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän työpaikallaan tuetaan työhyvinvointia.

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisellä on merkittävä vaikutus työurien pidentymiseen, sairauspoissaolojen vähentymiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Menetetyn työpanoksen kustannukset ovat suuret: tekemättömästä työstä aiheutui viime vuonna Tekemättömän työn vuosikatsauksen mukaan 5,3 miljardin euron kustannukset.

”Työhyvinvointi lisää työntekijän motivaatiota ja sitoutumista työhönsä. Työhyvinvointiin panostamalla työnantaja panostaa samalla kilpailukykyyn ja parempaan tuottavuuteen”, STTK:n johtaja Katarina Murto korostaa.

Marja-Liisa Manka ja Marjut Manka kiteyttävät työhyvinvoinnin sivuvaikutukset oivallisesti viime syksynä ilmestyneessä Työhyvinvointi-kirjassaan. ”Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoite on hyvinvoiva henkilöstö ja keskeinen sivuvaikutus on tuloksellinen toiminta.”

Olen Katarinan, Marja-Liisan ja Marjutin kanssa tasan samaa mieltä. Hyvällä mielellä saa enemmän aikaiseksi.

Jos et muuta keksi, niin sano huomenta ja hei, kehu työkaverin uutta paitaa, kiitä hyvästä ideasta, anna palautetta tai keitä kahvia, siitä tykkäävät yleensä kaikki. Kun työntekijä voi hyvin, työyhteisökin voi hyvin.

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja

 

Työhyvinvointi-kirjassa kerrotaan, mitä työhyvinvointi on ja miten sitä kehitetään. Kirja antaa työkalut niin työpaikan kuin työntekijän työhyvinvoinnin kehittämiseen ja mittaamiseen. Kirja ohjaa kehittämään työhyvinvointia strategian osana ja opastaa samalla arjen pieniin tekoihin.  Marja-Liisa Manka, Marjut Manka: Työhyvinvointi. Talentum Pro. 2016. 248 s.

Kirjoittajasta

Minna Petäinen

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja. Seuraa @minnapetainen Twitterissä.