veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Tee jo se edunvalvontavaltuutus!

Minna Petäinen

Kuka hoitelee asioitani, kun en enää siihen kykene? Ilmeisesti ei kukaan, jos asia on minusta kiinni. Edunvalvontavaltuutus on edelleen laatimatta, vaikka tiedän, että se pitäisi tehdä nyt, kun olen terve ja ymmärrän mitä teen.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voin itse suunnitella ja päättää, miten asioitani hoidetaan sitten, kun en enää itse siihen kykene esimerkiksi heikentyneen terveyden vuoksi. Voin vaikuttaa siihen, kuka makselee laskujani, huolehtii raha-asioistani tai hoitelee vakuutuksiani. 

”Edunvalvontavaltuutus tehdään etukäteen, silloin kun olet vielä toimintakykyinen”, opastaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn asiantuntija Sasu Heino. Edunvalvontavaltuutus tehdään nimenomaan tulevaisuutta varten, eikä sen laatiminen tuota valtuutetulle vielä mitään oikeuksia tai velvollisuuksia.

Valtuutus astuu voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistusta pyydetään, kun en enää kykene huolehtimaan asioistani. Muistuttelen itselleni, että en voi tehdä edunvalvontavaltuutusta enää silloin, kun en ymmärrä valtuutuksen merkitystä.

Edunvalvonta on laissa säädetty järjestelmä, jossa on yleensä kyse valvottavan henkilön taloudellisten asioiden hoidosta. ”Edunvalvontavaltuutusta ei pidä sekoittaa edunvalvontaan eli holhoukseen.” Edunvalvontavaltuutus täydentää laissa määriteltyä edunvalvontajärjestelmää”, Sasu Heino huomauttaa. 

Yleensä edunvalvojana toimii joku lähisukulainen, esimerkiksi oma täysi-ikäinen lapsi.

Edunvalvontavaltuutuksen voi laatia niin, että valtuutettu käytännössä huolehtii valtuutuksen antajan taloudellisista asioista yleisesti, tai se voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita. Tarkoitus on, että edunvalvoja hoitaa arkisia raha-asioitani ja sijoituksiani tahtoni mukaisesti eikä esimerkiksi suvun hyväksi. Jos minulla on rahaa, saan matkustaa Japaniin tai ostaa Minna Parikan korkkarit, jos siltä tuntuu.

”Tärkeää on, että valtuutuksesta käy riittävän selvästi ilmi, mitä toimia valtuutettu voi tehdä”, Sasu Heino sanoo. 

Edunvalvoja ei saa esimerkiksi koskaan käyttää päämiehen nimissä olevaa korttia tai verkkopankkitunnuksia, sillä ne ovat henkilökohtaisia. Ainakaan toistaiseksi ei ole mahdollista myöntää päämiehen nimissä olevia verkkopankkitunnuksia edunvalvojalle. Käytännössä pankkiasioiden hoito hoituu esimerkiksi siten, että tilini liitetään edunvalvojani omaan verkkopankkiin, jos meillä on tili samassa pankissa tai pankkiryhmässä tai minulle avataan tili siihen pankkiin, jossa edunvalvojalla on tili ja verkkopankkitunnukset.

Vakuutusten osalta pitää muistaa, ettei esimerkiksi henkilövakuutuksiani irtisanota ilman huolellista harkintaa. ”Ikä ja terveys vaikuttavat uuden vakuutuksen saamiseen. Uutta vakuutusta ei välttämättä saa irtisanotun tilalle”, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki toteaa.  

Jos asun kotona, kotivakuutus on tärkeää pitää voimassa. Muistutan myös itselleni, että edunvalvontavaltuutusta laatiessa on paikallaan tarkistaa myös vakuutusten edunsaajamääräykset. 

Malleja edunvalvontavaltuutuksesta on saatavissa, mutta niin tämän kuin monen muunkin tärkeän asiakirjan laatimisessa kannattaa käyttää apuna oikeusaputoimistoa tai asianajajaa. Edunvalvontavaltuutuksessa olevan muotovirheen tai muun virheen korjaaminen on mahdotonta, jos en enää ymmärrä valtuutuksen merkitystä. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan edunvalvontavaltavaltakirjan hinta on noin 350–600 euroa.

Vahvistettuja edunvalvontavaltuutuksia on noin 5 000, niistä 3 000 on voimassa. Piirongin laatikoihin, pankkientallelokeroihin ja tietokoneiden asiakirjakansioihin tallennettujen edunvalvontavaltuutusten määrät eivät ole tiedossa.

Jos ja kun pääsen vauhtiin ikääntymisen tuomien haasteiden taltuttamisessa, setvin samalla, millaisen hoitotahdon haluan. Elämää en ainakaan halua pitkittää, vaan toivon hyvää perushoitoa ja ehkä lasin samppanjaa syntymäpäivänä.

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja

 

Kirjoittajasta

Minna Petäinen

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja. Seuraa @minnapetainen Twitterissä.