veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Metsä aidosti nousussa

Ritva Toivonen

Suomen metsäteollisuus kehittyy kohti uutta asentoa: tuotepaletin painopiste siirtyy taantuvista painopapereista kasvavan kysynnän pakkausmateriaaleihin ja biotalouden hittituotteeksi nousseeseen selluun.

Myös puutuotteiden markkinoilla näkyy vaikeiden vuosien jälkeen viimein hentoa valoa: Euroopassa on luvassa asuntorakentamisen kasvua.

Suurten metsäyritysten tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset jopa osin ylittivät markkinoiden odotukset. Uudistumisen mahdollistavia investointeja on tehty ja lisää kaavaillaan. Muutos on aidosti muuta kuin suhdanteiden heiluntaa. Biorikkauksia pursuavat metsät kiinnostavat jo ulkomaistakin sijoittajaa.

Mutta näkyykö biobuumista konkretiaa metsänomistajalle?

Toistaiseksi laajin varma investointi eli Metsä Groupin Äänekosken tehdas valmistuu 2017 syksyllä. Kaavailtujen metsäteollisuuden investointien on arveltu voivan nostaa puun teollista käyttöä vuositasolla yhteensä jopa 15 miljoonaa kuutiometriä, kun nykytaso on runsaat 64 miljoonaa kuutiometriä. Jos kaikki lisäpuu tulisi kotimaasta, lisääntyisivät hakkuut noin neljänneksen.

Tosin puun tuontia voidaan lisätä ja teollisuuden nykyistä kapasiteettia edelleen sulkea. Silti puun kysyntä kasvaisi melkoisella varmuudella.

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti huhtikuussa (14.4.2016) puun käytön, hakkuiden ja hintojen nousevan loivasti tänä ja ensi vuonna. Samalla puukauppa vilkastuu selvästi.

Tälle vuodelle ennustettu teollisuuspuun hakkuumäärä (ennusteet: Luke lokakuu 2015 ja PTT huhtikuu 2016) on noin 57 miljoonaa kuutiometriä. Ensi vuodelle PTT ennustaa hakkuiksi noin 58 miljoonaa kuutiometriä. Tämä olisi historiallinen ennätys. 

Kaikkiaan metsäteollisuuden näkymät heijastuvat ennusteissa loogisesti puumarkkinoille. Viime vuonna puun hinta aleni muutaman prosentin, ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puun reaalihinta oli hiukan viime vuotta korkeammalla (lähde: Luke, tilastot).

Puun hintojen ennustettu nousu jää tosin loivaksi ennakoituun kaupan vilkastumiseen nähden. Taustalla voi olla monta tekijää. Harvennushakkuut lisääntynevät ja leimikoita saatetaan tehdä yhä etäämmältä teistä ja tehtaista. Tämä nostaa kustannuksia.

Aktiivinen metsänhoidollisten harvennushakkuiden teko ja vireillä oleva sukupolvenvaihdoshuojennus voi sekin vahvistaa tarjontaa.

Joka tapauksessa metsäsektorilla on nousuvirettä kautta linjan. Myös puumarkkinoilla näkymissä on konkreettista kasvua, vaikka pikabuumia ennusteet eivät lupaa.

Ritva Toivonen on metsäalan asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori.

Kirjoittajasta

Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti ja tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopiston metsätieteen laitoksella. Seuraa @ritvatoivonen Twitterissä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.