veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Metsäalalla myönteinen vire

Ritva Toivonen

Suomen talous on kehittynyt ennustajien odotuksia myönteisemmin. Tämä pätee myös metsäsektoriin.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuun lopussa julkistaman suhdannebarometrin mukaan noususuhdanteessa ovat nyt niin teollisuus kuin palvelutkin. Myös sahatavaran kysynnälle tärkeän kotimaan rakennusalan suhdanne-odotukset ovat tänä vuonna olleet myönteisemmät kuin aikoihin.  

Tunnelmia ja odotuksia heijastavan barometrin sanomaa vahvistavat myös kovat luvut. Suurten metsäteollisuusyritysten puolivuosikatsaukset heinäkuussa kertoivat positiivista viestiä alkuvuodelta.

Tilastojen mukaan etenkin mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvoivat alkuvuonna, ja kemiallisen metsäteollisuuden kokonaistuotanto ja vienti pysyttelivät viime vuoden lukemissa. Hintakehitys jäi kuitenkin vaisuksi.

Myönteinen kehitys ei siis enää ole vain positiivisia odotuksia tai värinää investoinneissa, vaan näkyy myös toteutuneissa tilausvirroissa ja tuotannossa. EK:n barometrin mukaan elinkeinoelämän näkemys loppuvuodesta – metsäteollisuus mukaan luettuna – on edelleen myönteinen.

Myös metsänomistajan vinkkelistä suhdanne on kohtalaisen myönteinen. Suurimman tilin metsänomistaja saa tukkipuusta, ja tukin käyttö on sahateollisuuden viennin ja tuotannon kasvun ansiosta vahvistunut. Hinnat ovat kuitenkin kehittyneet heikohkosti.

Lisäksi Suomessakin investoidaan myös pidemmälle jalostettujen rakennustuotteiden valmistukseen puusta – jopa puisten, kerrostalorakentamiseen soveltuvien moduulien tuotantoon. Tämä vakauttaa puun käytön näkymiä pidemmälle tulevaisuuteen. Kun painopaperien kysyntä on vähentynyt, muiden tuotteiden markkinat ovat kasvaneet.

Uusien investointien etulinjassa oleva Metsä-Groupin Äänekosken tehdas starttaa tänä syksynä ja vaikuttaa kuitupuun kysyntään jo lähitulevaisuudessa. Usko alan suotuisan kehityksen jatkumiseen on nyt vahva.

Kevään ennusteissa arvioitiin puun käytön ja hakkuiden kasvavan tänä vuonna kahdesta neljään tai viiteen prosenttia. Puun hintamuutokset sen sijaan arvioitiin vähäisiksi. Tätä arviota tukee metsäteollisuuden vientihintojen vaisu kehitys alkuvuonna.

Pitkällä aikavälillä myös puun tarjontapotentiaali kasvaa, mikä tietenkin myös vaikuttaa puumarkkinoihin. Kymmenen vuotta sitten metsien kasvuksi arvioitiin noin 98 miljoonaa mottia vuodessa, nyt noin 105 miljoonaa mottia. Saattaa olla, että kasvu yltää jopa 120 miljoonaan mottiin, mitä joskus aiemmin pidettiin mahdottomana.

Metsänomistajalle mahdollisuudet lisähakkuisiin merkitsevät loivemmankin hintakehityksen aikana tulojen kasvua, jos puukauppa lisääntyy.

Ritva Toivonen

MMT, dosentti Helsingin yliopiston metsätieteen laitoksella

 

Kirjoittajasta

Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti ja tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopiston metsätieteen laitoksella. Seuraa @ritvatoivonen Twitterissä.