veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Tyytyväisenä eläkkeellä?

Minna Petäinen

Kyllä, eläkkeellä ollaan tyytyväisiä ja puuhastellaan tavallisissa kodin askareissa ja harrastuksissa. Näin tuumaavat 80-vuotiaat, joista useimmat ovat olleet eläkkeellä jo 20 vuotta. Oikeastaan heitä voisi tituleerata vanhuuselämän keski-ikäisiksi.

Kahdeksankymppisiksi ehtineet ovat sangen tyytyväisiä elämäänsä ja varsin toimintakykyisiä. Enemmistö asuu omassa kodissaan, selviää arjesta itsekseen eikä tarvitse palveluita.

He ovat säästäväisiä ja säästöjä mieluummin kartutetaan kuin kulutetaan. Eläke riittää elämiseen hyvin puolella 80-vuotiaista, selviää Ilmarisen tekemästä tutkimuksesta, joka luotaa vuonna 1935 syntyneiden eläkeläisten elämänlaatua, toimeentuloa ja heidän käyttämiään hoivapalveluita. 

Kaikkiaan 80-vuotiaita on noin 30 000. Heistä 12 000 on miehiä (leskiä 1 200) ja 18 000 naisia (leskiä 7 600). Tämän päivän kahdeksankymppisillä on luvassa liki 10 elinvuotta: naisilla hieman enemmän, miehillä vähemmän.

Eläkettä kahdesankymppiset saavat keskimäärin 1 540 euroa. Miehen eläke nousee 1 770 euroon, kun nainen saa 1 380 euron eläkkeen. Naisista vajaa neljännes ja miehistä 14 prosenttia saa eläkettä 700-999 euroa. Pieni osa (7 %) elää pelkällä kansaneläkkeellä. 

Kyselyyn vastanneiden mielestä eläke riittää hyvin, jos se on vähintään 1 400 euroa kuukaudessa. Vastaajista keskimäärin puolet arvioi eläkkeen riittävän tällä hetkellä hyvin. Näin ajatteli myös moni sellainen, joka sai eläkettä vähemmän kuin 1 400 euroa.

Suurimmalla osalla (74 %) on säästöjä ja useimmat asuvat omassa kodissaan. Enemmistö (67 %) ei ole edes käyttänyt säästöjään. Naiset ovat säästäväisempiä kuin miehet muun muassa siksi, että heillä on pienempi eläke. Lisäksi naiset asuvat todennäköisemmin yksin eikä heillä ole elinkumppania jakamassa arjen kustannuksia.

Sosiaaliset suhteet ja liikunta antavat 80-vuotiaille elinvoimaa. Suurin osa on hoitanut lapsenlapsiaan (59 %) eläkkeellä. Joka kuudes on tehnyt eläkkeellä ollessaan töitä ja vapaaehtoistöitä on tehnyt reilu kolmannes.  

Sekä miehiä että naisia huolestuttaa erityisesti naisten terveys. Kahdeksankymppiset miehet puhuvat mielellään pariskunnan yhteisestä toimintakyvystä. Moni on tottunut toimeliaaseen vaimoon, joka pyörittää perheen arkea. Yllättävän harvat (17 %) ovat huolissaan yksinäisyydestä.

Hoivapalveluiden käyttäjiä 80-vuotiaissa on yllättävän vähän. Palveluja arjesta selviämiseen on käyttänyt kolmannes (35 %). Suurin osa (65 %) odottaa kuitenkin saavansa palveluita yhteiskunnalta.

Samansuuntaisia tuloksia vanhusten arjesta kertoo myös viime vuoden loppupuolella julkaistu THL:n raportti Suomalainen hyvinvointi 2014, josta kirjoitin Mummona on aika mukavaa -bloggauksessani joulukuussa.

Mitä nämä vanhuuselämän keski-ikäiset sitten tuumaavat meidän vielä työelämässä askaroivien eläkeiästä?

Meille sopiva eläkeikä olisi joustavasti 65 vuotta.

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja

Kirjoittajasta

Minna Petäinen

Minna Petäinen on Taloustaidon toimittaja. Seuraa @minnapetainen Twitterissä.