veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Vakuutettuna reissuun – matkavakuutus määräajaksi vai otanko sittenkin jatkuvan vakuutuksen?

Vakuutettuna reissuun – matkavakuutus määräajaksi vai otanko sittenkin jatkuvan vakuutuksen?
24.6.2024

Kesän matka lähestyy, ja nyt pitäisi päättää, hankkiako määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva vakuutus. Tai ehkä sittenkin vaihtaa luottokortti sellaiseen, jonka kylkiäiseksi kuuluu matkavakuutus.

Matkavakuutukset eivät, ikävä kyllä, tee poikkeusta muista vakuutuksista: niiden vertaileminen vie aikaa. Toisaalta jos tarkoituksena on hankkia toistaiseksi voimassa oleva eli jatkuva matkavakuutus, perehtyminen auttaa myös tulevissa reissuissa.

Asiantuntija Katja Lappi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä kertoo nyrkkisääntönä, että jos tietää tekevänsä vuoden aikana ainoastaan yhden, maksimissaan viikon pituisen matkan, matkakohtainen määräaikainen vakuutus tätä varten tulee yleensä edullisimmaksi.

Vakuutusyhtiöt tosin muistuttavat, että hintaero ei ole järin suuri. Yhtiöt korostavat lisäksi, että toistaiseksi voimassa oleva matkustajavakuutus korvaa myös matkoja, joita ei yleensä mielletä matkoiksi, toisin sanoen sukulaisvierailuja tai viikonloppukeikkaa kaverin mökille yli 50 kilometrin päähän. Ne korvaavat myös matkojen peruuntumisia.

Lappi kertoo, että luottokorttien matkavakuutukset ovat karkeasti ottaen kahdenlaisia: varsinaista matkavakuutusta täydentäviä tai hyvinkin kattavia. Kaikkiin luottokortteihin matkavakuutusta ei sisälly lainkaan.

Matkan maksu luottokortilla?

Vaikka matkavakuutusta olisi hankkimassa kiireessä, siitä on syytä tarkistaa kaikkein tärkeimmät asiat – oli sitä hankkimassa määräajaksi, jatkuvaksi tai luottokortin kylkiäisenä.

Aloitetaan luottokortteista, joista ensimmäisenä pitää tarkistaa, millaisia ehtoja matkan maksamiseen sisältyy. Monet luottokorttivakuutukset nimittäin edellyttävät, että ne korvaavat sairastumisia tai tapaturmia vain silloin, jos matka tai ainakin osa siitä on maksettu luottokortilla. Esimerkiksi OP-Visa Gold –luottokortin vakuutus on voimassa ulkomaanmatkalla, kun puolet matkan kustannuksista on maksettu kortilla.

Finen Katja Lappi kehottaa kiinnittämään huomiota myös mukana matkustavien tilanteeseen: onko heidät vakuutettu kortin omistajan ja maksajan lisäksi?

Eroja korvausehdoissa on myös määräaikaisten ja jatkuvien matkavakuutusten välillä. Aika usein määräaikaisisten vakuutusten ehdot jäävät suppeammiksi kuin toistaiseksi voimassa olevissa.

”Mutta toistaiseksi voimassa olevissa saattaa olla ehtoja matkan kestolle, ja silloin vaihtoehdoksi jää määräaikainen matkavakuutus”, Lappi huomauttaa.

Jatkuvissa matkavakuutuksissa saattaa olla myös ehtoja, joiden perusteella esimerkiksi pitkäaikaissairaat eivät saa näitä vakuutuksia. Silloinkin vaihtoehdoksi tulee määräaikainen matkavakuutus.

Tarkista vakuutuksen euromääräinen yläraja

Lappi kehottaa tarkistamaan kaikista matkavakuutuksista, että sairastumiset ja tapaturmat matkan aikana maksetaan ilman euromääräistä ylärajaa. Markkinoilla on matkavakuutuksia, joiden ylärajaksi on asetettu esimerkiksi 200 000 euroa.

”Summa voi suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään tottuneelta tuntua suurelta, mutta jossakin muualla hoito voi tulla todella kalliiksi – etenkin, jos joutuu tehohoitoon tai palaamaan ambulanssilennolla Suomeen.”

Maininta ambulanssikyydistä kannattaakin tarkistaa vakuutuksesta, samoin kuolemantapauksessa paluu arkussa tai hautauskulut ulkomailla – niin karmivalta kuin se matkaa suunniteltaessa tuntuukin.

Lappi kehottaa erityiseen tarkkaavaisuuteen yksittäistä matkaa varten hankittavissa vakuutuksissa, että ne ovat voimassa varmasti koko matkan ajan, aina kotiinpaluuseen asti.

Kattavissakin vakuutuksissa nopeutettu kotiinpaluu korvataan vain vakavissa tapauksissa. Toisin sanoen: jos esimerkiksi tapaturman takia jalka kipsataan, vakuutus ei korvaa aikaistettua paluuta, vaikka matkustajan loppuaika lomakohteessa voi olla muuta kuin oli suunnitelmissa.

Määräaikaisiin ja jatkuviin matkavakuutuksiin on mahdollista hankkia lisäturvaa erilaisten kriisien varalta. Näillä korvataan esimerkiksi evakuointikuluja tai matkan muutoksia esimerkiksi luonnonmullistusten, aseellisten selkkausten tai terrorismin varalta.

”Suomalaiset saattavat aiheetta tuudittautua ajattelemaan, että valtio tulee apuun ja että hankalissa tilanteissa järjestää matkan kotiin. Valtio ei kuitenkaan ole matkailijoista vastuussa, olipa kyseessä sairastuminen, tapaturma tai muu poikkeuksellisen tilanne. Matkustaja on vastuussa itse itsestään, vaikka saattaakin saada esimerkiksi apua asioiden selvittämisessä”, Lappi muistuttaa.

Pitkäaikaissairauksista rajoituksia matkavakuutukseen

Pitkäaikaissairaudet ja niiden oireilu matkan aikana ovat olleet yksi Fineen tulevien kysymysten teemoista.

Osa yhtiöstä vaatii terveysselvitystä yli 80-vuotiailta jatkuvan matkavakuutuksen hakijoilta tai nuoremmiltakin matkan pituuden vuoksi. Sairaus ei aina estä vakuutuksen saamista. Kuitenkin on myös mahdollista, että vakuutusta ei myönnetä tai kyseinen sairaus rajataan korvausten ulkopuolelle.

Mikäli hoitotasapainossa oleva sairaus matkan aikana äkillisesti ja odottamatta pahenee, vakuutukset yleensä korvaavat akuutin ensiapuhoidon. Lyhytaikaisessa hoidossa voi olla vuorokausirajoituksia esimerkiksi viikosta kymmeneen vuorokauteen.

”Jos sairastaa pitkäaikaissairauksia, sitä koskevat kohdat on syytä katsoa erityisen tarkkaan. Jotkin sairaudet on ehkä rajattu kokonaan korvattavuuden ulkopuolelle”, Lappi mainitsee.

Pitkäaikaissairauksia potevien, mutta toki kaikkien muidenkin, kannattaa Euroopan matkoja varten tilata Kelalta ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti, sillä se oikeuttaa julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Finen neuvonnasta kysellään myös korvauksista matkan peruuntuessa tai keskeytyessä. Kyllä, näissäkin tapauksissa matkavakuutusten ehdot poikkeavat.

Melko yleistä on, että jatkuvat matkavakuutukset korvaavat, jos reissuun ei pääse oman tai perheenjäsenen sairastumisen takia. Korvauksen voi saada myös silloin, jos perheen ulkopuolinen matkakumppani sairastuu eikä matkaan halua lähteä yksin.

Matkatavaroille oma vakuutuksensa

Ei pidä olettaa, että matkavakuutus pitää automaattisesti sisällään myös matkatavarat, vaikka näin voikin olla. Jälleen kerran tilanne pitää katsoa vakuutusehdoista. Jos vakuutuksen nimi on matkustajavakuutus, siihen ei kuulu tavaroita, vaan niitä varten tarvitaan matkatavaravakuutus.

Kannattaa tarkistaa, korvaako oma kotivakuutus matkatavaroita, ettei suotta tuplavakuuta kantamuksiaan.

Tuotepäällikkö Laura Luhtanen Fenniasta kertoo, että matkatavaravakuutuksen saa lisättyä sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan matkavakuutukseen.

Vakuutuksen ottaja päättää itse, millä summalla tavarat vakuuttaa. Luhtanen huomauttaa, että nykymatkaajalla kulkee usein melko paljon elektroniikkaa, kun puhelimien lisäksi reissussa on älykelloja, pädejä ja kameroita. Hän kehottaakin varmistamaan, että esimerkiksi kameran hinta näkyy vakuutusmäärässä.

Hän kertoo, että matkatavaravakuutuksen saa matkavakuutuksen kylkeen huokealla. Summat alkavat kymmenen euron kieppeiltä. Vakuutusmäärän nosto isompaan summaan jää alle kymmenen euron.

Pohjola Vakuutuksella keskimääräinen matkatavaravakuutus on määräaikaisissa vakuutuksissa noin 35 euroa, jatkuvissa 50 euroa.

Matkatavaravakuutus sisältää usein turvan myöhässä oleville matkatavaroille. Jos matkatavarat eivät saavu perille ajoissa, saa korvausta välttämättömyystarvikkeista.

Matkavakuutuksissa leveä hintahaitari

On mahdotonta sanoa, mistä matkavakuutus kannattaa hankkia, sillä hinnat ja niiden ehdot poikkeavat paljon toisistaan.

Luhtanen kertoo, että Fennialla yhden ihmisen jatkuva matkavakuutus ilman matkatavaroita on keskimäärin noin 70 euroa. Mikäli samalla haluaa vakuuttaa koko perheensä, hinta jää vajaaseen 130 euroon.

Jos sen sijaan valitsee korkeintaan yhdeksän vuorokautta kestävälle matkalleen määräaikaisen vakuutuksen, sille tulee yhdelle ihmiselle hintaa keskimäärin noin 50 euroa ja koko perheelle 110 euroa.

Pohjola Vakuutuksen Atte Erkamo kertoo, että toistaiseksi voimassa oleva matkavakuutus maksaa keskimäärin noin 80 euroa vuodessa, mutta hajontaa on molempiin suuntiin. Määräaikaisen vakuutuksen hinta viikon matkalle Eurooppaan on noin 25 euroa.

Pohjolalla ei ole tarjota koko perheen jatkuvaa matkavakuutusta, vaan jokaiselle otetaan oma vakuutus. Matkatavarat sen sijaan on mahdollista vakuuttaa perhekohtaisesti. Esimerkiksi nelihenkisen perheen jatkuva matkavakuutus ilman matkatavaroita maksaa tuolloin noin 200–300 euroa. Jos mukaan ottaa matkatavaravakuutuksen, hinta on noin 250–350 euroa.

Luottokorttien mukana tulevia matkavakuutuksia ei kannata väheksyä, kunhan niiden ehdot selvittää huolella. Kun Vertaa ensin -sivusto vuosi sitten kahlasi läpi luottokorttien matkavakuutusten ehdot ja vertasi niitä vakuutusyhtiöiden jatkuviin matkavakuutuksiin, edullisimmiksi osoittautuivat luottokorttien vakuutukset. Suurin osa niistä kattoi myös mukana matkustavan puolison ja lapset.

Keväällä 2024 voimassa olevien ehtojen mukaan esimerkiksi Danske Bankin myöntämä Masterrcard Gold korvaa ilman euromääräistä ylärajaa matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut. Korvauksen piirissä ovat myös puoliso ja lapset. Matkatavaroita korvataan enintään 2 500 euroon 50 euron omavastuulla. Kortin vuosimaksu on 90 euroa.

OP Gold -kortti puolestaan korvaa matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja ulkomaan matkan aikana enimmillään 20 miljoonaa euroa. Korvauksen piirissä ovat myös puoliso ja lapset. Matkatavaroita korvataan vakuutettua kohti 1 000 euroa 75 euron omavastuulla. Kortin vuosimaksu on omistaja-asiakkaalle 96 euroa, muille 159 e.

Pärjääkö lomalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla?

Matkavakuutus ja eurooppalainen sairaanhoitokortti täydentävät toisiaan. Matkavakuutus antaa turvan yksityisen terveydenhuollon palveluita varten, ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti puolestaan julkisia palveluja.

Vakavia tilanteita, kuten rytmihäiriöitä tai vakavia tapaturmia, hoidetaan yleensä vain julkisessa terveydenhuollossa. Pienillä paikkakunnilla paikallinen terveyskeskus voi olla myös ainoa paikka, josta saa hoitoa.

Kelasta tilattavissa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti on tarpeen, kun matkaaja tarvitsee lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa matkustaessaan toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta.

Korttia voi käyttää julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoito tulisi saada samaan hintaan kuin paikallisten ihmisten. Hoidosta pitää maksaa omavastuu, ja loput kustannuksista kuittaa Kela valtion varoista.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on voimassa kaksi vuotta. 
Lähde: Kela

Kirsi Riipinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti