veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Raha motivoi eläkeläisiä töihin

Raha motivoi eläkeläisiä töihin
26.9.2017

Peräti joka kolmas 54–62-vuotias harkitsee työskentelyä tulevina eläkevuosinaan. Huoli toimeentulosta lisää kiinnostusta jatkaa työssä satunnaisesti.

Työskentelyä harkitsevat erityisesti yrittäjät, korkeakoulutetut ja eläkeajan toimeentulostaan huolestuneet, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) selvityksestä.

 Oletko harkinnut, että jatkaisit työelämässä vielä kokoaikaiselle eläkkeelle jäätyäsi? Kuva Eläketurvakeskus

Suomalaisten eläkeaikeita tutkinut Eläketurvakeskuksen (ETK) ekonomisti Sanna Tenhunen pitää ikääntyneiden työhalujen kasvua huomattavana.

”Jos suomalaisten työhalut toteutuvat edes osittain, eläkkeen ohessa työskentely tulee lähivuosina yleistymään paljon. ETK:n tilastojen mukaan muutama vuosi sitten vain joka kymmenes vanhuuseläkkeensaaja teki töitä eläkkeellä ollessaan”, Tenhunen kertoo.

Tenhusen mukaan tulevat eläkkeensaajat haluavat tehdä varsinkin satunnaisia töitä.
Keskimääräistä useammin työskentelyä harkitsevat 60–62-vuotiaat, korkeakoulututkinnon suorittaneet ja yrittäjät. Vastaajien joukosta erottuu myös toimeentulostaan huolestuneiden joukko: reilu kolmannes vastaajista kertoo harkitsevansa työskentelyä taloudellisista syistä.

”Heikoksi tai kohtalaiseksi toimeentulonsa arvioivat ovat kiinnostuneempia jatkamaan työskentelyä eläkkeellä kuin ne, jotka arvioivat tulevansa hyvin toimeen eläkeaikana”, Tenhunen sanoo.

Keskimääräistä harvemmin työskentelyä eläkkeen ohessa puolestaan harkitsevat julkisen sektorin työntekijät, terveydestään huolestuneet sekä ne, joiden puoliso ei ole töissä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi siirtyvänsä eläkkeelle täsmälleen omassa eläkeiässään.

Suomalaisilla on kuitenkin kiinnostusta myös eläkkeelle siirtymisen joustoihin. Noin joka kuudes arvioi siirtyvänsä eläkkeelle ennen omaa eläkeikäänsä, ja reilu neljännes oman eläkeikänsä jälkeen.

"Seitsemän prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostunut osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Vajaa puolet ei usko käyttävänsä mahdollisuutta tähän uuteen eläkelajin", Tenhunen sanoo.

Noin kolmannes arvioi, että osittaisen vanhuuseläkkeen ottaessaan he jatkaisivat työskentelyä koko- tai osa-aikaisesti. Keskimääräistä useammin osittaisen vanhuuseläkkeen ohessa työskentelyä harkitsevat keskiasteen ja alimman korkea-asteen suorittaneet.

Yrittäjät erottuvat ryhmänä, jossa työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen ohessa harkitaan selvästi muita vastaajia enemmän.

ETK:n kyselytutkimukseen vastasi 2 179 henkilöä. Kysely tehtiin noin puoli vuotta ennen vuoden 2017 eläkeuudistuksen voimaantuloa. 

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti