veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Huijauksista aiempaa enemmän vahinkoja pk-yrityksille

Huijauksista aiempaa enemmän vahinkoja pk-yrityksille
9.1.2023

Yli kolmannes pk-yrityksistä on joutunut huijausrikoksen tai sen yrityksen kohteeksi, selviää yrityksille tehdystä kyselystä. Huijausrikoksista koituneet euromääräiset vahingot ovat kyselyn mukaan kasvaneet.

Huijauksista ja niiden torjunnasta on tullut arkipäivää pk-yrityksissä. Jos pienimmät, 1‒4 henkeä työllistävät yritykset jätetään tarkastelun ulkopuolelle, lähes puolet pk-yrityksistä on joutunut huijauksen tai huijausyrityksen uhriksi.

Huijauksen kohteena on ollut joko yritys tai yrittäjä itse.

”Yli 100 000 pk-yritystä on joutunut petostyyppisen rikoksen uhriksi”, kertoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen järjestön tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät selvitti huijauksia kyselyssään marraskuussa 2022. Huijauksista raportoineiden osuus oli kyselyssä pienempi kuin elokuussa 2021, jolloin Yrittäjät viimeksi selvitti asiaa. Silloin 47 prosenttia vastaajista kertoi joutuneensa huijausrikoksen kohteeksi.

Tiina Toivosen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että rikoksista aiheutuneet euromääräiset vahingot ovat jonkin verran kasvaneet aiemmasta.

Marraskuisessa kyselyssä 34 prosenttia vastaajista kertoi huijauksista koituneen vahinkoa. Heistä 13 prosenttia ilmoitti vahingon suuruudeksi 500‒10 000 euroa ja kuusi prosenttia yli 10 000 euroa.

LÄHDE: SUOMEN YRITTÄJÄT

”Merkittävimmät vahingot koituvat teollisuuden, kaupan ja rakentamisen yrityksille. Esimerkiksi huijauksen kohteeksi joutuneista rakentamisen alan yrityksistä 13 prosenttia on menettänyt rikollisille yli 10 000 euroa”, Tiina Toivonen sanoo.

Pk-yrityksiin kohdistuvaa huijausrikollisuutta selvitettiin Suomen Yrittäjien yrittäjägallupissa marraskuussa 2022. Gallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tutkimuskyselyyn vastasi 1 027 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on ±3,1 prosenttiyksikköä.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti