veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Pihassa kylpytynnyri tai pihatakka – tarkista paloturvallisuus

Pihassa kylpytynnyri tai pihatakka – tarkista paloturvallisuus
11.6.2021

Liian lähelle taloa rakennettu pihatakka tai puilla lämmitettävä kylpytynnyri voi aiheuttaa palovaaraa, jos sen asennuksessa ei huomioida turvaetäisyyksiä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedossa on tapaus, jossa pihatakka aiheutti talon palamisen. Takan asennusohjeissa ei mainittu mitään suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin. Myös puilla lämmitettävä kylpytynnyri voi aiheuttaa palovaaraa, jos sen asennuksessa ei huomioida turvaetäisyyksiä.

Tukes on löytänyt valvontaprojektissaan puutteita pihatakkojen ja kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeista, joissa ei aina kerrota suojaetäisyyksistä. 

Pihatakkojen ja puilla lämmitettävien kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeissa pitää ilmoittaa tuotteelle soveltuvat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin tai ympäröiviin rakenteisiin. Nämä tiedot kuitenkin puuttuivat useista ohjeista. Lisäksi kylpytynnyreiden hormin palovammariskiä ei aina ollut asianmukaisesti huomioitu myytävissä tuotteissa.

Kotipihassa pihatakka tai kylpytynnyri, tarkista nämä asiat 

  • Tarkista, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöohjeet ja niissä on kerrottu, miten ja mihin tuotteen voi asentaa turvallisesti. Noudata käyttöohjeita. 
  • Tarkista myös paikalliset rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset tuotteen sijoitteluun liittyen. 
  • Huolehdi pihatakan tai kylpytynnyrin oikeasta asennuksesta ja paloturvallisuudesta. 
  • Jos olet asentanut pihallesi palovaarallisen tuotteen, jonka ohjeissa ei ole mainittu suojaetäisyyksiä, varmista, että tuote on asennettu tarpeeksi etäälle palavista materiaaleista siten, että säteilylämpö tai kipinät eivät pääse sytyttämään läheisiä rakennuksia. 

Pihatakkojen ja kylpytynnyreiden turvallisuusvaatimuksia

  • Kotipihojen pihatakkojen ja kylpytynnyreiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

  • Tuotteiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet.

  • Tuotteen mukana on toimitettava kaikki turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto.

  • Kylpytynnyreille on myös eurooppalainen standardi SFS-EN 17125 Kotikäyttöön tarkoitetut porealtaat ja kylpytynnyrit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät, jossa on esitetty tarkempia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia tuotteelle. Standardissa todetaan muun muassa, että erityisesti hormin alin 1000 mm osuus on suojattava tahattomalta kosketukselta.

Kymmenestä pihatakasta vain kolmessa oli riittävä ohjeistus suojaetäisyyksistä

Tukes pyysi kymmenestä yrityksestä myynnissä olevan pihatakkatuotteen käyttö- ja asennusohjeet nähtäväksi. Tutkituista ohjeista vain kolmessa löytyi asianmukaiset ohjeet suojaetäisyyksistä.

Kahdesta tuotteesta Tukesille ei toimitettu ohjeita. Yritykset totesivat, ettei kyseistä tuotetta ole myyty Suomessa, ja ne poistivat tuotteet valikoimistaan. Yritykset korjasivat viiden tuotteen ohjeet asianmukaisiksi Tukesin yhteydenoton jälkeen.

Pihatakan sijoitus on paloturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jos takka on asennettu liian lähelle rakennusta, sieltä voi lentää kipinöitä rakennuksen räystään alle, jossa ne pääsevät kytemään ja sytyttämään kattorakenteita. Rakennukseen lähes kiinni sijoitettuna jopa takasta hohkava säteilylämpö voi sytyttää seinämateriaaleja.

"Projektin tulokset kielivät siitä, että pihatakkoja on myyty laajasti puutteellisin ohjein. Muistuttaisinkin nyt kaikkia pihatakan omistajia varmistamaan oman takkansa sijoituksen turvallisuuden", Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen sanoo tiedotteessa.

Neljästä kylpytynnyristä puuttuivat riittävät ohjeet suojaetäisyyksistä, osassa puutteita myös kuumien osien suojauksessa

Kylpytynnyreistä Tukes oli yhteydessä kymmeneen suomalaiseen yritykseen. Neljän kylpytynnyrin ohjeista puuttuivat ohjeistukset tarvittavista suojaetäisyyksistä. Yritykset kertoivat korjaavansa tuotteiden ohjeistukset näiltä osin.

Tarve palovammoilta suojaavalle turvaratkaisulle, kuten hormin suojaritilälle korostuu niissä tuotteissa, joissa kuuma hormi on lähellä kylpijää.

Tukesin yhteydenoton jälkeen suurin osa toimijoista kertoi lisäävänsä hormin lämpösuojan mukaan tuotteeseen.

Muutamissa tapauksissa yritys kertoi hormin olevan niin kaukana kylpytynnyristä, ettei kylpijän tahaton kosketus kuumaan hormiin ole mahdollista. Tukes määräsi yhden yrityksen korjaamaan markkinoimansa tuotteet turvallisiksi.

"Jos kylpytynnyrin kamiinan hormi on niin lähellä kylpijöitä, että siihen voi tahattomasti kylpemisen aikana koskettaa, tulee hormi suojata tahattomalta kosketukselta. Jos tähän on käytetty hormin suojaritilää tai muuta vastaavaa kiinnitettävää suojaa, on se toimitettava tilattavan tuotteen mukana. Lisätarvikkeena myyminen ei ole riittävää, sillä tuotteen on oltava turvallinen sellaisena, kun se myydään kuluttajalle", Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen sanoo.

Rahat, verot, työ & eläke, koti