veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Pihapuu nurin – mikä vakuutus korvaa vahingon?

Pihapuu nurin – mikä vakuutus korvaa vahingon?
11.9.2017

Vapaaehtoinen vakuutus korvaa todennäköisesti vahingon, jos myrsky kaataa omalta tai naapurin tontilta terveen puun taloni tai autoni päälle.

Kun puu kaatuu ja aiheuttaa vahingon, korvaus haetaan sen henkilön koti- tai autovakuutuksesta, kenelle vahinko sattui. Jos oma puuni on niin huonokuntoinen, että se olisi pitänyt kaataa ennen myrskyä, korvaus pienenee tai jää kokonaan saamatta.

Finanssiala ry:n lainsäädäntöyksikön johtava asiantuntija Petri Mero vinkkaa pyytämään arboristin tai muun ammattilaisen arvioimaan puun kestävyyden, sillä maallikko ei näe varsinkaan havupuun kuntoa.

Talon omistaja on puista vastuussa silloinkin, kun kiinteistö on kunnan vuokratontilla. Puita ei saa kaataa asemakaava-alueella ilman kunnalta saatua lupaa.

Jos naapurin puu on selvästi laho, voin hakea häneltä vahingosta joko täyttä korvausta tai vakuutukseni omavastuuosuutta, jonka olen maksanut vahingosta. Jos vakuutusyhtiö toteaa naapurin vahingonkorvauslain mukaan vastuulliseksi, korvaus maksetaan hänen kotivakuutuksensa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö voi hakea minulle maksamaansa korvausta naapurilta, jos naapuri on vakuuttajan mielestä toiminut törkeän huolimattomasti.

Jos naapurilla ei ole lainkaan koti- tai autovakuutusta, häneltä voi hakea korvausta vain oikeusteitse.

Jos sahaan puuni naapurin talon ja auton päälle, kotivakuutukseni vastuuvakuutus korvaa naapurille tuottamani vahingot vastuuvakuutukseni ylärajaan asti. Pihatalkoiden järjestäjän kannattaa tutustua talkoovakuutuksen ehtoihin.

Jos käy niin karmeasti, että terve puu vahingoittaa kaatuessaan ihmistä, vahingoittunut vastaa vahingoistaan itse. Tämä pätee niin pihajuhlijaan kuin kadulla liikkujaan. Tapaturma- tai sairauskuluvakuutus lieventäisi loukkaantuneen taloudellisia kärsimyksiä.

Kiinteistön omistaja on henkilövahingoista vastuussa silloin, jos todetaan hänen toimineen huolimattomasti eli omistaja ei ole esimerkiksi kaatanut lahoa puuta.

Mikä on myrsky?

Vakuutusyhtiölle myrsky on sikäli helppo tapaus, että myrskyvahingoista yleensä ilmoitetaan heti vahingon tapahduttua.

Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen sanoo, että puun kaatumisen korvauksista ei ole juuri kiistelty. Jos myrskyssä terve puu kaatuu, myrsky tiedetään syypääksi ilman tuulimittaria.

Lähi-Tapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen kertoo, että yhtiö tulkitsee myrskyksi jo sen, jos tuulen keskinopeus ylitti 15 metriä sekunnissa lähimmällä säähavaintoasemalla.

”Yleensä myrsky kaataa monia puita pieneltä alueelta, harvoin vain yhtä puuta, hän konkretisoi myrskyn toteamista.”

Jo suppein kotivakuutus korvaa

Vakuutusyhtiöillä on monen tason kotivakuutuksia. LähiTapiolalla pelkkä palovakuutus ei korvaa myrskyvaurioita.

”Jo perusturva ja suppea turva kattavat myrskyn aiheuttamat rakennus- ja pihavahingot. Laaja turva kattaa kaikki muutkin äkilliset tapahtumat, joita ei ole erikseen rajattu pois”, Korpelainen jäsentää.

Myös Ifin Virtanen sanoo, että jo Ifin suppein kotivakuutus korvaa myrskyvahingot. Puuston arvosta If korvaa korkeintaan kolminkertaisesti taimen hinnan.

”Jos myrskyn kaatama puu hajottaa vesikattoa ja rännejä, ne ja myrskysateen aiheuttamat vahingot korvaa jo perustasoinen kiinteistövakuutus. Puun murskaaman grillikaluston korvaa irtaimistovakuutus”, Virtanen sanoo.

Sekä Korpelainen että Virtanen jatkavat, että myrskyn aiheuttaman autovahingon korvaa auto- eli kaskovakuutus.

”Jos itse kaadat puun autosi päälle, sen korvaa vain täyskasko ja kiinteistön laaja vakuutus”, Virtanen täydentää.

Vakuutusyhtiön maksamaan korvausmäärään vaikuttaa vahingoittuneen omaisuuden ikä. Jos esimerkiksi katto on käyttöikänsä lopussa, katon korjauskuluja tuskin korvataan kokonaan.

Finanssiala ry:n Petri Mero suosittaa yleisesti laajan turvan tarjoavaa vakuutusta, joka kattaa myös yllättävät ikävyydet.

Mero korostaa, että vakuutustuotteissa on eroja, ja myös vakuutuksenottajalla on vastuita. Siis vakuutusehdot ja suojeluohjeet kannattaa lukea. Kun noudattaa suojeluohjeita, välttää vahinkoja.

Hannu Kaskinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti