veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Pieni taloyhtiö tuskailee: Mistä isännöitsijä?

Pieni taloyhtiö tuskailee: Mistä isännöitsijä?
13.9.2017

Mitä pienempi taloyhtiö, sitä vaikeampi yhtiön on löytää ammatti-isännöitsijä. Ei ole harvinaista, että isännöintipalveluja kilpailuttava taloyhtiö ei saa yhtään tarjousta isännöintitoimistoilta.

Kiinteistöliitto kysyi jäsentaloyhtiöiltään, miten hyvin isännöintipalveluja on saatavilla erityyppisille taloyhtiöille ja eri puolilla Suomea. Kysely lähetettiin enintään kymmenen huoneiston taloyhtiöille.

Kyselyyn vastasi noin 470 taloyhtiötä. Noin 45 prosenttia vastaajayhtiöistä arvioi palveluja olevan saatavilla hyvin tai kohtalaisesti. Huonoksi tai kohtalaisen huonoksi saatavuuden arvioi kuitenkin joka kolmas eli 33 prosenttia yhtiöistä.

Palvelujen saatavuus vaihtelee paljon sekä alueellisesti että sen mukaan, millaisesta taloyhtiöstä on kysymys.

”Kaikkein pienimpien, 1-5 asunnon yhtiöiden on selvästi vaikeampi löytää ammatti-isännöitsijää kuin 6-10 asunnon yhtiöiden”, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Hankalassa tilanteessa ovat myös taloyhtiöt, jotka haluaisivat siirtyä osakasisännöinnistä tai muuten maallikkovoimin hoidetusta isännöinnistä ammatti-isännöintiin. Ne ovat saaneet isännöintipalveluista huomattavasti vähemmän tarjouksia kuin jo ennestään ammatti-isännöinnissä olevat yhtiöt.

Kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä kaikkiaan 64 prosentilla oli ammatti-isännöitsijä. ”Pääkaupunkiseudulla ammattimaisesti isännöityjen taloyhtiöiden osuus oli kuitenkin paljon pienempi, 45 prosenttia”, Jukka Kero kertoo.

Tarjonta niukinta pääkaupunkiseudulla

Isännöintipalvelujen tarjonta pienille taloyhtiöille on kyselyn perusteella niukinta pääkaupunkiseudulla. Tarjonta arvioitiin runsaimmaksi Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Isännöintipalveluiden saatavuus

Yhtiöiltä kysyttiin, paljonko tarjouksia ne ovat saaneet tarjouspyyntöihinsä. Kahden viime vuoden aikana tarjouskierroksen järjestäneistä taloyhtiöistä 17 prosenttia ei ollut saanut yhtään tarjousta ja 27 prosenttia oli saanut vain yhden tarjouksen isännöintipalveluista.

Toisin sanoen yhteensä 44 prosenttia vastaajayhtiöistä oli saanut tarjouspyyntöönsä 0-1 tarjousta. Vastaajayhtiöt olivat siis enintään 10 huoneiston yhtiöitä.

Pienimmistä, 1-5 huoneiston taloyhtiöistä yli puolet (54 prosenttia) oli saanut 0-1 tarjousta.

Yhtiöistä, joissa oli osakasisännöitsijä, peräti 65 prosenttia oli joutunut tyytymään 0-1 tarjoukseen. Osakasisännöidyt yhtiöt ovat tukalassa tilanteessa, sillä näistä yhtiöistä reilusti yli kolmannes ei ollut saanut yhtään tarjousta isännöintipalveluista.

Isännöintipalvelut tarjouspyynnöt

Liian pieniä asiakkaiksi?

Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneet taloyhtiöt eivät osanneet sanoa, miksi pienten yhtiöiden on vaikea saada isännöintipalveluja. Melko yleinen arvio oli, etteivät pienimmät yhtiöt ole isännöintitoimistoille houkuttelevia kohteita. Toimistoja, jotka toiminnassaan huomioisivat erityisesti pienet yhtiöt, on vastaajien mielestä liian vähän.

Isännöintipalveluiden saatavuus

Toisaalta isännöintipalvelujen kustannusrakennetta pidettiin pienille yhtiöille ”haastavana”. Voisi varmaankin tulkita, että monessa taloyhtiössä palveluja pidetään hintavina. Kiinteistöliiton aiemman isännöintipalkkiotutkimuksen mukaan hinnat ovatkin neliötä kohti pienille korkeammat ja lisäksi pienten hinnat ovat viime vuosina nousseet enemmän kuin isojen hinnat.

Kiinteistöliitto teki isännöintipalvelujen saatavuutta koskevan kyselyn jäsenyhtiöilleen verkkokyselynä elokuussa. Kysely kohdistettiin enintään 10 asunnon yhtiöihin. Vastaajia oli 471.

Ulla Simola

Mistä isännöitsijä pienelle taloyhtiölle? Mitä isännöintipalvelu maksaa ja mistä siinä maksetaan? Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun taloyhtiö kilpailuttaa isännöitsijöitä? Isännöitsijän hankkimisesta kerrotaan 13.9.2017 ilmestyneessä Taloustaidossa. Veronmaksajien jäsenenä voit lukea näköislehden verkossa.

 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & raha